Home มุมมองชีวิต จำไว้นะ ผู้หญิงมีคุณค่าในตัวเอง จะไม่หยุดทำ 13 สิ่งนี้

จำไว้นะ ผู้หญิงมีคุณค่าในตัวเอง จะไม่หยุดทำ 13 สิ่งนี้

1. อย่ าหยุดคบเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ จงพย าย ามหาเวลาไปพบปะสังสรร ค์กับเพื่อนๆได้พูดคุยรำลึกความหลังอย่ างมีความสุขกัน เพราะจะทำให้เราไม่พลาดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป

2. อย่ าหยุดกตัญญูคนที่สำเร็จในชีวิต มักเป็นคนกตั ญ ญูรู้คุณคน และคนกตั ญ ญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ

3. อย่ าหยุดหาของอร่อยกินการหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้ วนเสมอไป เพราะเรารู้จักเ ส พ อย่ างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

4. อย่ าหยุดทำสิ่งที่ชอบเพราะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงเมื่อไหร่ เมื่อมีโอกาสทำได้ ก็ให้รีบทำเสียเถิด

5. อย่ าหยุดทำบุญสร้างกุศลเพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วเบิกบาน และส่งผลให้เรามีความสุขมาจากข้างใน อั นเป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิต

6. อย่ าหยุดเล่นกีฬาออกกำลังกาย เพราะจิ ต ใ จที่ดี ควรอยู่ใน ร่ า ง ก า ย ที่แข็งแรง เราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง และไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

7.อย่ าหยุดรักตัวเองเพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารัก พอเรารักตัวเองเราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่อง และผลของการใส่ใจตัวเองก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา ทุกอริยบท

8. อย่ าหยุดฉลาดจงอย่ าหยุดอ่ า น เขียน เรียนรู้ พย าย ามหาความรู้ใหม่ๆ ทุกวัน เพราะความรู้ทำให้องอาจ

9. อย่ าหยุดสวยจงสวยตามวัย ใส่ใจตัวเองเสมอ อย่ าได้ปล่อยตัวเองโ ท ร ม จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเด็ ด ข าด

10. อย่ าหยุดทำงานมาเป็นแม่บ้าน ตามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเราจะค่อยๆ ดูไร้ค่า ไปทีละน้อยๆ กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไปเสียแล้ว

11. อย่ าหยุดออมไม่ว่าจะออมด้วยแบบไหน ก็ต้องรู้จักออม ทั้งซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อหุ้น ฝากธนาคารออมผ่านบริษัทกันชีวิต หรือจะซื้อทอง ซื้อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆอย่ ารอพึ่งคนอื่นย ามเดื อ ด ร้ อน เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

12. อย่ าหยุดท่องโลกกว้างนอกจากความสุขที่ได้บินออกไปนอกรัง สู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ๆจากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไ ฟให้กับชีวิตและใจเราเอง

13. อย่ าหยุดหาเงินพย าย ามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบานให้เงินไหลเข้ามา เพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่นอกจากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงินใช้ได้เอง

ที่มา : ดร. พนม ปีย์เจริญ

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …