Home มุมมองชีวิต คนที่ชอบแฟนชาวบ้าน สักวันจะได้รับ 7 ผลกรรมนี้

คนที่ชอบแฟนชาวบ้าน สักวันจะได้รับ 7 ผลกรรมนี้

1.เมื่อยังมีชีวิต กร รม ที่ได้กระทำจะส่งผลให้ต้อง แ ย กจากคนที่รักมีคนรักก็มักถูกคนอื่นแ ย่ งชิ งไปไปรักใครเข้าไม่นานก็ต้องแ ย กจากกันไปต้องช้ำใจอยู่ตลอด

2.ไรซึ่งเกี ย รชื่อเสียง และการยอมรับคนที่นอกใจคนอื่น เลือกคบชู้แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีหรือสวยงามเพียงไรแต่ไ ส้ในจริงๆก็ไร้ซึ่งการยอมรับ จากคนรอบข้างมีแต่คนนิ นท าต่อหน้าแม้ทำดีแต่รับหลังก็มักจะเจอแต่คนพูดให้ร้ ายเสีย ๆ หาย ๆ ไม่สามารถทำงานที่มีเกี ย รได้ เพราะไม่เจริญทำได้ไม่นานก็มีเรื่องเสียหายคนรอบข้างรังเกียจ

3.เมื่อเป็นคนลั กกินขโ ม ยกิน ทำชู้นอกใจนานวันเข้าจิตใจก็เปลี่ยนไปจากที่เคยกล้าหาญมั่นใจจิตใจแน่วแน่ก็เสื่ อ มลงเป็นคนขี้ร ะแ ว งหัวเสีย ง่ายกั งว ลไปซะทุกอย่ าง กลัวคนจะทำร้ ายกลัวคนจะรั งเกี ย จแม้มีเงิ นทองมากใส่เครื่องประดับดีๆ แต่หัวใจกับโ ท ร มลงไปทุกวันทุกวัน

4.ชีวิตมีเส้นทางที่ตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้น พบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจอยู่รอบข้าง

5.บุ ต รบ ริ ว ารคนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟังว่ากันว่าหากมีลูกก็จะได้ลูกเว รลูกกร รมที่นำแต่ความเดื อ ดร้ อ นทุ กข์ใจมาให้จะอยู่ในการปกครอง ก็ไม่มีมีแต่นำความเสียหายมาให้

6.โ รคเยอะป่ วยง่าย คนที่ทำชู้แ ย่ งผั วแ ย่ งเมียคนอื่นมากๆ อีกหนึ่งผลกร รมที่ไม่น่าเชื่อก็คือเรื่องโร คภัยโดยเฉพาะโ รคลับๆ ที่เกี่ยวกับอ วั ยวะเ พ ศ มักมีอ าก ารกันแถบทุกคน จากผลกร รมนี้ต่างกันแค่มากน้อย

7.หากชีวิตไร้บุญว าส น าใหญ่ มาขั ดข วางก่อนตา ยชั่ วระยะหนึ่ง จะนึกถึงแต่กรร มชั่ ว ที่ทำการนอกใจไว้ตา ยจากความเป็นคนก็มีแต่น ร กและความเป็นเป ร ตที่แสนท รม าณเป็นที่ไปอย่ างย าว

นานตามผลกร รมที่ได้กระทำไว้ ยิ่งคนที่เรากระทำผิดบ าปครั้งนี้ เป็นคนที่ดีมากมีศิลธรรมมาก ผลของบาปก รรมก็จะยิ่งหนาแน่น และย าวนานมากขึ้นไปเท่านั้น แม้ร้อยปีพันปีก็อาจจะยังไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งกลับมาเกิดเป็นคนใหม่ ก็เป็นคนผิดเ พ ศตระกูลตํ่า ขี้โ รค เป็นต้น

ที่มา : a l l j o w

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …