Home มุมมองชีวิต 10 ลักษณะคู่แท้ คู่บารมี ถ้ามีอยู่แล้วรักษาเขาไว้ให้ดี

10 ลักษณะคู่แท้ คู่บารมี ถ้ามีอยู่แล้วรักษาเขาไว้ให้ดี

ลักษณะของคู่แท้คู่บารมี (Soul Mate)

เรื่องของการบำเพ็ญบารมีระหว่างพระโพธิสัตว์ และนางแก้วนั้น แต่ละท่านก็ไม่ได้มีสูตรสำเร็จเนื่องจากทุกอย่ างนั้นเกิดจากก ร ร มที่ต่างสร้างกันมาแต่อดีตชาติใดเกิดมารักใคร่ปรองดองกันดี เกิดจากกุศลก ร ร มส่งผล

ชาติใดที่ไม่เข้าใจกัน มีปัญหาเกิดขึ้นมาต่างๆ กันก็เกิดจากอกุศลก ร ร มที่ต่างร่วมสร้างกันมาหลายท่านคิดว่าเป็นบททดสอบว่า จะร่วมเดินทางต่อไปอีกหรือไม่ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ และผู้ปรารถนานางแก้วนั้น อาจจะเคยอธิษฐานครองคู่กันหลายท่าน

ระหว่างที่สร้างบารมีในแต่ละคู่นั้น จะมีบททดสอบมากมายอันเกิดจากก ร ร มที่กระทำร่วมกันในอดีต มีเหตุให้หลายคนต้องอธิษฐานลาขาดกันไป ไม่ขอติดตามสร้างบารมีร่วมกันอีก

ยกเว้นกรณีที่ผู้ปรารถนาพุทธภูมิ ลาพุทธภูมิเพื่อเข้าพระนิพพาน หรือเพื่อปรารถนาอย่ างอื่นการคัดกรองคู่บารมีจะเป็นไปอย่ างเข้มข้นมีบททดสอบแล้วทดสอบอีก จนกระทั่งเหลือเพียง ๑ คนเดียวที่ปรากฏไม่เกิน ๓๐ ชาติสุดท้ายจะเป็นคนสุดท้ายที่จะครองคู่กันจนกว่าพระโพธิสัตว์จะสำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณทีนี้มาดูลักษณะของคู่แท้คู่บารมี มีดังนี้

๑) มองตาก็รู้ใจ พบกันครั้งแรกจะรู้สึกแบบรักแรกพบไม่ต้องเอ่ยคำอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเข้าใจทุกอย่ างที่อีกฝ่ายต้องการ

๒) โอนอ่อนผ่อนตามกันทุกเรื่อง

๓) เมตตาต่อกันดุจบิดามารดาเมตตาต่อบุตรของตน

๔) ปราศจากคำว่า หึงหวง ริษย า หรืออาฆาตต่อกัน

๕) พร้อมจะเป็นผู้เสียสละความสุขให้แก่กันได้เสมอ และทุกเวลา

๖) พร้อมจะเป็นผู้ให้ และผู้รับ ซึ่งกันและกัน

๗) ทุกครั้งที่ฝ่ายหนึ่งมีทุกข์ กระแสใจจะเชื่อมความรู้สึกถึงอีกฝ่ายทันทีคล้ายใจที่เชื่อมถึงใจ กรณีที่อีกฝ่ายเป็นนักปฏิบัติธรรมขั้นสูงจะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้ได้ทันที

๘) สามารถให้อภัยให้แก่กันได้อย่ างไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่อีกฝ่ายทำผิดพลาดไป

๙) รักษาทรัพย์ หรือผลประโยชน์ของกันและกัน

๑๐) อยู่กันจนแก่เฒ่า ไม่นอกใจกัน

นี้คือลักษณะของคู่บารมีโดยแท้ หลายท่านคิดว่า จะไปหาที่ไหนคู่แบบนี้ขอเรียนว่า มีจริงในโลก ถึงแม้ไม่ได้เข้าข่ายหมดทุกข้อเพียงแค่ ๓ ข้อก็ถือว่า มากพอที่เรียกว่า เป็นคู่แท้คู่บารมีขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ

ที่มา : gangbeauty

Load More Related Articles
Load More By sasipar.34
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คนเกิดเดือนไหน นิสัยเป็นยังไงรู้หมด

รู้หรือไม่ว่านอกจากทายนิสัยตามวันเกิด ตามลัคนาราศี หรือ … …