Home มุมมองชีวิต 7 เทคนิคพูดจูงใจคน ให้เขาเห็นด้วยไปกับเรา

7 เทคนิคพูดจูงใจคน ให้เขาเห็นด้วยไปกับเรา

การพูดนั้น เป็นสิ่งที่ต้องให้ ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะคำพูดนี่แหละบางทีมันสามารถเปลี่ยนใจคนได้เลย หรือเพียงแค่คำพูดหนึ่ง ก็อาจทำให้บาดหมางใจกันได้ อย่างเช่นปลาหม อ ต า ยเพราะปาก หรือปากพาซ วยและนี่เป็น 7 เทคนิค การพูดจูงใจคน ให้เขาเห็นด้วย ไปกับเรา

1. มีการยกตัวอย่ าง ให้เห็น

เพราะในการพูดจูงใจ ควรจะมีการยกตัวอย่ าง ให้ได้เห็นกันชัดๆ กับสิ่งที่ต้องการโน้มน้าวและก็ควรเป็นตัวอย่ างที่ผู้ฟัง สามารถเข้าใจได้ถ่องแท้ชัดเจนหรือควรเป็นเรื่อง ใกล้ตัวที่รับรู้ได้ง่าย เพื่อให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม กับตัวอย่ างนั้นๆ ให้เขาได้เห็นภาพ

2. มีบุคลิกภาพที่ดี

เพราะลักษณะภายนอก มันคือสิ่งแรก ที่คนเรามองเห็นเพราะงั้น บุคลิกภาพของผู้พูด มันคือสิ่งที่ผู้ฟัง สังเกตเห็นได้เป็นสิ่งแรกเพราะฉะนั้นผู้พูดจึงต้องใส่ใจในการดูแล บุคลิกภาพ เพราะมันจะช่วยสนั บ ส นุนความน่าเชื่อถือ และคำพูดที่สื่อส า รออกไปนั้น

3. การที่ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี

เมื่อผู้อื่นเขาพูด ควรจะรับฟังความคิดเขา และต้องปฏิบัติตนให้เป็นผู้ฟังที่ดีด้วยต้องตั้งใจฟัง มีสมาธิ ไม่พูดแทรก มีรีแอคตอบกลับบ้ างเช่น พยักหน้า ตอบรับ ซึ่งการเป็นผู้ฟังที่ดีก็จะช่วยสนับสนุน ความน่าเชื่อถือ หากเราอยู่ในฐานะผู้พูดด้วยนะ

4. มีความมั่นใจในการพูด

เพราะในการพูดคุยเราควรมีความมั่นใจ มั่นใจในสิ่งที่ต้องการจะพูดเพราะความมั่นใจจะถูกสื่อออก มาผ่านน้ำเสี ยง ถ้าผู้พูด มีความมั่นใจน้ำเสียงที่เปล่งออก มาจะหนักแน่น มีความน่าเชื่อถือทำให้ผู้พูด จูงใจ โน้มน้าวผู้ฟังได้ ทำให้เขาคล้อยตามเรา

5. ต้องแทร กอา ร มณ์ขัน

เพราะถ้าการพูดคุยนั้นมีแต่เนื้ อหาคงทำให้การสนทนา การสื่อส า ร นั้นๆ มันจืดชืดไปไม่น่าสนใจแต่หาก แทรกมุกตลก ไม่ก็สถานการณ์ ตัวอย่ างสนุกๆ เข้าไปมันจะทำให้ผู้ฟังได้ผ่ อ นคลาย ก็จะทำให้การพูดคุย ไม่น่าเบื่อทั้งยังสามารถดำเนิน การสนทนาได้ย าวขึ้น และสนุกขึ้นด้วย

6. ต้องมีอายคอนแทค

หรือการสบตานั่นแหละ เพราะเป็นหนึ่งในการสื่อส า รทางร่ า ง ก า ยมันบ่งบอกถึงความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือของผู้พูดได้ส่วนผู้พูดที่ไม่มีอายคอนแทคในตัวเองนั้น จะไม่สามารถทำให้ผู้ฟังสนใจในสิ่งที่พูด ในขณะที่พูดอยู่กับเรื่องราวนั้นๆ ได้

7. ต้องรับฟัง ความคิดของคนอื่นด้วย

หากผู้พูดได้พูดสิ่งที่ต้องการจูงใจไปแล้ว ก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้พูดคุยหรือแสดงความเห็นบ้ าง โดยผู้พูด ที่กลายเป็นผู้ฟังก็ควรจะตั้งใจฟังด้วย ไม่ควรปิดกั้น ไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่ยึดติดกับตัวเอง เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ไม่ฟังความคิดใคร ไม่สนอะไรซึ่งจะทำให้ไม่สามารถ โน้มน้าว จูงใจผู้อื่นได้เลย

ที่มา : p e x e l s

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …