Home มุมมองชีวิต 10 ข้อคิดใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เป็นคนใหม่ใน 1 อาทิตย์

10 ข้อคิดใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เป็นคนใหม่ใน 1 อาทิตย์

ในปัจจุบันมนุษย์ที่ต้องทำงานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวอย่ างพวกเรา

จำเป็นจะต้องปรับตัวปรับทัศนคติให้เข้ากับสถานการณ์

การแข่งขันที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เพราะโลกไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่

หากเรายังคงมีความคิดอ่ า นที่ไม่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

เราก็อาจจะล้าหลังและก้าวไม่ทันคนอื่น ๆ ที่เขามีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

วันนี้ผมอย ากแนะนำ 10 ข้อคิดในการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าซึ่งเชื่อว่าหลาย ๆ คน

ถ้ารู้จักปรับตัวให้เข้ากับทัศนคติใหม่นี้ ก็จะสามารถเปลี่ยนไป

ใช้ชีวิตของตนเองให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าอย่ างแน่นอนครับ

1. “เราต้องแข่งกับตัวเองทุกวัน”

อย่ าไปคิดอิจฉาริษย าคนอื่นและน้อยใจตัวเองว่าเราไม่เป็นเหมือนเขา เราไม่มีอย่ างเขา

ถ้าเราอย ากเป็นเหมือนเขาเราก็ต้องฝึกฝนให้มากขึ้นเพื่อที่จะเก่งเหมือนเขา

ให้เขาเป็นต้นแบบ (role model) ถ้าเราอย ากมีอย่ างเขาเราก็ต้องเริ่มลงมือทำ

คนเราต้องวิ่งเข้าชนโอกาส ไม่ใช่รอโอกาสให้เข้ามาหา

แต่อย่ างน้อยก็ต้องรู้จักพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีขณะนี้ด้วยเพราะมันเคยเป็นสิ่งที่เราอย ากได้ก่อนหน้านี้

หากเราเตรียมตัวพร้อมตั้งแต่วันนี้โอกาสเล็ก ๆ น้อยที่เข้ามาก็จะไม่หลุดหายไปไหนแน่นอน

2. “ทุกอย่ างขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของเรา”

วันนี้ถ้าเราจะตอบสนองอะไรซักอย่ างที่เข้ามาในชีวิตของเรา

ขอให้ตอบสนองในทางบวกครับ เพราะไม่มีอะไรจะอยู่เหนือจิตใจ

ของเราได้ถ้าเราเลือกที่จะมีความสุขเหนือความทุกข์

เลือกที่จะต่อสู้ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งเหนือความเศร้าโศกและอ่อนแอไม่มีใครที่

จะดูถูกตัวเองได้มากไปกว่าที่ตัวเองทำ เพราะการกระทำทุกอย่ างขึ้นอยู่ที่เราคนเดียวเท่านั้น

อย่ ามัวแต่ไปกังวลถึงเรื่องโชค ลาภ ฤกษ์ ย าม หรือสถานการณ์ภายนอกเสียทั้งหมด

เพราะคนที่เข้มแข็งจะมุ่งเน้นไปยังเป้าหมายและลงมือทำทันที

เราจะไม่มีวันได้ในสิ่งที่เราต้องการหากเรามัวแต่นั่งรอ

เพราะสมัยนี้ใครทำอะไรได้รวดเร็วกว่าหรือดีกว่า คน ๆ นั้นก็คว้าเอาไปหมด

3. “รู้จักเป็นตัวของตัวเอง”

มากขึ้น สืบเนื่องจากข้อ 2 นำมาสู่การเรียนรู้จุดแข็งและจุดด้อยของตนเอง

ยอมรับสิ่งที่เราเป็น หากมัวแต่ให้ใครมากำหนดความเป็นตัวตนของคุณอยู่ตลอดเวลา

แล้วเมื่อไหร่คุณจะลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่คุณต้องการ รัก และชอบ

จงใช้ชีวิตที่เป็นแบบฉบับของคุณ จงภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์ของคุณ ไม่มีใคร แ ย่ ง สิ่งนี้ไปจากคุณได้จำไว้

4. “ค่าของคนอยู่ที่ความสุขจากการให้”

คุณให้ความสุขกับคนรอบข้างได้มากแค่ไหน ยิ่งคุณให้อะไรไปมากขึ้น

คุณก็ได้สิ่งนั้นกลับมามากขึ้นเช่นกัน ทุกวันนี้มีแต่คนอย าก

ได้ในสิ่งที่ไม่ใช่ของ ๆ ตัวทำให้มีนิสัยที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา

ลองตัดความต้องการของตัวเองลงซะบ้างแล้วหันมาดูว่าคนรอบข้างต้องการอะไรบ้าง

สิ่งที่เงินหา ซื้ อ ไม่ได้ก็คือ”ความสุข” นั่นเอง จงให้เยอะ ๆ สังคมเราจะดีขึ้นได้

ก็เกิดจากสิ่งที่คุณทำให้นั่นแหล่ะ ในบั้นปลายคุณจะรู้สึกภูมิใจที่ได้ทำ มันทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีค่ามากขึ้น

5. “เคร่งครัดมีวินัยในการดำเนินชีวิต”

