Home มุมมองชีวิต เมื่อดูแลพ่อแม่ผลบุญ12 ข้อ ลูกกตัญญูจะได้รับ

เมื่อดูแลพ่อแม่ผลบุญ12 ข้อ ลูกกตัญญูจะได้รับ

หลายๆ คนคงจะรู้กันดีอยู่แล้ว และคงจะเคยได้ยินกันมามากตั้งแต่เล็กๆว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามานั้น  คือ พระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ ของบ้าน โดยตามความเชื่อของทุกศาสนาจะมีการสั่งสอนให้เป็น คนดี

ให้เราปฏิบัติ ต่อคนที่รักเราในครอบครัวเป็นอย่ างดี ส่วนในศาสนาพุทธนั้น การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดู พ่อแม่ นั้นถือเป็นความกตัญญู และเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตัวเราเอง ทำให้ได้อานิสงส์แห่งชีวิตของตนเองมากๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ในชีวิตยิ่งขึ้นไป

ซึ่งในวันนี้เรามีผลดี ที่คนเป็นลูกที่มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เลี้ยงดูพ่อแม่ จะได้รับจากการที่เราเลี้ยงดูท่าน บำรุงบิดามารดา

เป็นอย่ างดีมาให้ทุกๆท่านได้ทราบ และนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติ สำหรับการใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า

ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง

1 .ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ให้ตัวเรานั้น ดูแลเลี้ยงดูคอยช่วย เหลือกิจการงานของท่าน เลี้ยงดูท่านเมื่อย ามท่านแก่ชรา ดูแลปฏิบัติการกินอยู่เป็นอย่ างดี ให้ความสะดวกสบาย เอาใจใส่มีเวลาให้ท่าน สร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับท่าน

2. ขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บจากไปแล้ว ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับท่านอย่ างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้นควร ต้องทำ

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1 .ทำให้มี ความอดทน จากการทำสิ่งต่างๆได้ดี

2 .ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ ในการที่จะคิดทำการสิ่งใด

3 .ทำให้เป็นคนมีเหตุผล ในทุกๆเรื่อง

4 .ทำให้พ้นทุกข์ พ้นภัยได้

5 .ทำให้ได้ ลาภ โดยง่าย

6 .ทำให้ แคล้วคลาดภัยในย ามคับขัน

7 .ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์ รักษาผู้ที่ทำ

8 .ทำให้ได้รับ การยกย่องสรรเสริญ

9 .ทำให้มี ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต

10. ถ้ามีลูกก็จะได้ ลูกที่ดี

11 .ทำให้มีความสุข ในการใช้ชีวิต

12 .ทำให้เป็นตัวอย่ างอันดีแก่ อนุชนรุ่นหลัง

พ่อแม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก” ไม่ต้องไปตามพระอรหันต์ที่ไหนหรอก

Load More Related Articles
Load More By sasipar.34
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

ยิ่งพูดยิ่งดี 10 คำพูด พูดแล้วมีแต่ดีกับตัวเอง

ทำไมต้องอ่า น หากเราเป็นคนที่ ไม่ระวังคำพูด หรือ พูดไม่ … …