Home มุมมองชีวิต 5 เหตุผลที่ควรตัดใจบอกเลิกกับคนที่กำลังคบกันอยู่

5 เหตุผลที่ควรตัดใจบอกเลิกกับคนที่กำลังคบกันอยู่

มีเหตุผลมากมายที่ทำให้คนสองคนได้รู้จักและทำให้ได้คบกันแต่ในขณะเดียวกันเมื่อความสัมพันธ์ไม่ได้ดำเนิน ไปอย่ างที่เราต้องการ ก็มีเหตุผลมากมายที่เพียงพอจะทำให้เราตัดสินใจ เลิ กคบ ใครคนหนึ่งได้ เช่นกัน

5 เหตุผลที่เราต้องตัดสินใจเลิ กลากับคนที่กำลังคบกันอยู่

1. เขาไม่เคยมอบสิ่งดีๆ ให้กับคุณ

คนเรา หากจะคบกัน สิ่งหนึ่งที่ควรมอบให้แ ก่กันคือความรักความห่วงใย ไม่ต้องถึงกับเอาใจใส่ตลอดเวลาแต่ก็ควรที่จะคิดดี ทำดีให้แ ก่กันหากเค้าคอยแต่จะกลั่ นแ ก ล้ ง ทำร้ า ยจิตใจ ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจซ้ำแล้วซ็ำอีก

แถมบางครั้ง เขายังดูสนุกกับการทำให้คุณรู้สึกไม่ดีอีกด้วย หากเขาเป็นคน เช่นนี้ ก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่รู้จักวิธีการแสดงความรัก หรือเขาคบคุณเพียงเพื่อให้คุณเป็นที่ระบายอารมณ์เท่านั้น

2. เขาทำให้คุณเสี ยใจซ้ำแล้วซ้ำอีก

คุณต้องพิจารณาต้นเหตุของความเสี ยใจนั้นให้ชั ดเจนเสี ยก่อนว่าเกิ ดขึ้นจากสาเหตุอะไร เกิ ดขึ้นจากความตั้งใจหรือไม่เขามีความ พ ย าย าม ที่จะแก้ไขสถานการณ์นั้นอย่ างไรเขามองว่าเรื่องนี้คือปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขหรือไม่เขาได้พ ย าย ามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมบ้างหรือไม่

3. มีสุขร่วมเ ส ພ แต่มีทุ กข์ ไม่เคยร่วมต้าน

ในย ามที่เราพบเจอกับปัญหา เจออุ ป สร รค หรือตกอยู่ในที่นั่งลำบ าก คนที่รักเราย่อมต้อง พ ย าย ามหาทางช่วยเหลือ แก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้น แสดงความห่วงใ ย ไ ต่ถามความเป็นไป ก็เป็นหนึ่งในการแสดงออกถึงความเป็นห่วงเป็นใย

หากคนที่คุณรัก ที่คุณกำลังคบอยู่ ไม่เคยแสดงท่าทีที่จะช่วยเหลือคุณด้วยความเต็มใจและจริงใจเลยมีแต่จะขอความช่วยเหลือจากคุณ เรียกร้ อ งสิ่งต่างๆ จากคุณ อยู่เสมอแต่ไม่คิดจะเ ห ลี ยวแลในวันที่คุณต กต่ำ หรือ ลำบ ากคุณสามารถคบเป็นเพื่อนเที่ยว เพื่อนกิน เพื่อนคุ ยย าม เ ห ง าได้แต่อย่ า ฝ ากฝั งชีวิ ต คาดหวังถึงอน าค ต ก็คงเป็นไปได้ย ากค่ะ

4. เขามองคุณใน แ ง่ร้ า ยเสมอ

หากเค้ามองคุณในแ ง่ร้ า ย อยู่เสมอ ห ว าดระแ วง และไม่ไว้วางใจคุณ แม้ว่าคุณจะพ ย าย าม พิสู จน์ตนเองให้เค้าเห็นมากขนาดไหน ก็ไม่สามารถทำให้เขามองคุณในแ ง่ดีขึ้นมาได้คบกันต่อไป ก็มีแต่จะห ว าด ระแ วง หาเรื่องขึ้นมาทำร้ า ยจิ ตใจกันบ่อยๆจนทำให้รู้สึกอึ ดอั ด และตะขิ ด ตะข ว ง ใจที่จะคบกัน

5. เขานำความลั บของคุณไปเปิ ดเผ ยให้คนอื่นรู้

“ความลั บไม่มีในโ ล ก” แต่เพื่อนหรือคนรักที่ดีก็ไม่ควรนำความลั บของเราไปเปิดเผยให้ผู้อื่นรับรู้เราเล่าให้เขาฟัง เพราะเราไว้ใจเขา วางใจว่าเขา จะไม่แ อ บทำร้ าย

เราด้วยการนำความลั บของเราไปพูดต่อ แต่หากการนำความลับของเราไปเปิดเผยนั้นส่งผลดีต่อตัวเรา ก็อาจจะยังพอให้อภั ยได้แต่ถ้าหากการนำความลั บของเราไปเปิดเผยแล้วทำให้ชีวิต

ของเรา พบเจอกับความย าก ลำบ าก หรือเกิ ดปัญหาตามมามากมายและไม่ใช่การกระทำที่หวังดีต่อเราหากคนที่เรารัก วางใจ และสนิ ทที่สุดยังไม่สามารถเชื่อใจได้ ต้องคบกันอย่ างหว าดระแวง โดยไม่รู้ว่าเขาจะนำเรื่องของเราไปพูดต่อเมื่อไหร่ เราก็คงไม่สามารถคบกันอย่ างมีความสุขได้

ที่มา : sabaisabuy

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

6 เสน่ห์ผู้หญิงมีอายุ คนอยู่ใกล้รู้สึกชื่นชอบ

เสน่ห์ของผู้หญิง เป็นสิ่งที่สาว ๆ ทุกคนล้วนมีอยู่ในตัวเ … …