Home มุมมองชีวิต วิธีดูคนไม่จริงใจ รู้ไว้จะได้ทันคนอื่น

วิธีดูคนไม่จริงใจ รู้ไว้จะได้ทันคนอื่น

เดี๋ยวนี้ในสังคมเราคนส่วนมากนั้นใส่หน้าก ากเข้าหากัน เสแสร้งทำเป็นดี เพื่อหวังอะไรบางอย่างในภายหลัง พูดครงๆ ลย คือ มันดูย าก ที่จะรู้ว่าใครจริงใจ ใครหน้าไหว้หลังหลอก

ควรอดทนให้มาก รอบคอบละเอียดละออ ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสู จน์ เพราะคนพวกนี้เขามีเล่ห์เหลี่ยม แพรวพราว มีศิลปะในการโน้มน้าวใจ แต่ไม่นานนักหรอกนะ คนเหล่านี้

พวกเขาต้องเผยธาตุแท้ ตัวเองออกมาแน่ๆ เพราะถ้าเขาเป็นคนไม่ดีจริงเขาก็ไม่สามารถเสแสร้ งเป็นคนดีได้ตลอดไปหรอก ทีนี้พอความจริง ปรากฏเค้าก็จะถูกสังค มลงโท ษเอง ฉะนั้น แค่เรารั ก ษ าความดีของตัวเองเอาไว้เป็นพอ

และอดทนเข้าไว้ เพราะความอดทนคือวิธีในการเอาชนะคนเสแสร้ ง ไม่มีใครแสดงเป็นคนอื่นได้ตลอดไปหรอก เพราะสักวันเขาก็ต้องแพ้ภั ยตัวเอง เอาชนะใจ ตัวเองให้ได้จงบอกกับตัวเองว่า อย่าแพ้ทางพวก อย่าอ่อนแอให้พวกเขาได้เห็น อย่าเถี ยงอย่างที่ใจ

เราคิด แต่จงเงียบเข้าไว้ ยิ้มอย่างเดียวก็พอ ไม่ว่าพวกเขาจะมาไม้ไหน แค่อย่าไปหลงกลเขาเป็นพอมาร้ าย มาดี ก็ช่างเค้า อย า กด่ าอย ากดูถู กก็ปล่อยไป อย่าไปรับเอาเราไม่เจ็ บไม่ป วดตามปากเขา อีกไม่นานหรอก คนพูดก็จะรู้สึกเจ็ บป วดไปเอง ใครจะทำอะไรเราได้

อย ากพูดอะไรก็ให้เค้าพูดไป ถ้าเขาไม่เหนื่อย เขาจะพูดจนห ายใจไม่ทันก็ช่างเค้าสิเพราะคำพูดจากคนที่โก ร ธ มีแต่แร งกดดั นทางอารมณ์ และการแสดงออกล้วนแล้วแต่ใช้แร ง นอกจากเขาจะเหนื่อย สุ ข ภ า พ จิตของเขาเอง มันก็จะเสียไปด้วย

เพราะเขากลั วคนอื่นจะไม่เชื่อไง ก็เลยกลัวคนอื่นจะไม่เห็นด้วย ยิ่งออกแร งพูดมากธ าตุแท้ก็จะหลุดออกมา ว่าเขาเป็นคนแบบไหน เพราะความคิดของความทุกข์

ในจิตใจของเขามันจะเผ าใจเขา ให้ร้อนเป็นไ ฟ ทีนี้ถ้าใครอยู่ใกล้ ก็จะรู้สึกร้อนตามไม่มีใครอย ากอยู่กับความร้ อนหรอก เราต่างก็ชอบความเย็นสบาย ตัวเขาเองก็เถอะ

แม้ให้ตัวอยู่ในห้องแอร์ ที่เย็ น แต่หากภายในจิตใจร้อนเป็นไ ฟ ท้ายที่สุด อย่าหวังว่าจะชนะใครได้เลยเพราะแม้แต่ใจตนเอง ยังควบคุมไม่ได้ เมื่อมีความอดทนมันก็คือวิธีพิสู จน์

ว่าใครจริงใจ ใครไม่จริงใจ ที่สำคัญเลย คุณไม่สามารถทำให้ทุกคน ชอบคุณได้แต่ที่สุดแล้วคุณ ก็แค่ดำเนินชีวิตด้วยการเป็นตัวเอง ทำให้ตัวเองมีความสุข เท่านี้ก็พอแล้วละนะ

ที่มา : b i t c o r e t e c h

Load More Related Articles
Load More By sasipar.34
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

ยิ่งพูดยิ่งดี 10 คำพูด พูดแล้วมีแต่ดีกับตัวเอง

ทำไมต้องอ่า น หากเราเป็นคนที่ ไม่ระวังคำพูด หรือ พูดไม่ … …