Home มุมมองชีวิต 7 วิบากกรรม “คนทิ้งครอบครัว” ต้องพบเจอ

7 วิบากกรรม “คนทิ้งครอบครัว” ต้องพบเจอ

หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทิ้งครอบคัรวไปมีคนอื่น ทิ้งคนที่รักคุณมากๆ

ไปเจอความสุขชั่ วคราว อย ากจะบอ กให้เตรียมใจรับกับ 7 วิบากกรรมที่คนทิ้งครอบครัว

ไปมีคนอื่น จะต้องพบเจอ ไปดูกันว่า

การที่นอกใจคนรักไปมีคนอื่น จะต้องเจออะไรบ้ างจริงๆปัญหามือที่สามหรื

อ การนอกใจเนี่ย มันจะไม่เกิดขึ้นเลยนะ ถ้าคนที่เรารัก คนที่เราเชื่อใจ

เขาไม่คิดที่จะนอกใจเราปัญหาทุกอย่ างเรามักจะมองว่า

คนที่มาเป็นมือที่สามเป็นฝ่ายผิ ด แต่ความเป็นจริงแล้ว

คนรักของเรานี่แหละตัวดีของเรื่องเลยเพราะถ้าเขามั่นคง

ไม่คิดที่จะนอกใจเรา มือที่สามก็ไม่มีความหมายหรอ ก การที่มีใครสักคน มาแ ย่งแฟน หรือ

คนรักของคุณไปได้ นั่นก็เพราะว่าคนรักของคุณเองนั่นแหละ ที่ยินยอมพร้อมใจ

เพราะถ้าเขาไม่เล่นด้วยซะอย่ าง เหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เกิดหรอ กนะ

สรุปแล้วนั้นทุกๆอย่ างมันก็ขึ้นอยู่กับเราเอง และ

คนที่เรารักด้วย เพราะถ้าคนสองคนรักกันและจริงใจต่อกัน มากพอ ก็ไม่มีใคร

ที่จะสามารถมาแ ย่งคนรักของเราไปจากเราได้หรอ กนะ

1. ไรซึ่งเกียรชื่อเสียง และการยอมรับ คนที่นอกใจ

คนอื่น เลือ กคบชู้แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีหรือสวยงามเพียงไร

แต่ไส้ในจริงๆ ก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้าง มีแต่คนนินทา ต่อหน้าแม้ทำดี

แต่รับหลัง ก็มักจะเจอ แต่คนพูดให้ร้ าย เสียๆ ห า ยๆ ไม่สามารถทำงาน

ที่มีเกียรติ ได้เพราะ ไม่เจริญทำได้ไม่นาน ก็มีเรื่องเสียห า ย คนรอบข้างรัง เ กี ย ด

2. เมื่อเป็นคน ลักกินขโมยกิน นอกใจนานวันเข้า จิตใจก็เปลี่ยนไป

จากที่เคยกล้าหาญมั่นใจ จิตใจแน่วแน่ ก็เสื่อมลงเป็นคนขี้ ระแวง

หัวเสียง่ายกังวลไปซะทุกอย่ างกลัวคนจะทำร้ าย

กลัวคนจะรังเกียจ แม้มีเงินทองมากใส่ เครื่องประดับดี ๆ แต่หัวใจ กับโทรมลงไป ทุกวันๆ

3. ชีวิตมีเส้นทางที่ตกตํ่า ทำคุณคนไม่ขึ้นพบเจอ แต่คนที่ไม่จริงใจ อยู่รอบข้าง

4. บุตร บริวารคนใต้ปกครอง ไม่เชื่อฟังว่ากันว่า หากมีลูกก็จะได้ ลูกเ ว ร ลูกก รรมที่นำ

แต่ความเดือ ดร้อนทุกใจมากให้ จะอยู่ในการปกครอง ก็ไม่มีมีแต่นำความเสีย ห า ยมาให้

5. โ ร คเยอะ ป่ วยง่าย คนที่ทำชู้แ ย่ ง ผั ว แ ย่ ง เ มี ยค นอื่ น ม า ก ๆอีกหนึ่งผลก รรมที่ไม่น่า

เชื่อก็คือเรื่องโ ร ค ภั ย โดยเฉพาะโ ร ค ลับ ๆที่เกี่ยวกับอ วัย วะ เ พ ศ มักมีอาการกัน

แถบทุกคนจากผลก รรมนี้ ต่างกันแค่มากน้อย

6. หากชีวิตไร้บุญวาสหนาใหญ่ มาขัดขวางก่อนต า ย ชั่ วระยะหนึ่งจะนึกถึงแต่ก รรมชั่ วที่ทำการนอกใจไว้

ต า ยจากความเป็นคนก็ มีแต่นรกและ ความเป็นเ ป ร ต ที่แสนทรมาณ

เป็นที่ไปอย่ างย าวนาน ต ามผลก รรมที่ ได้กระทำไว้ยิ่งคนที่เรากระทำผิ ดบาป ครั้งนี้เป็นคนที่ดีมาก

มีศิลธรรมมากผลของบาป

ก รรม ก็จะยิ่งหนา แน่นและย าวนาน มากขึ้นไป เท่านั้น

แม้ร้อยปีพันปีก็อาจจะยัง ไม่ได้กลับมาเป็นคนอีกครั้ง กลับมาเกิดเป็นคนใหม่

ก็เป็นคนผิ ด เ พ ศ ต ร ะ กูล ตํ่ า ขี้ โ ร ค เป็นต้น

7. เมื่อยังมีชีวิต ก รรมที่ได้กระทำ จะส่ งผลให้ ต้องแยกจากคนที่รักมีคนรักก็

มักถูกคนอื่น แ ย่งชิงไป ไปรักใครเข้าไม่นาน ก็ต้องแยกจากกันไ ปต้องช้ำใจอยู่ตลอ ด

ที่มา : deesoulmuch

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …