Home มุมมองชีวิต สิ่งเหล่านี้บอกว่า คุณได้พบเนื้อคู่เเล้ว

สิ่งเหล่านี้บอกว่า คุณได้พบเนื้อคู่เเล้ว

คุณเคยได้ยินประโยคที่คุ้นหูของคนรุ่นปู่ย่ าต า-ย ายมั้ย? “คู่กันแล้ว คงไม่แคล้วกันหรอก”

เพราะคนเก่าแก่เชื่อว่าหากใครที่เป็นเนื้อคู่กันนั้น มัก มี ดวงและจิตสัมพันธ์กันอยู่

ไม่ว่าจะภพไหนชาติไหนก็ย่อมกลับมาเป็นคู่ครองรักกันเสมอ

และวันนี้รักยิ้ม จะมาเปิดเผยความเชื่อที่ว่าคุณและเขาอาจเป็นเนื้อคู่กันมา

ตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือเรียกง่าย ๆ ว่าบุพเพสันนิวาส ทำให้ได้กลับมาพบกันอีกครั้ง

1. แม้พบเจอกันครั้งแรก คุณและเขากลับสนิทสนมกันได้เร็วเพราะเกิด

จากความรู้สึกภายในที่ผูกพันกันมานานทำให้คุณทั้งคู่รู้สึกสุขใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบ

2. คุณและเขามักมีความคิดที่ค้ลายกัน ประหนึ่งว่าเป็นคน ๆ เดียวกันมีใจ

ตรงกันอย่ างบอกไม่ถูกในลักษณะที่มีความคิดคล้ายกัน ใช่การพย าย ามเลียนแบบจะเป็นเหมือนอีกคน

3. คุณและเขาเข้ากันได้ดี เป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนแจกัน

กับดอกไม้เช่นคนหนึ่งมักใจร้อนเป็นฟืนไฟ แต่อีกคนกลับกลายเป็นคนใจเย็นนิ่งดั่งสายน้ำ

4. แม้คุณและเขาจะมีปากเสียงหรือทะเลาะกันคราวใดก็ไม่มีทางทิ้งกัน

ไปไหนพ้นสุดท้ายแล้วก็ปรับความคิดให้เข้าใจกันได้ดีดังเดิม

5. ระยะทางไม่สามารถทำอะไรความรักของคุณทั้งคู่ได้หรือแม้มีอุปสรรค

ใดมาขวางกั้นคุณและเขาก็อุ่นใจทุกครั้งที่นึกถึงกัน ราวกับว่าจิตใจผูกพันกันมากกว่าร่างกาย

6. คุณและเขามีความสุขมากกว่าความทุกข์ที่ร่วมกัน บางครั้งไม่ต้องพูดเปร่ง

วาจาก็สามารถรู้ได้ว่าอีกฝ่ายคิดอย่ างไรเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าคุณและเขาใจตรงกันมานานแล้ว

7. คุณและเขามักจะชวนกันเข้าวัดทำบุญ หรือทำสิ่งดี ๆร่วมกันเป็นผลบุญแต่ปางก่อน

ที่ทำให้ได้ย้อนกลับมาพบกันอีกครั้ง…แต่หากความรักครั้งนี้ของคุณ

อาจจะไม่ใช้เนื้อคู่กันมาก่อนในชาติที่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือสิ่งที่

จะมาขวางความรักของคุณได้ขอให้อยู่ด้วยกันอย่ างเข้าอกเข้าใจ

และหมั่นทำความดีอยู่คู่กันไปแบบนี้ ก็ถือเป็นความรักที่ดีแล้วศีลเสมอกัน

วิธีดูเนื้อคู่ ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้การเลือกเนื้อคู่จึงแยกออกเป็น 4 ข้อหลัก

ศรัทธาเสมอกัน

หากเรามีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งเดียวกัน เราก็จะมีมุมมองในเรื่องเดียวกัน

ข้อดีหลัก ๆ ก็คือเราจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งและอย ากเอาชนะคะคานกันและกัน

ไม่ถกเถียงเพื่อให้ความเชื่อของเราชนะอีกฝ่าย

ทำให้ครองคู่กันอย่ างอยู่เย็นเป็นสุข นอกจากเรื่องศรัทธาเสมอกัน

อีกอย่ างที่สำคัญ คือความชอบและรสนิยมหากตรงกันแล้ว ก็จะลดความขัดแย้ง

ลดเรื่องที่ต้องทะเลาะในแต่ละวันไปได้พระพุทธองค์ได้ชี้ทางสว่างให้กับคนที่จะมาเป็นคู่ครองกัน

สองคนนั้นควรต้องมีความเชื่อเสมอกันและไปในทิศทางเดียวกันเช่น

เชื่อในหลักศาสนาเดียวกันเพราะถ้าไม่เชื่ออะไรที่เหมือนกัน

ก็จะอยู่ด้วยกันแบบชีวิตไม่สงบสุขแน่นอนทั้งนี้ หากเป็นเนื้อคู่ประเภทคู่เ ว รคู่ก ร ร มกันแล้ว

ทั้งคู่มาที่มาพบกันก็เพราะมีก ร ร มลิขิต วิบากก ร ร มได้กำหนดไว้แล้ว

มีเป้าหมายให้คนทั้งคู่มาชดใช้วิบากก ร ร มของคนทั้งคู่ที่มีต่อกันให้หมดสิ้นกันไป

ซึ่งจะนานหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับวิบากก ร ร มนั้นจะหนักหรือจะเบา เมื่อหมดแล้วก็ต้องแยกย้ายกันไป

หรือคู่ที่เลิกรากัน เปลี่ยนคู่บ่อย ๆก็เป็นเพราะอาจจะเป็นเนื้อคู่กันในปางก่อนจริง

มาเกื้อกูลกันบ้างในชาติปัจจุบันจริงแต่เมื่อบุญที่ทำร่วมกันมันมีน้อย

ใช้บุญกันไปจนหมดแล้วไม่มีทำเพิ่ม ถึงเวลาก็ต้องแยกย้ายกันไป

มีศีลเสมอกัน

ศีลเสมอกัน เป็นสิ่งที่คนพูดถึงกันบ่อย ๆ เวลาจะมองหาคู่ครองต้องให้มีศีลเสมอกัน

อธิบายง่าย ๆ คือคนที่รักษาศีล รู้จักยับยั้งชั่งใจพากันไปสู่สิ่งที่ดีงาม

ก็จะทำให้ชีวิตราบรื่น แต่หากสองคนนั้นมีศีลไม่เสมอกัน

ก็เป็นเรื่องย ากที่จะอยู่ด้วยกันได้ในเรื่องศีลเสมอกัน ดูง่าย ๆ คนที่ชอบทำบุญ

รักษาศีล ถ้าเจอคู่ครองที่ไม่รักษาศีลหรือศีลน้อยกว่า เช่น ชอบการ พ นั น

ตกเย็นคว้าขวด เ ห ล้ า หรือทำอาชีพที่ไปฆ่ าสัตว์ตัดชีวิต ก็ย่อมไม่ฟังในสิ่งที่เราพูด

เราตักเตือน ทำให้มีเรื่องขัดข้อง ห ม อ ง ใจกันง่ายหากเราเจอคู่ที่มีศีลเสมอกันพากันเข้าวัดทำบุญ

ทำแต่ความดี ชีวิตย่อมเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน ไม่มีใครฉุดดึงชีวิตอีกฝ่ายให้ต่ำลง

จาคะเสมอกัน

คำว่า จาคะ มีความหมายว่า การสละสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น

หมายรวมถึงการสละละทิ้งกิเลสละความโลภความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่

ความใจแคบ และการเลิกละนิสัยตลอดถึงความประพฤติที่ไม่ดี ที่ทำให้เกิดความเสียหายจะเห็นได้ว่า

คนที่มีจาคะย่อมเสียสละเพื่อส่วนรวมได้ มีความเอื้ออาทรต่อความทุกข์ย าก

คอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวหากคู่ของเรามีจาคะไม่เสมอกัน

คงเป็นเรื่องย ากที่จะทำความเข้าใจว่าเพราะอะไรถึงต้องไปช่วยเหลือคนอื่นคงจะดีไม่น้อย

หากเราเลือกครองคู่กับคนที่มีจาคะเสมอกัน เป็นคนใจกว้าง ชอบทำบุญ

สามารถช่วยคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนได้เหมือน ๆ กันเมื่อเรารักจะเป็นผู้ให้

ก็จะอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ให้ แล้วยังสัมผัสถึงความสุขใจเมื่อมองเห็น

ผู้รับยิ้มแย้ม พอใจ ทำให้ความสุขของผู้ให้ทวีเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ปัญญาเสมอกัน

ปัญญาเสมอกันคืออย่ างไร พระราชพรหมย านหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

พระอริยสงฆ์องค์หนึ่งของเราครั้งหนึ่งท่านได้ตอบคำถามให้กับลูกศิษย์

เมื่อลูกศิษย์คนนั้นถามท่านว่า ปัญญาคืออะไรท่านจึงได้เมตตาตอบไปว่า

ปัญญา ความหมายทั่วไปแปลว่าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาแปลว่าความเฉลียวฉลาดก็ได้

มิใช่รู้อย่ างเดียวต้องนำเอาความรู้ที่ได้นั้นมาพิจารณาด้วย มิใช่ฉลาดอย่ างเดียว

ต้องมีเฉลียวใจด้วยพระพุทธองค์ตรัสไว้ในเรื่องของการที่จะมาเป็นคู่ครองกัน

ต้องมีปัญญาเสมอกัน ถ้าใกล้เคียงกันมากก็จะยิ่งมีความสุขความเจริญทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ

เนื่องด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทั้งคู่มีได้เกื้อหนุนกันและกันไม่เพียงแต่ศีลเสมอกัน

การมีศรัทธาเสมอกัน จาคะเสมอกัน และปัญญาเสมอกัน ก็จะช่วยนำพา

ให้คู่ครองคิดเห็นในเรื่องเดียวกันมีความเชื่อในแบบเดียวกันครองคู่กันอย่ างมีความสุข

ย ากต่อการทะเลาะเบาะแว้งวิธีดูเนื้อคู่และการเลือกคู่ครองที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องอาศัยทั้ง 4 ข้อนี้เป็นสำคัญ

ที่มา : fahhsai

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

7 เสน่ห์ผู้หญิง ผู้ชายอยากได้เป็นภรรยา

ใครๆ ก็ชอบผู้หญิง ที่สวยน่ารักกันทั้งนั้น และอย่าลืมว่า … …