เมื่อไรที่ความอิสระเสรีอยู่ในความควบคุมของวินัย เมื่อนั้นชีวิตของเราก็จะถูกจัดสรรอย่ างมีระบบ

แต่เมื่อไรที่เราขาดวินัย มีเงินก็ใช้จ่ายอย่ างสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักประหยัดอดออม

วันหนึ่งเราก็จะมีหนี้สินท่วมตัว จงอย่ าปล่อยให้ความเป็นไปของกระแสนิยมภายนอกเข้ามาปั่นหัวของเรา

6. “รู้จักผิดชอบชั่ ว ดี”

เราคงได้ยินคำพูดที่ว่า สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว ดีชั่ ว อยู่ที่ตัวทำ หากเราคิดทำอะไรแล้ว

ไม่ต้องมารู้สึกเสียใจในภายหลัง ขอให้ลงมือทำได้เลย แต่หากคิดว่าทำไปแล้ว

จะมีผลเสียตามมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจะต้องทำให้เ จ็ บ ป ว ดและเสียใจในภายหลัง

ก็ให้หักห้ามใจอย่ าทำโดยเด็ดขาด จงรักษาศึล 5 ของเราให้เคร่งครัด

7. “ทีมเวิร์คนำพาสู่ความสำเร็จ”

มีคำกล่าวที่ว่า ถ้าเราไปคนเดียวเราไปได้เร็วกว่า แต่ถ้าเราไปเป็นทีมเราจะไปได้ไกลว่า

ในสังคมที่มีการแข่งขันสูงนี้ไม่มีใครที่สามารถเก่งได้คนเดียวทุกอย่ างอยู่ที่พลังของเครือข่าย

ที่รวมผู้มีความสามารถเฉพาะในแต่ละด้านเข้าด้วยกันถึงจะอยู่รอด

ทุกคนต้องเป็นสุดยอดฝีมือของแต่ละด้านอย่ างชัดเจน

เราถึงจะประสบความสำเร็จอย่ างต่อเนื่องในสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

8. “ยึดในความดีแม้ไม่มีคนเห็น”

การทำงานทุกอย่ างอย่ าไปหวังว่าใครจะเห็นผลงานของเราตลอดเวลา

บางครั้งเราทำความดีแต่ไม่มีคนเห็นก็ไม่เป็นไร เราต้องไม่ทำตัวเป็นอีแอบ คือ มีคนเห็นถึงจะทำ

ถ้าไม่มีคนเห็นก็แอบทำชั่ ว ไม่จำเป็นต้องมีใครมาคอยควบคุมเราอยู่ตลอดเวลา

ถ้าไม่ควบคุม เราก็จะไม่ทำงาน อย่ าเป็นเช่นที่ว่านี้เราต้องเป็นผู้นำของตัวเราเองให้ได้

ควบคุมตนเองให้ได้ นั่นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดของการเป็นคนอยู่บนโลกใบนี้

9. “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”

การที่เราต้องอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานขอให้ยึดบทบาทของตนไว้

แค่นั้นอย่ าขย ายผลทึกทักว่าความขัดแย้งเป็นเรื่องส่วนตัวไป

ทำอะไรอย่ าคิดว่ามันเป็นเกมส์ไปเสียทั้งหมด

มนุษย์ทุกคนยังมีชีวิต จิตใจ และกิเลส ขออย่ างเดียวเท่านั้นคือ

ให้ความรู้สึกแพ้ชนะดังกล่าวอยู่แค่ในกิจก ร ร มหรืองานที่ทำเท่านั้น

อย่ าให้มันกลายเป็นความแค้นเคืองไม่จบไม่สิ้นมันจะทำให้คุณไม่มีความสุข

และ เป็นการสร้าง ศั ต รู โดยที่คุณไม่รู้ตัวไปด้วย

10. “ทำอะไรทำให้สุด ๆ”

หากทำอะไรก็ตามขอให้ทุ่มเทและให้เกิดคุณภาพแท้จริง

อย่ าทำแบบฉาบฉวยโดยให้เสร็จ ๆ ไป เมื่อไหร่ที่ผลงานเราอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเฉลี่ยตลอดเวลา

ทุกคนก็คงมองข้ามเราไปหาคนที่เก่งกว่าอย่ างแน่นอน

จงหาจุดแข็งของคุณให้เจอและเริ่มต้นจากจุดนั้นจะทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่ างแน่นอน

หวังว่า 10 ข้อคิดนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนและหากนำไปใช้ให้ถูกคน ถูกสถานที่

ถูกกาลเวลาก็จะทำให้ชีวิตของคุณคุ้มค่าและเวลาที่ผ่านไปก็จะมีความหมายกับคุณมากขึ้น

ยิ่งคุณทำได้มากเท่าไหร่ความสุขก็จะกลับมาหาคุณกับคนรอบข้างมากขึ้น ลองทำดูนะครับ

ที่มา : unigang

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

ผู้หญิงบุคลิกแบบนี้ ผู้ชายเจอทีไรแพ้ทางตลอด

เคยสงสัยกันไหมว่า ผู้ชายเขาชอบบุคลิกผู้หญิงแบบไหน แล้วเ … …