Home มุมมองชีวิต 25 ข้อเตือนใจ อย่าอวดฉลาด จนหาความสุขไม่ได้

25 ข้อเตือนใจ อย่าอวดฉลาด จนหาความสุขไม่ได้

1. อย่ าเรื่องมากแล้วชีวิตจะมีเรื่องน้อย

2. อย่ าฉลาด เสียจนหาความสุขไม่มี

3. หากไม่ชอบสิ่งใด อย่ าเสียเวลาบ่นแก้ไขให้เป็นสิ่งที่ชอบเถอะ

ถ้าแก้ไม่ได้ก็ถอยออกมา เอาเวลาไปทำสิ่งใหม่ที่คุ้มค่ากว่า

4. แย กคนจริงใจ กับ คนไม่จริงใจให้ออกเพื่อป้องกันความผิ ด หวังของเรา

5. อย่ ากระโจน ล ง ไ ป ใ น ส ม ร ภู มิ แ ห่ ง อ า ร ม ณ์

มีคนยื่ น ด า บ ท้ า ป ร ะ ลองก็แค่ยิ้มให้เขา แล้วไม่ต้องรับของจากเขา

6. แยกให้ออกว่าสิ่งใดควรค่าแก่การเสี ย เวลาสิ่งใด

เปล่าประโยชน์เมื่อแยก แล้ว ก็ทุ่มกับสิ่งที่ควรค่าให้มากๆ

7. เราไม่ได้ต้องการทุ กอย่ างเพื่อจะมีความสุขเราต้องการความสุขเพื่อจะมีความสุข

และมีเพียงบางอย่ างแค่นั้นที่ทำให้เกิดความสุข

8. หัวเราะลั่นๆ กับเพื่อนสักเดือนละครั้งมากกว่านั้นได้จะดีมาก

9. พาตัวเองออกจากพื้นที่ปลอดภัยเพื่อเติบโตและกลับสู่อ้อมกอดคนที่เรารักเพื่อพักผ่อน

10. ทำสิ่งที่มีความสุขให้สุด จะมีคนได้รับความสุขจากสิ่งที่เราทำ

สิ่งนั้นอาจเป็น อ า ห า ร ที่สุดยอด ดนตรีอันไพเราะ รูปถ่ายสวยๆ

หรืออาจจะการงานทุกชนิดก็ได้ ที่ทำให้เรามีความสุข

11. ยิ้มเถอะรอยยิ้มของเราคือความสุขของคนที่รักเรา

และคนที่เรารักเขาก็อย ากเห็นเรามีความสุข

12. ของดีไม่ได้อยู่ที่ราคาแต่อยู่ที่การชอบของแต่ละคน

13. ความรักใน การงาน เกิดจากความทุ่มเทใส่ใจ

หากใส่ใจลงไปไม่ทุ่มเท ก็ย ากที่จะทำให้เกิดการรักงานขึ้นมาได้

14. คำหวานมักไม่จริงแต่เราคล้อยตาม เพราะอย ากให้มันจริงตามสิ่งที่เขาพูดต่างหาก

15. อนุญาตให้ตัวเองอยู่เฉยๆ บ้างในบางวัน

16. ถ้าพย าย าม เราอาจเป็นอะไรได้หลายๆ อย่ าง

แต่เราไม่ต้องเป็นทุกอย่ างก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเรามีความสุข

17. สำรวจตัวเอง หาก ท ร ม า นใจวันใดแปลว่าความอย ากได้เริ่มขึ้นมาอีกแล้ว

18. เราอาจจะผิดก็ได้ ทดสิ่งนี้ไว้ในใจเสมอๆทุกครั้ง

19. ส่องกระจกบ่อยๆ ไม่ใช่เพื่อเสริมสวย แต่เพื่อกลบรอย ตำ ห นิ

มองเห็น ร อ ย ตำ ห นิ ของตัวเองชัดๆ แล้วจ ง ไ ม่ ม อ ง ตัวเองดีงามเกินจริง เพราะมันแค่จินตนาการ

20. เมื่อพ่อแม่แก่แล้ว ยอมเขาบ้างก็ได้ หากทำให้เขาสบายใจ

21. ใช้เวลานานขึ้นกับสิ่งที่ชอบ หรือสนใจสิ่งนั้นจะหยิบยื่นคุณค่าบางอย่ างให้เรา ผู้คนก็เช่นกัน

22. อย่ าทุ่มเทเกินไปกับทุกเรื่องการ ล ด น้ำ ห นั กที่ดีที่สุด

คือได้ทานขนมบ้างการฝึกตนเอง สิ่งสำคัญคือวันที่ยอมผ่อนให้ตัวเองบ้าง

23. ฝึกน้อมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจในทุกวันนี่คือ หนทางแห่งสันติภาพในหัวใจของเรา

24. หลายครั้งปัญญาดีๆ เกิดจากคนตัวเล็กตัวน้อยมิใช่

ผู้ห่มห่อตัวเองด่วยความรู้ในตำราและหน้าตาทรงภูมิ

25. เมื่อการลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

มีคะแนนเต็มร้อยคะแนนแล้วไปให้ถึงแปดสิบควรดีใจแล้วอีกยี่สิบก็เอาเรี่ยวแร ง

มาทำอย่ างอื่นบ้าง หรือมีความสุขกับการอยู่เฉยๆบ้าง

บอกตัวเองว่าเราเป็นคน ไม่ใช่เทพผิ ดได้ พลาดได้

คนอื่นก็เช่นกันให้อภั ย ตัวเอง ให้อภั ย คนอื่นเสมอ

ความรักและการให้อภั ย จำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ไม่ ส ม บู ร ณ์ แบบทุกคน

ที่มา : roundfinger

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

10 สิ่ง ผู้หญิงทำแล้ว ดูดี น่ามอง ผู้ชายเห็นแล้วใจเต้น

1.เขย่งเท้าเอื้อมไปหยิบ อะไรสักอย่าง เมื่อต้อง เอื้อมหย … …