Home มุมมองชีวิต เลือกกระถางต้นไม้ ที่ชอบมากที่สุด บอกนิสัยที่แท้จริงของคนเลือก

เลือกกระถางต้นไม้ ที่ชอบมากที่สุด บอกนิสัยที่แท้จริงของคนเลือก

แน่นอนว่าหลายๆ คนคงชอบอะไร ที่แตกต่างกัน และลักษณะสิ่งที่คุณชอบ จะสามารถแบ่งแยกว่าคุณมีนิสัยอย่ างไร? เพราะฉะนั้น โปรดเลือกกระถาดต้นไม้ที่คุณชอบมากที่สุด 1 ใบถ้าได้แล้วรีบมาดูเฉลยเลย

เลือกกระถาดใบที่ 1

ดูจากภายนอก คุณมักจะให้ความรู้สึกในเชิงบวก , มองในแง่ดี, แต่ในจิตใจของ คุณก็มีช่วงที่อ่อนแออ และบอบบางคุณเฝ้ารอ และหวังที่จะได้รับความคุ้มครองจากผู้อื่น คุณเป็นคนที่ไว้ใจได้ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆ

ก็จะยอมแบ่งปัน เรื่องราวต่างๆ ให้ฟัง คุณชอบที่จะยื่นมือ ช่วยเหลือคนอื่น ๆแต่กลัวจะมีปัญหา มากมาย เพราะฉะนั้นจะพย า ย า ม พึ่งพาตนเองมากกว่า

เลือกกระถาดใบที่ 2

ดูจากภายนอก คุณเหมือนเป็นคนที่เข้มแข็ง มาก แต่ส่วนลึกภายในจิตใจ คุณเป็นคนอ่อนโยนมากๆคุณมักจะกด ขี่ ข่ ม เ ห ง ตนเอง เป็นคนที่ไม่สามารถ ทนต่อการ ท ร ย ศ และ ห ล อ ก ล ว ง ของคนอื่นได้

คุณหวังที่มีเพื่อน ที่จริงใจ สามารถเชื่อถือได้ ในกรณีฉุกเฉิน คุณจะเป็นคนที่ ขี้ ต ก ใ จ จนทำอะไรไม่ถูกผลสุดท้ายอาจเป็นเพราะตัวคุณเอง ที่รู้สึกท้อแท้และ ถดถอย ทำให้อะไรๆ ไม่ได้ดีขึ้นการหาทางออก แบบนี้ รั้งแต่จะทำให้คุณรู้สึก ก ลุ้ ม ใ จ เปล่าๆ และที่สำคัญคือ ยังทำให้คุณพลาด โอกาสที่ดีบางอย่ างไป

เลือกกระถาดใบที่ 3

คุณเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงมาก และเป็นคนอ่อนไหวง่าย จะจริงใจกับเพื่อน ที่คิดว่าน่าคบเพราะหวัง ว่ า จ ะ เ ป็ น เ พื่ อ น กั น ตลอดไป แน่นอนว่าคนที่คุณไม่ชอบก็จะเฉยชากับพวกเขา

ถ้าเป็นไปได้ก็ อ ย า ก จะหนีไปให้ไกลจากคนเหล่านี้ คุณให้ความสำคัญกับความรู้สึกมากแต่กับคนที่คุณรักในบางครั้ง คุณก็จะใช้อารมณ์บ้าง เป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์คับขัน คุณจะมีความกล้าหาญ ในการรับผิดชอบพย าย ามหาสาเหตุที่สำคัญ แล้วแก้ปัญหาได้อย่ างรวดเร็ว

เลือกกระถาดใบที่ 4

คุณเป็นคนที่ภาคภูมิใจ ในตนเองค่อนข้างสูง และเป็นคนความคิด หัวโบราณลึกๆ ในใจจะเต็มไปด้วย ความทรงจำต่างๆมากมาย ที่ไม่สามารถละทิ้งได้ คุณเป็นคนที่อุดมไปด้วยความรู้สึก บางครั้งก็เป็นคนไวต่อความรู้สึก

เช่นบางทีคนอื่นพูดคำๆ หนึ่งอ าจ จ ะ พู ด โ ดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจ คุณก็จะเก็ บไปคิ ดมาก จ น ทำ ใ ห้ เ สี ย ใ จ ไปหลายวันแต่ในช่วงเวลาคับขัน คุณก็จะเป็นคนที่มีสติ พย าย ามแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้

เป็นคนปกป้องหน้าตาศักดิ์ศรีของตนเอง จนบางครั้งทำให้คนอื่นได้รับ อั น ต ร า ยส่งผลให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์กับคนอื่นได้

Load More Related Articles
Load More By sasipar.34
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

ยิ่งพูดยิ่งดี 10 คำพูด พูดแล้วมีแต่ดีกับตัวเอง

ทำไมต้องอ่า น หากเราเป็นคนที่ ไม่ระวังคำพูด หรือ พูดไม่ … …