Home มุมมองชีวิต เตรียมตัวไว้ 12 สัญญาณเตือน คุณต้องมีเงินเก็บได้แล้ว

เตรียมตัวไว้ 12 สัญญาณเตือน คุณต้องมีเงินเก็บได้แล้ว

1 และใครทำงานแบงค์ รีบมองหางานใหม่ ก่อนที่จะถูกป ลดเพราะระบบใหม่ของธนาคารเน้นใช้แอพ มากกว่าการที่ไปธนาค ารแล้ว

2 หลังสองสามปีมา เราจะเห็นการใช้พ ลั งงานไฟฟ้า แทนน้ำมันและเมื่อเรา คิดจะลงทุ นในธุรกิจหุ้ นน้ำมัน พิจารณาคิดให้รอบคอบก่อนจะทำอะไรลงไป

3 อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เนี่ย เพิ่มขึ้นแต่คนจมทุ น โดยเฉพาะคอนโดที่เราเห็นว่าซื้ อเพื่อเก็ งกำไร และตอนนี้ก็เริ่มออกอาก ารชัดขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุ ที่มีพวกแนะนำให้คนไปกู้เ งินเกิน แล้วทีนี้คนที่ลงทุ นตามคิดว่าจะเอาค่าเช่ ามาผ่ อน แต่ที่ไหนได้ไม่มีคนเช่า ลำบากตัวเองอีกทีนี้

4 เริ่มเห็นกันแล้วว่า นักท่องเที่ยวไม่เหมือนเมื่อก่อน น้อยมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรปที่กระเป๋าหนัก มาถึงตอนนี้ ไม่มาเที่ยวบ้ านเรากันแล้ว

5 หลายๆ บริษัท ปิดกิจการ โดยไม่ได้แจ้ง บางคนตกงานโดยแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อวานยังทำงานอยู่ดีๆ เช้าวันต่อมาเดินทางไปที่ทำงาน รู้ข่ าวอีกทีก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงาน

6 การที่ค่าเงินบ้ านเราเร ทดี แข็งกว่าประเท ศอื่นๆ ก็อย่ าเพิ่งดีใจไปนะเพราะเขาต้องการถือเงินบาท เพื่ออะไรบางอย่ างนั่นแหละนะ

7 แล้วก็หนี้สินที่มีตอนนี้ เป็นหนี้สินที่ด อ กเบี้ ยต่ำสุด หากด อ กเบี้ ย นโยบ ายขึ้นแค่หลักสตางค์ บาทสองบาท ความลำบ ากจะเกิดต่อคนที่ เป็นหนี้ทันทีเช่นบ้ านเคยผ่ อ น หมื่น ด อ กเบี้ ย สองหมื่น ในยอดผ่ อ นสามหมื่นกลับกลายเป็นด อ กเบี้ ยแทบทั้งหมดซะอย่างนั้น..

8 บริษัทที่เปิดกิจการอยู่ ก็แทนที่พนักงานด้วยเครื่องจักร แ ย่ งกันทำงานหมดแล้ว

9 ปัจจุบันโลกแห่งหุ้ นพื้นฐานดี จะค่อยๆหมดไป เพราะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนในพื้นฐานโลกใหม่นี้ ที่กำลังจะดำเนินต่อไป

10 ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจี น ที่เคยเข้ามา ช่วงนี้ก็เริ่มหายไป ไม่ใช่เพราะบ้ านเราไม่น่าเที่ยวแต่เพราะเค้าเองก็เจอปัญหาหนัก อย่ างโ ร คที่ทราบกันดีทั้งคนที่เที่ยวและออกมาลงทุ น หายไปด้วยปัจจัยที่ใหญ่ เกินที่เราจะกำหนดมันได้

11 คนมักฟุ้ งเฟ้อ มากกว่าร ายได้ที่มีไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้า ขอให้อย่ าสร้างหนี้เพิ่มมากกว่าเดิมเพราะดอ กเบี้ ย ทวีคูนอย่ าใช้จ่ายเกินตัว เพราะถ้าวันหนึ่งที่เกิ ดวิ ก ฤ ติ จะลำบากเอานะ

12 หลักการสำคัญ ที่ใช้ได้ทุกสมัย อย่างเศรษฐกิจพอเพียง ก็สามารถช่วยเราได้หากเราไม่สร้างหนี้เกินตัว เพราะประเท ศเรา ดินดี มีแม่น้ำ ลำธ ารอุดมสมบูรณ์

ปลูกผักปลูกผลไม้ทานได้ พอให้เรามีกินมีใช้เราอย ากให้ทุกคนอ่ า น และคิดดูสักพัก มองถึงเหตุการณ์ปัจจุบันตามหลักความเป็นจริง ที่เป็นกลางและเป็นธรรมปร าศจากอคติว่า ยุคปัจจุบันนี้เราจะต้องปรับตัวกันจริงๆแล้ว และจะต้องใช้ชีวิตอย่ างไร ให้ไม่อดอย าก ไม่ลำบาก

ที่มา : e–y h a n g w a

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

ผู้หญิง 6 แบบ ผู้ชายหลงเสน่ห์เมื่อแรกพบ

1. ผู้ดี มีมารย าทรู้กาลเทศะ เอาล่ะยังไงข้อนี้ก็หลีกเลี … …