Home มุมมองชีวิต 10 อุปนิสัยของผู้หญิงเก่ง ไม่ยอมแพ้

10 อุปนิสัยของผู้หญิงเก่ง ไม่ยอมแพ้

ผู้หญิงสมัยใหม่มีความมั่นใจมากขึ้นนะคะ ที่สำคัญเรามีความสามารถที่ไม่แพ้ผู้ชายเหมือนกัน เห็นได้เลยว่ามี “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้”หลายคนที่ก้าวขึ้นมาเป็นไอดอลมากมาย แต่ถ้าเราอย ากประสบความสำเร็จแบบนั้นบ้ า ง ก็ลองเอาอุปนิสัยของเหล่า “สตรีสตอง” มาปรับใช้กันนะคะ

1. ไม่ยอมให้ใครมองว่าอ่อนแอ

เธอจะไม่ยอมใช้ความเป็นผู้หญิง สร้างข้อได้เปรียบพวกเธอจะพย าย ามทำทุกอย่ าง ๆ เท่าเทียมกันกับคนอื่น

2. มีความมั่นใจสูง

ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือความมั่นใจในตนเอง การแสดงออกทั้งทางกริย า ท่าทางล้วนเด่นชัด

3. ไม่มัวแต่มองหาความรัก

ผู้หญิงที่เป็นที่ต้องการของผู้ชาย ไม่จำเป็นจะต้องสวยเลิ ศเล อดั่งนางฟ้า เพียงเป็นคนที่มีเส น่ ห์ มีบุคลิกภาพที่ดีก็เพียงพอแล้ว

4. มีความเป็นผู้นำ

ยิ่งมีลูกน้องเป็นผู้ชาย ยิ่งต้องแสดงความสามารถและความเป็นผู้นำให้พวกเขายอมรับ บางครั้งอาจจะต้องทำงานหนักกว่า

5. หาเงินเก่งและบริหารเงินเป็น

ผู้หญิงที่เก่งพวกเธอจะโฟกัส กับรายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นนำเงินไปล งทุ นเพื่อให้งอกเงย และไม่ช้อปปิ้งสุ รุ่ ย สุ ร่ า ย

6. มองว่าทุกวินาทีมีค่า

บริหารงานแบบวินาที ไม่ใช่รายชั่ วโมง จัดวางแผนการทำงานล่วงหน้าอย่ างน้อยหนึ่งวัน และมีเป้าหมายระยะย าวจนถึงรายปี

7. หมั่นพัฒนาความสามารถ

ผู้หญิงที่แก ร่ งจะมีความสามารถสูงไม่แพ้ใคร แต่ความสามารถที่จะได้มานั้น ต้องผ่านการฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อม

8. ทำงานหนักกว่าคนอื่น

คำว่าทำงานหนักไม่จำเป็น จะต้องทำงาน อ ด หลับ อ ดนอนเพื่อแสดงออกว่าทำงานหนัก แต่จะทำงานอย่ างชาญฉลาดมีไหวพริบ

9. ให้ความสำคัญกับครอบครัว

จัดสรรเวลาแบ่งให้กับงาน และครอบครัวอย่ างไม่เสี ย ส ม ดุ ล ทั้งนี้คงไม่มีประโยชน์ถ้างานรุ่ง แต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข

10. ส่งเสริมผู้หญิงคนอื่นให้ก้าวหน้า

ผู้หญิงที่เก่งจริงจะไม่มัว อิ จ ฉ าผู้หญิงคนอื่น กลัวว่าใครจะมาก้าวหน้าในหน้าที่การงานเกินตัวเอง แต่จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน

ที่มา : n ev e r s u r r e n d e r

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …