Home มุมมองชีวิต ข้อคิดดีๆเก็บไว้ ในวันที่ชีวิตเจอมรสุม

ข้อคิดดีๆเก็บไว้ ในวันที่ชีวิตเจอมรสุม

1 เมื่อต้องเจอคนที่ใช่ แต่ว่าเขามีคู่รักอยู่แล้วบอกกับตัวเองว่า มันคือประจักษ์พย านว่า ไม่มีใครได้ทุกอย่ าง ดังใจปรารถนา

2 เมื่อต้องเจอ คนกลิ้ง กะล่อนบอกกับตัวเองว่า มันอุทา ห รณ์ของชีวิต ที่ไม่เอาเป็นแบบอย่าง

3 เมื่อต้องเจอ งานหนักบอกกับตัวเองว่า มันเป็นโอกาสในการเตรียมพร้อม เพื่อเป็นมืออาชีพในอนาคต

4 เมื่อต้องเจอความทุกข์หนักบอกกับตัวเองว่า มันเป็นแบ บฝึกหั ดที่จะช่วยให้เรา มีทักษะในการใช้ชีวิตมากขึ้น

5 เมื่อต้องเจอ นายจอมละเมียดบอกกับตัวเองว่า มันเป็นการฝึกตัวเองให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น

6 เมื่อต้องเจอปัญหาซับซ้อน ที่คิดไม่ออกให้บอกตัวเอง มันคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ สร้างปัญญาได้ดี ได้ฝึกตัวเองมากขึ้น

7 เมื่อต้องเจอคำตำหนิ นินทาบอกกับตัวเองว่า มันคือการชี้ ขุมทรั พย์ ที่เราจะได้พบมัน

8 เมื่อต้องเจอคนเ ล วให้บอกกับตัวเองว่า มันเป็นตัวอย่ างชีวิต ที่ไม่ควรทำแบบนั้น

9 เมื่อต้องเจอ ความผิดหวังซ้ำๆบอกกับตัวเองว่า มันคือวิธีที่ธรรมชาติ ที่สร้างภู มิคุ้ มกันให้เรา

10 เมื่อต้องเจอแฟนทิ้งบอกกับตัวเองว่า มันเป็นอนิจจังที่ทุกๆ ชีวิตมีโอกาสพานเสมอนะ

11 เมื่อต้องเจอ อุ บั ติ เ ห ตุให้บอกตัวเอง ว่ามันคือคำเตื อนว่าจงอย่าประม าทอีกครั้งนะ

12 เมื่อต้องเจอศั ต รู กลั่นแกล้งให้บอกตัวเองว่า มันคือ บททดสอบ เพราะ ม ารไม่มี บารมีไม่เกิด

13 เมื่อต้องเจอคำนินทา จากใครต่อใครบอกกับตัวเองว่า นี่คือการสะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีความหมาย

14 เมื่อต้องเจอความป่ ว ยไ ข้บอกกับตัวเองว่า มันคือการเตื อนให้เห็น ว่าคุณค่าของสุ ข ภ า พที่ดี มันสำคัญแค่ไหน

15 เมื่อต้องเจอความพลั ดพร าก จากกันให้บอกกับตัวเองว่า มันเป็นบทเรียน ที่เราต้องยืนหยัดอยู่ให้ได้ด้วยตนเอง

16 เมื่อต้องเจอความจนบอกกับตัวเองเสมอว่า มันเป็นวิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาส ให้เราได้สู้ชีวิตต่อ

17 เมื่อต้องเจอลูกหัวดื้ อให้บอกกับตัวเองว่า มันเป็นโอกาสทองในการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ในตัวเรา

18 เมื่อต้องเจอภาวะห ลุ ดจาก อำ น าจให้บอกกับตัวเองว่า มันเป็นความอนัตตาของชีวิต

19 เมื่อไหร่ที่ เจอวิ ก ฤ ตบอกกับตัวเองเสมอว่า มันคือบทพิสูจน์สัจธรรม ในวิ ก ฤ ตนั้นย่อมมีโอกาสเสมอ

20 เมื่อต้องเจอการจากลา ตลอดกาลให้บอกกับตัวเองว่า มันคือฉากสุดท้ายของชีวิต ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นไงล่ะ

ที่มา : s a n – s a b a i

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …