Home มุมมองชีวิต ยิ่งอ่าน ยิ่งเข้าใจ ความจริงในสังคมที่เถียงไม่ออก

ยิ่งอ่าน ยิ่งเข้าใจ ความจริงในสังคมที่เถียงไม่ออก

มีบทความหนึ่ง ได้แสดงความคิดเห็น และ อธิบายถึงข้อด้อย ของประเทศเรา และ คนในประเทศ ที่เป็นสาเหตุของความล้าหลังซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงในสังคมเรา อย ากให้ทุกคน ได้ลองอ่ า น และ คิดตามดู อ่ า นแล้วเถียงไม่ออกจริงๆ

1. ไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่บ้านเรายังไม่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ของตัวเองเท่าที่ควร ไม่จริงจังในการทำงาน ชอบทำแบบผักชีโรยหน้าจึงทำให้คุณภาพงานออกมา ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งแตกต่าง จากคน ญี่ ปุ่ น หรือแถบ ยุ โ ร ป

พวกเขาจะให้ความสำคัญในเวลาการทำงานอย่ างมาก พวกเขาจะทำตามข้อตกลงอย่ างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดความน่า เชื่อถือในระยะย าว ในขณะที่บ้านเรา ถูกลดเครดิต ทำให้ความน่าเชื่อถือน้อยลงเรื่อยๆ

2. กฏหมายไม่เข็มแข็งพอเรื่องกฏหมายเป็เนรื่องของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งบังคับใช้กฏหมายไม่จริงจัง ไม่มีการปราบปรามแบบจริงจังโดยเฉพาะการดำเนิน ตามกฏหมายเพื่อเอาผิด หากบุคคลนั้น เป็นผู้มีอำนาจ ทำให้กฏหมาย ไม่น่าเคารพ หรือเกรงขามเวลาทำผิดแล้ว ไม่ได้รับโทษอย่ างที่ควรจะเป็น กฏหมายจึงดูไม่น่าเชื่อถือ และไม่น่ากลัวเกรง คนทำผิดแต่กลับเอาผิดไม่ได้

3. ชอบอิจฉาคนอื่น ตลอดเวลาเป็นสังคมที่มีแต่ความอิจฉา เห็นใครดีกว่าตัวเองไม่ได้ ต้องเข้าไปขัดขวาง และยังชอบยกย่อง คนมีเงินมีอำนาจ

โดยที่ไม่สนใจ ภูมิหลังสิ่งที่เขาเคยทำมาก่อน ชอบเข้าหาผู้มีอำนาจ เพื่อหวังผลประโยชน์ใครที่สามารถให้ประโยชน์กับตัวเองได้ก็เข้าหาหมด ไม่สนความถูกต้อง

4. ไม่มีการวางแผนอนาคตมากกว่า 70% จะใช้ชีวิตอย่ าง ไม่มีแบบแผน ใช้ชีวิตแบบวันต่อวัน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่มีการวางแผนอนาคตแบบเป็นขั้นตอน และต่อไปในระยะย าว มองอะไรแคบๆไว้ก่อนทำให้มองไม่เห็นเป้าหมาย ที่ชัดเจน ว่าต้องทำอะไร และต่อไปจะทำอะไร

5. การกระจายความเจริญยังไม่เต็มที่ไม่มีการกระจายอำนาจ และความเจริญไปสู่เมืองเล็ก กระจุกไว้แค่บางจุดใหญ่ๆ คนส่วนใหญ่ในประเทศเกือบ 70% ยังห่างไกลจากความเจริญ และเข้าไม่ถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้ไม่มีโอกาสที่จะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตรัฐควรจะส่งเสริมส่วนนี้ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความเจริญได้อย่ างทั่วถึง

6. ไม่พร้อมสำหรับเวทีโลกเวทีระดับโลก ต้องมีความน่าเชื่อถือ เป็นอย่ างมาก ซึ่งบ้านเรายังขาดจุดนี้ไม่มีทั้งทักษะในการสร้างความเชื่อมั่น จากประเทศอื่นๆ ,และไม่เป็นทีมเวิร์กที่สามัคคีกันแม้แต่ประเทศเล็กๆอย่ าง สิ ง ค โ ป ร์ ก็ยังสู้เขาไม่ได้เลยในระดับเวทีโลก

7. เลี้ยงลูกให้รักสบายเป็นวัฒนธรรมที่สอนลูกไม่เป็น ต้องคอยประเคน ให้ลูกทุกอย่ าง อย ากได้อะไร ก็หามาให้ จนไม่ต้องใช้ความพย าย ามอะไรเลยทำให้ลูกกลายเป็นคนที่ไม่มีความอดทน

ช่วยเหลือตัวเอง ก็ไม่ได้ ซึ่งแตกต่างจากต่างชาติที่มักจะสอนให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตัวเอง ตั้งแต่ยังเล็กๆ เพื่อที่โตไปจะสามารถดูแลตัวเองได้

8. ไม่รู้จักหน้าที่ต่อสังคมสังคมบ้านเราเป็นสังคมที่รู้จักหน้าที่ ของตัวเองต่ำมาก หากอะไรที่ทำให้ตัวเองได้ ประโยชน์ก็จะเอาไว้ก่อนไม่สนว่าจะทำให้มีผลกระทบ ตามมาหรือไม่

เอาตัวเองให้รอดไว้ก่อนตลอดถึงแม้จะเกิดผล เ สี ย ต่อสังคมในระยะย าวก็ตาม จึงทำให้เกิดธุรกิจการศึกษาธุรกิจการเมือง ธุรกิจต่างๆที่ไม่ควรจะเป็นธุรกิจ ประเทศชาติล้าหลังไปเรื่อย

9. ไม่มีความทันสมัย ในด้านการศึกษาการศึกษาบ้านเรา ยังคงทำตามแผนแบบเดิมๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับให้ดีขึ้นปัญหาเดิมๆที่เห็นอยู่ กลับไม่ได้รับ การแก้ไข

ทำให้การศึกษาไม่พัฒนา เท่าที่ควร เก่งแต่ภาษาตัวเองจึงขาดโอกาสที่จะไปแข่งขัน กับชาติอื่น ในเวทีต่างๆ เพราะเป็นคนขี้อาย กลัวผิด จึงตามหลังคนอื่น

บทความนี้ไม่ได้มีเจตนาจะตำหนิ หรือ ต่อว่าใคร เพียงแต่อย ากให้เห็นมุมมองที่สายตาชาวโลกมองมาที่เราทำให้เรามองเห็นถึงต้นตอของปัญหาต่างๆได้อย่ างชัดเจน หากเราเข้าใจ

และยอมรับความจริงนี้ได้แล้วช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคม ไปในทางที่ดี บทความนี้ก็ดูจะเป็นประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศของเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

Load More Related Articles
Load More By sasipar.34
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

ยิ่งพูดยิ่งดี 10 คำพูด พูดแล้วมีแต่ดีกับตัวเอง

ทำไมต้องอ่า น หากเราเป็นคนที่ ไม่ระวังคำพูด หรือ พูดไม่ … …