Home มุมมองชีวิต คู่ชีวิตไม่หวังว่าต้องดีที่สุด ขอแค่คนที่เข้าใจและไม่ทิ้งกัน

คู่ชีวิตไม่หวังว่าต้องดีที่สุด ขอแค่คนที่เข้าใจและไม่ทิ้งกัน

แม้นไม่มีวาสนา ขอแค่บ้านแสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคงหากแต่แข็งแรงอบอุ่น

ด้วยความรักใคร่กลมเกลียวไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู หากแต่งามหมดจรด

ด้วยจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกัน ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรรค์

หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตร ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน

ไม่หวังว่าต้องดีที่สุด หากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกัน ไม่หวังว่าสวย-หล่อลากดิน

หากแต่เดินไปด้วยกันแล้วส่งเสริม ไม่หวังเป็นช้างเท้าหน้า-เท้าหลัง

หากแต่เดินเคียงกันไปในทุกวันดีร้ า ยด้วยรอยยิ้ม

ขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้ ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตาอวดใครๆ

หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดี ไม่หวังรายได้มหาศาล

หากแต่สมความสามารถติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้ สำคัญ

คือไม่มีหนี้สินจากสินทรัพย์เสื่อมราคา เพื่อรักษาหน้าตาในสังคม

ขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่ สุ ข ภ า พ ดี ไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จเป็นตำนาน

หากแต่มี สุ ข ภ า พ ที่ดีตามวัย ไม่มี โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ ท ร ม า น ตัวเองและคนรอบข้าง

ไม่หวังลูกหลานคลาน ห ม อ บรอรับมรดกสมบัติเอาหน้าหากแต่

ลูกหลานรักรู้คุณ น้อมรับมรดกแห่ง วาสนา ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่า

ขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม ไม่หวังยัดเยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้าน

หากแต่มีปัญญาเอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย

หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ มีมารย าท จนใครๆ ที่ได้รู้จักเมตตาเอ็นดู

และสำคัญ คือ มีปัญญาแยกแยะชั่ ว – ดี อย่ าให้ใครด่ามาถึงพ่อแม่ว่า

ไม่สั่งสอน สุดท้ายหากยังเหลือวาสนา ไม่หวังงาน ศ พ แห่งเกียรติยศ

หากแต่ลมหายใจสุดท้ายที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลา ตั้งจิตอธิษฐานจะทำให้ได้ดั่งหวัง

ด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พย านในมุ่งมั่น มิใช่ดลบันดาล ตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดี

เพื่อชี้แนะเข็มทิศทางไปสู่วาสนา มิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพระ

บทสรุปแห่งมี หรือ ไม่มี วาสนา นั้นไซร้ เราทุกคนล้วนเลือกได้เองอย่ างแท้จริง

ที่มา : คิดเป็น

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …