Home มุมมองชีวิต 10 สัญญาณหมดใจ เขาไม่รักคุณอีกแล้ว

10 สัญญาณหมดใจ เขาไม่รักคุณอีกแล้ว

ความรักเป็นเรื่องซับซ้อนและมีความเฉพาะเจาะจง เราจึงไม่อาจตัดสินความรักของใครด้วยความคิดเห็นหรือประสบการณ์ส่วนตัวของเราได้ แต่อย่ างที่คำโบราณว่า “อาบน้ำร้อนมาก่อน” ผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์ความรักก็ย่อมเป็นที่ปรึกษาให้

กับคนอื่นได้ อย่ างมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเช่นกัน ซึ่งการสังเกตพฤติก ร ร มหรือการกระทำบางอย่ างก็อาจพอช่วยได้บ้ างโดยเฉพาะสิ่งที่แสดงออกอย่ างชัดเจนถึงอาการ หมดรัก อย่ าง 10 สัญญาณอั น ต ร า ยต่อไปนี้

1.วิตกกังวลหรือหงุดหงิดมากเกินไปเมื่ออีกฝ่ายจับมือถือของตนแม้คนรักควรจะมีพื้นที่ส่วนตัวและเคารพซึ่งกันและกัน แต่การระแวงเกินเหตุเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความลับที่ถูกซ่อนอยู่

2.ทำงานจนดึกดื่นค่อนคืนบ่อยๆบางกรณี การบอกว่าติดงานบ่อยจนเกินไป ก็อาจเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อไปใช้เวลากับคนใหม่นั่นเอง

3.รู้สึกรำค า ญเมื่ออีกฝ่ายแสดงถึงความรักและความใส่ใจคนเราย่อมต้องการความรักและการแสดงออกถึงความรัก แต่ถ้าอีกฝ่ายแสดงความรักแล้วอีกฝ่ายหนึ่งกลับแสดงท่าทีรำค า ญใจก็อาจหมายความว่าเขาหรือเธอรู้สึกเบื่ อหน่ายแล้วนั่นเอง

4.เปลี่ยนเรื่องกะทันหันระหว่างที่กำลังคุยเรื่องจริงจังถ้าเขาหรือเธอพย าย ามเลี่ยงการพูดคุยเรื่องที่ซีเรียสและเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนสองคน เช่นการซื้ อบ้ าน แต่งงานหรืออื่นๆ ก็อาจถึงเวลาที่ต้องทบทวนความสัมพันธ์เสียใหม่

5.หึงหวงเกินเหตุการหึงหวงอาจเป็นการแสดงออกถึงความรัก แต่ถ้าหึ งห ว งถึงขั้นงี่เ ง่ า ไร้เหตุผล และชวนทะเลาะ นั่นอาจแปลว่าเขาหรือเธอกำลังทำเพื่อกลบเกลื่อนความผิ ดของตน หรือพย าย ามสร้างเรื่องและหาเหตุผลเพื่อเลิกรา

6.อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆคนเราทุกคนย่อมมีช่วงเวลาที่หดหู่ หงุดหงิด หรือเสียใจกันบ้ าง แต่ถ้ามันเกิดขึ้นตลอดเวลาก็อาจเป็นสัญญาณอั น ต ร า ยในเรื่องความสัมพันธ์ได้เช่นกัน

7.ไม่มีอารมณ์รักใคร่ความรักและความใคร่นั้นเป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน หรือต้องแสดงออกควบคู่กันบ้ าง ไม่ใช่เหินห่างไปเลย

8.ไม่พูดคุยกันเรื่องอนาคตถ้าใครบางคนรักและจริงจังกับเรา เขาหรือเธอก็ย่อมอย ากใช้ชีวิตและอนาคตร่วมกัน

9.มอบของขวัญให้มากจนเกินไปคนส่วนใหญ่ย่อมดีใจเมื่อได้รับของขวัญ บางคนจึงมักใช้ของขวัญเพื่อกลบเกลื่อนหรือปกปิดความผิดของคน

10.ไม่เคยพาไปรู้จักเพื่อนหรือครอบครัวแม้การพาไปทำความรู้จักเพื่อนและครอบครัวจะไม่ใช่การการันตีความสัมพันธ์ แต่ก็ย่อมดีกว่าการพย าย ามปกปิดว่ากำลังคบกับใครอยู่

แต่ถึงกระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาทำจะต้องแปลว่าเค้าหมดรักเราเสมอไปนะ บางทีเขาอาจจะแค่เหนื่อยกับหน้าที่การงานหรือมีเรื่องให้ไม่สบายใจอยู่ก็เป็นได้ การพูดคุยกันดีๆ หากมีเรื่องไม่สบายใจ ก็เป็นทางออกที่ดีสำหรับชีวิตคู่ที่ราบรื่น

ที่มา : w o m e n.m t h a i

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …