Home มุมมองชีวิต 7 ความจริงผู้หญิง ที่คุณอาจไม่รู้และไม่เข้าใจ

7 ความจริงผู้หญิง ที่คุณอาจไม่รู้และไม่เข้าใจ

เคยมีคนบอกว่าเพศหญิงเป็นเพ ศที่ซับซ้อน ดีเทลเยอะและย ากที่จะคา ดเดา อีกทั้งยังชอบเรื่องความสวยความงามเป็นชีวิตจิตใจแถมอ าร ม ณ์ของผู้หญิงนั้นก็ยังขึ้นลงจนตามไม่ทัน จนทำให้ผู้ชายเดาใจไม่ถูกไปตามกันๆ อย่ าว่าแต่ผู้ชายเลยเพราะบางเรื่องเราก็ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราคิดและทำเหมือนกัน ใช่มั้ยจ๊ะคุณสาวๆ

1. ผู้หญิงรู้สึกตกหลุมรักย ากกว่าผู้ชาย

ผู้ชายมักตกหลุมรักผู้หญิงได้เร็วมาก ซึ่งงาน วิ จั ย บางชิ้นก็พบว่า กว่า 25% ของผู้ชายจะตกหลุมรักระหว่างการเดทครั้งที่ 1และครั้งที่ 4 ในขณะที่ผู้หญิงเพียง 15% เท่านั้นที่จะเป็นเช่นนั้นนอกจากนี้ผู้หญิงจำนวนมาก ยังสา รภ า พว่า แม้จะเดทกันกว่า 20 ครั้งถ้ายังไม่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้โ ด นใจ เธอก็ยังจะไม่ตกลงเป็นแฟน และขอเวลาในการศึกษากันมากกว่านี้

2. ผู้หญิงสามารถรับกลิ่นฟีโรโมนของผู้ชายได้แม้อยู่ท่ามกลางฝูงชน

ผู้หญิงสามารถรู้สึกถึงการปรากฏตัวของผู้ชายได้ แม้ตอนอยู่ในร้ า นน้ำหอม นอกจากนี้การดมกลิ่นของผู้หญิงยังสามารถระบุถึงระดับภูมิคุ้มกันของผู้ชายคนนั้นๆ ได้ภายในเวลาเพียง 3 วินาทีโดยนักวิทย าศาสตร์จากมหาวิทย าลัยบ ริ ติ ชโ คลั มเบี ย เผยว่า

กลิ่นของคนรักจะสามารถทำให้ผู้หญิงใจเย็นลงได้ จึงไม่แปลกใจเลยว่าบางทีที่ผู้หญิงอยู่ไกลจากแฟนพวกเธอจึงชอบนำเสื้ อของแฟนมาส ว มเพื่อให้รู้สึกใกล้ชิดกับเขา

3. ผู้หญิงมักชอบจดจำสิ่งที่ต้องทำ แต่มักลืมสิ่งที่ทำไปแล้ว

ผู้หญิงทุกคนคงเคยเจอเห ตุกา ร ณ์แฟนลืมซื้ ออ าห า รบางอย่ างหรือลืมทิ้งขยะ โดยสถานก า ร ณ์นี้มีคำอธิบายทางวิทย าศาสตร์จาก L i a n a P a l e r m ว่า จากการทำ วิ จั ย ผู้ชาย และผู้หญิง จำนวน 100 คน พบว่า ผู้หญิงมักจะจดจำงานที่ต้องทำในอนาคตได้ดีกว่าในขณะที่งานที่เสร็จไปแล้วจะถูกลืมไปในอัตราเดียวกับผู้ชาย

4. ยิ่งผู้หญิงมี IQ สูงเท่าไหร่ ก็อย ากจะมีลูกน้อยเท่านั้น

นักจิตวิทย าชาวอังกฤษ S a t o s h i K a n a z a w a เผยว่า ความปรารถนาของผู้หญิงที่จะมีบุตรลดลง 25% สำหรับทุกๆ 15 คะแนนIQ ที่สูงกว่าค่ าเฉ ลี่ ย และเขาบอกว่ามนุษย์เราอาจจะโ ง่ลงเรื่อยๆ เพราะผู้หญิงที่ฉล า ดไม่ต้องการมีลูกนี่แหละ

5. ผู้หญิงชุดแดง ทำให้ผู้หญิงด้วยกันรู้สึกอิ จ ฉ า

A d a m P a z d a จากสถาบันวิทย าศาสตร์ S l o v a kได้ลองถามผู้ชายและผู้หญิงที่ได้ดูภาพของผู้หญิงสวมชุดสีแดงในภาพโดยส่วนใหญ่มักจะตอบว่าผู้หญิงชุดแดง เป็นภั ยคุ กค า มต่อความสั มพั น ธ์ทางความรัก และสาวๆกลุ่มตัวอย่ างนี้ก็ไม่อย ากให้แฟนของพวกเธอยุ่ งเกี่ย วหรือติดต่อกับสาวชุดแดงอีกด้วย

6. การแพ้ท้องเป็นสิ่งที่ดี

เชื่ อว่าไม่มีคนท้องคนไหนปลื้ม อาการแพ้ท้องแน่ แต่รู้หรือไม่ว่า นัก วิ จั ย ชาวแคนาดาจากเมืองโต ร อ นโ ตพบว่า อาการแพ้ท้องและอาการป ว ดหั วระหว่างตั้งค ร ร ภ์ เป็นผลมาจากกลไกการป้องกันทารกในค ร ร ภ์จาก ส า ร พิ ษที่เป็นอั น ต ร า ย ดังนั้นอาการ

ไม่พึงประสงค์เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ดีสำหรับ สุ ข ภ า พ ของผู้หญิง และไม่ค่อยมีแนวโน้มที่จะแท้ งลูก แถมยังส่งผลต่อความฉล า ดของท า ร กอีกด้วยอย่ างไรก็ตาม หากคุณแ พ้ท้อ งจนอ าเจีย นหนั ก ปว ดท้อ งรุ นแร ง ร่ า ง ก า ย ไม่แข็ งแร ง ในกรณีควรไปพบแพทย์อย่ างเร่งด่วนเลยค่ะ

7. ยิ่งลูกดก ยิ่งแก่เร็วขึ้นเท่านั้น

นัก วิ จั ย จากมหาวิทย าลัย G e o r g e M a s o n ในสหรัฐอเมริกาพบว่า ผู้หญิงที่ให้กำเนิดบุตรมี t e l o m e r e s ที่สั้นกว่าคนที่ไม่มีลูกนั่นหมายความว่า ส่วนของโค รโ มโ ซ มที่ป้องกันดีเอ็นเอจะสั้นลงไปเรื่อยๆ ตามอายุหมายความว่าคนที่มีลูกจะแ ก่เร็วกว่าคนที่ไม่มีลูกนั่นเอง ทั้งนี้ ก็อาจมีปัญจัยเรื่อ งความเครี ย ดสนับสนุนด้วย

ที่มา : women.mthai

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

วิธีอยู่กับตัวเองให้มีความสุข

หลักของการใช้ชีวิต ในชีวิตของคนเรา ที่มีความสุชได้ อันด … …