Home มุมมองชีวิต วิธีการวางตัวและใช้ชีวิตอย่างคนฉลาด

วิธีการวางตัวและใช้ชีวิตอย่างคนฉลาด

ทุกวันนี้ดูยๅก ว่าใครรู้จริง ว่าใครเก่งจริง หรือเพียงสร้างภาพ หรือแม้ว่า ใครฉลาด

หรือใครโ ง่ มันมีปรัชญาที่อยู่ว่า คือ “คนโ ง่ มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแก ล้ งโ ง่”

คนอวดฉลาด อวดเก่ง มักไม่ฉลาดจริง แต่คนเก่งจริง คนฉลาดจริง จะมีคุณสมบัติ 10 ประการ นี้

1. จัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และเต็มที่กับทุกเรื่องที่ทำ

คนเก่งและฉลาดจริง มักจะเลือกบริหารเวลาได้อย่างสมดุล ในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับงาน

เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อนคลายให้กับตัวเองอยู่เสมอๆ

2. เป็นคนพูดเก่ง ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่าเขาจะฉลาดขึ้นได้ด้วยการฟัง

คนเก่ง จะฟังเยอะ เพราะการฟังมักจะได้สิ่งใหม่ ๆ เสมอ

และจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้นมีประโยชน์ มีความสร้างสรรค์ มากกว่าการพูดในเชิงลบ

3. ไม่ใช้ Social Media อยู่ตลอดเวลา แต่จะนำข้ อ มู ล ที่สนใจ และ ส่ ง ต่ อ ความคิดดีๆ ให้กับผู้อื่นเสมอ

ปัจจุบันนี้เป็นยุคของข้อมูล ข่ๅวสๅรตลอด 24 ชม. คนเก่งมักจะเลือก เ ส พ

แต่เรื่องดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

หรือการบริหารชีวิตและเขาเป็นนัก แ บ่ ง ปั น เพื่อให้คนอื่นๆได้ เ ส พ ข้อมูลดีๆ ที่เขาคัดสรรมา

4. กลับมายิ้มได้อย่างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่งเล ว ร้ า ย เข้ามาในชีวิต

คนเก่งและฉลาดในการใช้ชีวิต จะสามารถลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งเมื่อล้ ม ลง

ไม่มีใครไม่เคยผิ ดหวัง เพียงแต่เขาจะไม่จมกับความทุ กข์นานๆ

แต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ได้ทุกครั้งเมื่อตนเอง ล้ ม ลง

5. มีความรู้หลายด้านมากกว่าอาชีพที่ตนทำ และมักจะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด

มักเป็นนักพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และจะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเพื่อ

ให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และจะไม่ปล่อยให้สู ญ เ สี ยโอกาส

โดยเฉพาะ เวลาที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้า และไม่ย้อนถอยหลัง

6. รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เคยเสี ยเวลาภูมิใจกับความสามารถของตน

คนเก่ง และฉลาด จะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อิโก้ เพราะเขาจะ

รับฟังคนรอบข้างอยู่เสมอ ไม่ตั ดสินคนอื่นด้วยมุมมองของตนเอง

และทุกครั้งที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำ เขาจะ ดีใจไม่นาน

เพราะความสำเร็จนั้นเป็นอดีตไปแล้ว สิ่งที่เขาจะทำต่อไป

ก็คือ หาทางพัฒนาตนเองและสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

7. ไม่อวดความสามารถที่แท้จริง และจะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มัน

คนเก่ง และฉลาด จะเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถของตน

แต่จะใช้การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์ตนเองอยู่ตลอด

และเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหา เขาเหล่านั้น มักจะแสดงวิสัยทัศน์จนเราต้อง ต ะ ลึ ง ในความสามารถของเขา

8. อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง แต่มีผลงานการันติความสามารถเสมอ

ในยุคนี้ ที่ คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองได้ไม่ยๅกนัก จะระบบโซเชียลทั้งหลาย

การศึกษาอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี แต่ประสบการณ์และผลงานนี่แหละที่จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

9. ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึ งความสามารถของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

คนเก่ง และฉลาด จะเก่งในการจู งใจผู้คนให้ค ล้ อ ย ตามในแนวทางของเขา

ไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต แต่มีคนให้เกียรติและนับถือ จากความรู้ ความสามารถของเขา

10. ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่เมื่อเขาทำผิ ด แต่ควรโอกาส และให้กำลังใจเสมอ

คนเก่งและฉลาดมักจะเป็นผู้ให้โอกาสคนอยู่เสมอๆ เมื่อเขาเหล่านั้นกระทำความผิ ด

และพร้อมจะแ น ะ นำ ทางให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิ ด

ของตนเองให้เกิดการยอมรับ และพัฒนาตนเองได้อยู่เสมอ

ที่มา : คิดสิ

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …