Home มุมมองชีวิต ปล่อยวางเถอะ ยิ่งเกลียดเขา ใจเรายิ่งเป็นทุกข์

ปล่อยวางเถอะ ยิ่งเกลียดเขา ใจเรายิ่งเป็นทุกข์

1. ในแต่ละปี จงทำชีวิตให้ดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน ชีวิตเรากำลังสั้นลง

2. การอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การหยุดทำในเรื่องสำคัญ

แต่มันคือการหยุดทุกข์ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

3. อารมณ์ลบทุกชนิด จะทำร้ า ยเรา ก่อนที่จะทำร้ า ยคนอื่นเสมอ

ส่วนอารมณ์บวกทุกชนิด จะให้พรเรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ เช่นกัน

4. วิจารณ์คนอื่นทุกวัน ใจต่ำลงทุกวัน วิ จั ย ตัวเองทุกวัน ใจสูงขึ้นทุกวัน

5. ถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณโกรธคุณจะไม่รู้เลยว่า ระดับจิตคุณอยู่ตรงไหน

ถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุกข์ใจ คุณจะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรต้องพัฒนา

6. ไม่ว่าภายนอกเราจะอยู่กับคนมากแค่ไหน แต่ภายในเรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอ

จงหาวิธีรักตัวเองให้เจอ เพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราได้ตลอดไป

7. การฝึกจิตและพัฒนาตัวเอง อาจไม่ได้ทำให้เ

ราพ้นทุกข์ตลอดกาล แต่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์นานน้อยลง

8. การแก้ก ร ร มที่ดีที่สุด คือการแก้ไข ความคิด คำพูด และ การกระทำ ของตัวเอง

9. ความดีเล็กๆ ที่ทำไปนานๆ สุดท้าย อาจสร้าง ปาฏิหาริย์ให้ชีวิต

10. ไปได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้นปล่อย ได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น

11. จำไว้ว่า ความทุกข์ และความเ จ็ บ ป ว ดทั้งมวล ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา

เพื่อมอบ คำสาป แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อมอบ คำสอน

12. ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่ าง ผู้ตื่น คือการหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่อง คนอื่น แล้วหันกลับมาวิเคราะห์ใจ ตัวเอง

13. ความทุกข์ทั้งหมดในชีวิต ไม่ได้เกิดจาก สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ แต่มันเกิดจาก สิ่งที่คุณคิดมากกว่า

14. ต้องขอบคุณคนที่ทำไม่ดี ที่ช่วยเป็นตัวอย่ างที่ดี ว่าอะไร ไม่ควรทำ

15. ไม่ว่าจะทุกข์หนักหนาสาหัสสักแค่ไหน ทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่า ใจ ของเราเอง

16. เ ก ลี ย ด เขา เราทุกข์ เมตตาเขา เราสุขเอง

17. คนเราฝึกเดินจนเก่งได้ ฉันใด ก็สามารถฝึกใจจนเป็นสุขได้ ฉันนั้น

18. ความต ายเป็นเรื่องธรรมดา แต่การได้ใช้ชีวิตอยู่อย่ างมีคุณค่า เป็นเรื่อง อัศจรรย์

19. โปรดสังเกตดูให้ดีว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์บ่อยที่สุดในแต่ละวัน

ไม่ใช่พฤติก ร ร มของคนอื่น แต่คือความคิดของเราเอง

20. อย่ าถือโทษ โกรธคน ไม่คู่ควร อย่ าตีตรวน ตนไว้ กับอดีต ชะตาเรา

อย่ าให้ใคร มาเขียนขีด อย่ าเอาคำ ที่เหมือน มี ด มากรีดใจ

21. หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะมี เงิน วันไหนเงินหมด คุณค่าคุณก็หมด

หากคุณคิดว่าตัวเองมีค่า เพราะหน้าตาดี วันไหนคุณแก่ลงจนหน้าตาไม่ดี

คุณค่าคุณก็หมด แต่ตราบใดที่คุณรู้ว่าตัวเองมีค่า เพราะเป็นคนดี

ตราบใดที่คุณยังมีความดี คุณก็จะมีคุณค่าได้ ..ตลอดไป

ที่มา : pigdaily

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

วิธีอยู่กับตัวเองให้มีความสุข

หลักของการใช้ชีวิต ในชีวิตของคนเรา ที่มีความสุชได้ อันด … …