Home มุมมองชีวิต เหตุผลที่ไม่ควรดูถูกใคร ไม่ว่าจะคนไกลหรือคนใกล้ตัว

เหตุผลที่ไม่ควรดูถูกใคร ไม่ว่าจะคนไกลหรือคนใกล้ตัว

คนที่ชอบดูถูก ดูห มิ่ น เ ห ยี ย ด ห ย า ม คนอื่น มักเป็นคนเดียวกันกับคนที่ชอบอิ จ ฉ า ริ ษ ย า

หากใครที่เรานับไว้ว่าเป็นเพื่อน เขาคนนั้นจะต้องไม่มีสองสิ่งนี้ คือ ดูถูกเรา หรือ

อิ จ ฉ า เรา หากเพื่อนคนไหนดูถูกหรืออิ จ ฉ าเรา เขาไม่ใช่เพื่อนเรา

ไม่สมควรจะให้เขาเป็นเพื่อนอีกต่อไปจงทิ้งระยะห่างในการคบหาสมาคมไว้ อย่ าไปใกล้ชิดสนิทสนมมาก

เพราะจะเกิดผลร้ า ย ต่อตัวเราเองคนที่ดูถูกเราจะทำ ร้ า ย จิตใจเรา บั่ น ท อ น กำลังใจเรา

ทำให้เรารู้สึกต่ำ ต้อ ย ด้อ ย ค่ าคนที่อิ จ ฉ า เรา จะทำ ร้า ย เราทั้งต่อหน้าและลับหลัง

ไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือ ด้วยการกระทำ เพื่อทำ ล า ย เราเพราะเขามีความทุกข์

ที่เห็นเรามีความสุขและเจริญก้าวหน้า เขาจึงอย ากจะดับทุกข์ของเขา ด้วยการทำ ล า ย เราไม่มีใคร

ที่อิ จ ฉ า แล้วอยู่เฉยๆ ได้ มักต้องลงมือทำอะไรสักอย่ างเพื่อสนองอารมณ์ตัวเอง

อย่ างน้อยที่สุดก็ให้ร้ า ย กันทางวาจา ด้วยการนินทาใส่ร้ า ย ป้ายสี เพื่อลดค่าของเราลงไปใน

สายตาของผู้อื่นคนเราถ้าไม่ชอบกัน ก็ไม่ต้องยุ่งวุ่นวายต่อกัน ต่างคนต่างอยู่

ก็จะไม่เกิดเรื่องแต่ถ้าเกิดความดูถูกเหยีย ด หย า ม หรือ อิจ ฉ า ริ ษ ย า แล้ว เขามักไม่อยู่เฉยๆ มักจะ

หาเรื่องให้เกิดเรื่องจนได้ เพื่อสนองกิเลสในใจตัวเอง ซึ่งอาจลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้

บางรายถึงกับฆ่ ากันก็มี ก่อเ ว รก่อก ร ร มสืบเนื่องกันไป อย่ างไรก็ตามเราไม่อาจ

ห้ามใคร ไม่ให้ดูถูกเรา หรือ ไม่ให้อิ จ ฉ า เราได้ แต่เราเองต้องห้ามใจตัวเองได้ ไม่ให้ดูถูกผู้อื่น

หรือ อิ จ ฉ า ผู้อื่นหากเรารู้สึกว่ามีคนดูถูกหรืออิ จ ฉ า เรา พย าย ามหลีกเลี่ยง ไม่พบปะ

ไม่ยุ่ง ไม่วุ่นวายด้วย และไม่ถือโทษโกรธเคืองถ้าเลี่ยงไม่ได้ ก็จงคุยอย่ างเป็นมิตร ราว

กับไม่รู้ว่าเขาดูถูกหรืออิ จ ฉ า เรา การโต้ตอบเช่นนี้จะลดก ร ร มได้ คนที่ยังคงดูถูกและอิ จ ฉ า

ริ ษย า เราต่อไป เขาจะแพ้ภัย แพ้กรรมที่เกิดขึ้นในใจของเขาเองขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีสติ

รู้เท่าทันตนเอง ไม่ดูถูกหรืออิ จ ฉ า ริ ษ ย า ผู้ใด แต่…ยินดีในความสุขและความสำเร็จของผู้อื่น

ที่มา : l i e k r

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …