Home มุมมองชีวิต 10 วิธีรักตัวเองให้เป็น ก่อนจะรักคนอื่น

10 วิธีรักตัวเองให้เป็น ก่อนจะรักคนอื่น

หัดที่จะให้กำลังใจตัวเอง รักตัวเองให้เป็น คนที่สำคัญที่สุด คนที่เข้าใจเรามากที่สุด มีความสุขอยู่กับเรามากที่สุดคนที่จะอยู่กับเราไปจนแก่ คนๆนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเลย เป็นตัวของเราเองนี่แหละ ไม่มีใครอยู่กับเราตลอดไปหรอกไม่มีใครเข้าใจเราเท่าตัวเรา ต้องหัดที่จะรักตัวเองให้เป็น หัดให้กําลังใจตัวเอง หัวใจของคุณจะแข็งแกร่ง

1. ปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยนความคิด เชื่อมั่นในตนเอง กระตือรือร้นที่จะค้นหาสิ่งดีๆ ให้กับตัวเอง หากไม่ทำ ก็คงไม่มีใครทำให้ได้ ฉะนั้น เปลี่ยนความคิดที่มีต่อตัวเองแล้ว เรื่องดีๆ มากมายก็จะตามมา

2. ทำกิจก ร ร ม ใหม่ๆ เสมอไม่มีใครแก่เกินที่จะเรียนรู้หรอกนะ เปิดตัวเองรับประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เช่น ไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไป ทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน เป็นต้น

3. จงเรียนรู้จากอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้ า ย มันก็คือส่วนหนึ่งของเส้นทางชีวิต คิดซะว่า เมื่อไม่มีวันวาน จะมีวันนี้ได้ยังไงกัน

4. ทำในสิ่งที่รักและชอบถ้ามีเรื่องที่รัก เรื่องที่ชอบและอย ากทำมากมายในชีวิต แต่ดันไม่สามารถทำได้หมด ก็เลือกทำในเรื่องที่ทำให้รู้สึกเป็นสุขเมื่อได้ลงมือกระทำ หรือแม้เพียงนึกถึงก็เกิดแร งบันดาลใจ และมีความสุข

5. จงอยู่กับปัจจุบันเราไม่จำเป็นต้องวิ่งไปในอนาคต ไปแสวงหาความสุข เพียงแต่นำกายและใจมาดำรงอยู่ด้วยกันอย่ างตั้งมั่น ก็จะสามารถรับรู้กับความสุขที่มี มากเพียงพอแล้ว

6. ก้าวข้ามความผิ ดพล าดไม่มีใครบนโลกนี้ที่ไม่เคยทำผิ ดเลย ข้อสำคัญหากทำผิ ด ให้เรียนรู้ข้อผิ ดพล าดที่เกิดขึ้น และก้าวข้ามเพื่อเดินหน้าต่อไป

7. ชื่นชมตนเองเสมอไม่ต้องรอคนอื่นชื่นชม อาจผิ ด หวังได้ หัดเห็นคุณค่า ชื่นชมตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องผิ ด หรอก

8. ดูแลกายใจตัวเอง ให้สมบูรณ์ดูแลสุขภาพกาย ด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังสม่ำเสมอคิดบวกเข้าไว้ มองโลกในแง่ดี ทำสมาธิ จะช่วยให้เกิดความสงบในจิตใจ มีพลังจิตที่ดีในการดำเนินชีวิต

9. ฟังเสี ยงสัญชาตญาณรักตัวเองนั้นจำเป็นต้องมีศรัทธาในตัวเอง ต้องเชื่อใจตนเอง ถึงแม้มันไม่ง่ายเสมอไปที่จะหยุดฟังความคิดของตัวเองแต่ก็ต้องฟัง

10. ปลดปล่อยอารมณ์บ้างอย่ าเก็บก ด เพราะการแสดงอารมณ์ที่แท้จริงนั้น ช่วยให้ทุ กข์เบาบางลง ฉะนั้น เมื่อรู้สึกเศร้ า เสี ยใจ เ จ็ บป ว ด จงระบ า ย มันออกมา จะด้วยด้วยการเขียน พูด อะไรก็ทำไป เพื่อทำให้ความรู้สึกดีขึ้น

ที่มา : postsod

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …