Home มุมมองชีวิต อ่านเรื่องนี้ ถ้าคุณ “ทำดีกับคนอื่นไม่ขึ้น”

อ่านเรื่องนี้ ถ้าคุณ “ทำดีกับคนอื่นไม่ขึ้น”

ทำคุณคนไม่ขึ้น เป็นคำทักทายที่ห ม อดูชอบใช้ ในยุคสมัยนี้เราเกือบทุกคนต้องยอมรับว่าเป็นอย่ างนั้น

น้ำใจของคนเปลี่ยนไปและมักตีความหมายของความดีว่าเป็นความโ ง่และอ่อนแอ

หากใครดีด้วยแสดงว่าเขายอมเสียเปรียบเรา ไม่ต้องเกรงใจเขา! ยิ่งเป็นคนดีมากๆ

แสดงว่าเราจะทำอย่ างไรก็ได้! ตัวอย่ างที่เห็นกันบ่อยๆเมื่อเวลาเดือดร้อนจะวิ่งหาคนช่วยเหลือ

หากเป็นเรื่องเงินทองจะขอหยิบยืมอ้างเหตุผลมากมาย ดูน่าเวทนาพร้อมบอกย้ำ

ว่าบุญคุณนี้จะไม่ลืมแต่พอได้สมใจไม่นานเขาและเธอเดินหนีหน้า ไม่ยอมพบปะด้วย ที่เคยไปมาหา

สู่ก็จะหายไป หรือร้ า ยกว่านั้นเมื่อเจอกันกลับว่ากล่าวให้เ จ็ บใจ

หรือแกล้งโกรธเคืองพาลหาเรื่องทำไมผู้คนโดยมากจึงเป็นอย่ างนั้น? คำตอบที่ได้รับคือเขาเหล่านั้นมีความเห็นแก่ตัว

เป็นที่ตั้งไม่ยึดมั่นในความดีเราจึงเจอคนที่ทำคุณไม่ขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด

และเท่าที่เฝ้ามองผู้คนเหล่านั้นในที่สุดชีวิตตกต่ำเกือบทุกคนซึ่งดูน่าเวทนาและแ ย่ กว่าเดิมมากสำหรับคน

ที่รู้จักคุณคน ตอบแทนความดีด้วยความดี มีความกตัญญูรู้คุณคนมักมีชีวิตที่รุ่งเรืองเติมโตมีความสุข

หรืออย่ างน้อยก็ไม่แ ย่ ไปกว่าเดิมด้วยคุณธรรมนั้นคุ้มครองผู้ประพฤติดีย่อมเป็นที่รัก

ของคนทั่วไปในกฎแห่งก ร ร ม การไม่รู้คุณคนนั้นถือเป็นก ร ร มที่ค่อนข้างหนัก

ยิ่งว่าร้ า ยทำร้ า ยผู้มีบุญคุณกับตนผมของก ร ร มสนองตอบรุ นแ ร งมาก เคยเห็นมามากมายบางคน

เส้น เ ลื อ ดในสม อ งแตกต า ย ด้วยตรอมใจว่าทำงานอะไรก็ไม่เคยประสบผลสำเร็จ

ทั้งที่เป็นคนเก่งมากด้วยความรู้ หรือบางคนที่ร่ำรวยมากมาย แต่เมื่อก ร ร มตามมาถึงกลับกลายเป็น

คนย ากไร้ ไม่มีแม้แต่บ้านที่อาศัย ไร้ญาติขาดมิตร ต้องเร่ร่อนเมื่อย ามแก่เฒ่า

ดังนั้นเราอย่ าเป็นคนที่ทำคุณไม่ขึ้น เรามาตอบแทนความดีด้วยความดีเถิด ชื่นใจ สุขใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ

ที่มา : d e k-d

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

10 สิ่ง ผู้หญิงทำแล้ว ดูดี น่ามอง ผู้ชายเห็นแล้วใจเต้น

1.เขย่งเท้าเอื้อมไปหยิบ อะไรสักอย่าง เมื่อต้อง เอื้อมหย … …