Home มุมมองชีวิต 7 นิสัยเถ้าแก่ เหมาะจะเป็นเจ้ากิจการ

7 นิสัยเถ้าแก่ เหมาะจะเป็นเจ้ากิจการ

กว่าที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลย แต่ก็ไม่ได้ย าก ขอแค่มีความตั้งใจการที่ใครสักคนจะก้าวจากลูกน้อ ขึ้นเป็นเจ้าของกิจการนั้นต้องอาศัยทักษะต่างๆและมุมมองที่ค่อนข้างแตกต่าง และก ล้ าหาญมากกว่าคนทั่วไป ดังนี้

1. หาเงินเก่ง ใช้เงินเป็น

เถ้าแก่ส่วนใหญ่จะมีนิสั ยชอบหาเงิน แม้เราจะเห็นว่าคน ร ว ยๆ ใช้เงินแบบไหนแต่ความจริงแล้วพวกเถ้าแก่หาเงินได้เก่งกว่านั้นหล า ยเท่า เขาจึงสามารถใช้เงินได้อย่ างไม่ขั ด ส น สิ่งสำคัญคือหากคบกับคนรวยอย่ าดูเพียงแค่เขาใช้เงินแบบไหนแต่ให้ดูว่าเขาหาเงินแบบไหนด้วย แล้วเราจะร ว ยได้ไม่ย า ก

2. ชอบที่จะให้มากกว่ารับ

เมื่อจะเข้าทำงานที่ใหม่ คนที่มีนิสั ยเป็นลูกน้องจะถามว่า ฉันจะได้เงินเดือนเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่มีนิสั ยเถ้าแก จะบอกก่อนเลยว่า ชิมก่อนได้ ถ้าไม่ดีไม่ต้องจ่ายเงิน

3. มีความรับผิดชอบ

เถ้าแก่ทุกคน มักต้องดูแลรับผิ ดชอบตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยรู้จักบริหารการเงินและชีวิตให้สมดุลย์กันผู้คนสมัยนี้เป็นเถ้าแก่กัน ย ากขึ้นเพราะเมื่อเรียนจบเริ่มมีงานทำ ปุ๊ บ ก็เป็น ห นี้ทันที

4. ใช้เครื่องมือเป็น

การใช้เครื่องทุ่นแรง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร ใช้เทคโนโลยี หรือใช้ลูก น้ องทำงานต้องมีวิ ธีในการใช้งานสิ่งเหล่านี้ให้เป็น โดยไม่ต้องลงมือทำเองทุกอ ย่ า งเสมอไป เพราะถ้าเป็นเถ้าแก่

ที่ทำทุก อย่ า งเองทั้งหมดก็ไม่ต่างจากการเปลี่ยนที่ทำงานคือจาก ก ร รม กรมาเป็น กร รมกรอิสระที่เหนื่อยยิ่งกว่าเดิม

5. ทำสิ่งที่แตกต่าง

เถ้าแก่จะมีความกล้าในการลงมือทำสิ่งใหม่ๆ คิดและมองในมุมที่ต่างออ กไป ไม่ทำอะไรซ้ำแบบเดิมที่มีคนเคยทำอยู่แล้วเพราะมันเหนื่ อยเปล่า เถ้าแก่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำ เพราะไม่ต้องแข่งกับใคร

6. มองการณ์ไกล

คนส่วน มากไม่ค่อยมองอะไรให้กว้างไกล มักมองแต่เพียงตรงหน้า ณ วันนี้ ลูกจ้างรายวันส่วน มากได้รับเงินแค่ 300 บ า ท ต่อวันลูกจ้างประจำก็สนใจแต่เงินเดือนหลักหมื่น แต่ถ้าเป็นเถ้าแก่จะมองถึงผลตอบแทน จากธุรกิจแบบรายปี เพื่อหาวิ ธีในการหาเงินหลักล้าน

7. มีวิ ธีการพูดที่ทำให้ขายของได้

หากคุณไม่มีทักษะในการพูดเพื่อเจรจา ข ายของก็ย า กที่จะก้ าวขึ้นเป็นเถ้าแก่ได้หรือคุณควรมีหุ้นส่วนหรือคนที่คุณสามารถใช้งานให้ทำหน้าที่แทนได้ เพราะการทำธุรกิจนั้น

การติดต่อสื่ อ ส า รเป็นสิ่งจำเป็นการเสนอขายของสามารถฝึกฝนได้ การฝึกที่จะข ายให้เก่งคือการศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ข ายอย่ างลงลึก รู้กว้าง จะทำให้ข ายได้ง่ายขึ้นทั้งหมดนี้คือ

แนวคิดหลักของคนที่จะก้าวขึ้นเป็นเถ้าแก่ ที่ประสบความสำเร็จในอ า ชี พ การ งานได้ทุกสิ่งทุกอ ย่ า งนั้นสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ทั้งนั้นเพียงแค่มีความตั้งใจในสิ่งที่จะทำอ ย่ า งแท้จริง และ

ชัดเจนในเป้าหมายของตัวเอง ตร าบใดที่เราไม่ยอมแพ้กับความล้มเหลวที่เกิ ดขึ้นยังคงมุ่งมั่นสู้ต่อไป โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จก็จะมีมากขึ้นอย่างน้อยขอให้เรา

ได้ลองลงมือทำอะไรสักอย่าง นั่นก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทำเงินให้เราแล้วในทางตรงกันข้ามหากสิ่งที่เราทำมีเพียงคิดว่าอย ากจะรวยแต่ไม่ลงมือทำอะไรสักอย่ าง ความรวยก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นกับเรา

ที่มา : k r u s t o r y

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …