Home มุมมองชีวิต ตรงมากๆ เลือกร่ม 1 คัน บ่งบอกนิสัยลึกๆของคุณ

ตรงมากๆ เลือกร่ม 1 คัน บ่งบอกนิสัยลึกๆของคุณ

คันที่ 1

คุณเป็นคนชอบ ความสงบ แล ะ มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย เป็นคนที่กล้าเผชิญหน้า กับปัญหา แล ะ สามารถ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ได้เป็นอย่ างดี มีแต่คนให้ความเคารพนับถือ มีความคิดเป็นของตัวเอง

แต่เมื่อไรที่ ความคิดของคุณไม่ตรง กับผู้อื่น คุณก็จะ ไม่แสดงอาการ ใดๆทั้งสิ้น แต่จะเก็บไว้ในใจ คุณมีความทะเยอ ทะย านสูง เป็นคนจริงจัง กับชีวิต เรื่องความรักคุณเป็น คนรักเดียวใจเดียว แล ะ โรแมนติก โกรธง่ายหายเร็ว

คันที่ 2

คุณเป็นคนเข้มแข็ง, ใจกว้าง, สดใส, มีชีวิตชีวา, ชอบพูด แล ะ ทำอะไร รวดเร็ว คุณชอบไป งานปาร์ตี้ หรื อ ร่วมกิจกร ร มต่างๆ ไม่ว่างานนั้นจะ เหน็ดเหนื่อยแค่ไหน คุณก็จะทุ่มสุดตัว ในอีกมุมหนึ่ง คุณเป็นมีความเชื่อมั่น ในตัวเองมาก มักใจร้อน ส่วนเรื่องความรัก คุณจึงเป็นคนเปิดเผย จริงใจ กับคนอย่ างรักเต็มที่

คันที่ 3

คุณเป็น คนอารมณ์อ่อนไหว, มีความกังวล ตลอดเวลา, ชอบเก็บตัวไม่สุ่งสิง กับใคร ชอบอยู่บ้าน เป็น คนช่างสังเกต แล ะ มีไหวพริบ เวลาอยู่ในที่สาธารณะ หรื อ มีคนมากๆ คุณจะเงียบไม่พูด หรื อ เรียกง่ายๆ ว่า อารมณ์ศิลปิน

คันที่ 4

คุณเป็นคนสงบ แล ะ เยือกเย็น ถ้าคุณเลือกคันที่ 4 แสดงว่า คุณเป็นคนใจดี, ใจเย็น แล ะ ใจกว้าง คุณเป็นคนไม่ค่อยกังวล กับอะไรง่ายๆ คุณชอบที่อยู่อย่ างสงบสุข เป็นคนง่ายๆ สบายๆ แต่คุณไม่ชอบ อยู่คนเดียว เป็นคนไม่ชอบทะเลาะ กับใคร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กับคนรอบข้าง ส่วนเรื่องความรัก คุณเป็นคนไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไร แต่ถ้ารัก แล้วก็จะรักเลย ไม่เปลี่ยนแปลง

Load More Related Articles
Load More By sasipar.34
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

ยิ่งพูดยิ่งดี 10 คำพูด พูดแล้วมีแต่ดีกับตัวเอง

ทำไมต้องอ่า น หากเราเป็นคนที่ ไม่ระวังคำพูด หรือ พูดไม่ … …