Home มุมมองชีวิต 9 ข้อผู้หญิงฉลาดอยู่เป็น อยู่ไหนก็ไม่ลำบาก

9 ข้อผู้หญิงฉลาดอยู่เป็น อยู่ไหนก็ไม่ลำบาก

1.สนใจใคร่รู้ตลอดเวลา

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยพูดถึงตัวเอง ว่าผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษ อะไรผม เป็นแค่คนอย ากรู้อย ากเห็นแค่นั้นเอง งานวิ จั ย ตีพิมพ์ปี 2016 ระบุว่า การได้เปิดโลกในวัยเด็กสัมพันธ์กั บความสนใจ ใคร่รู้ ในตอนเป็นผู้ใหญ่

2.เอาใจใส่คนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ในเรื่อง ความต้อง การความรู้สึกของผู้อื่น และทำในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการคือคนที่ฉลาด ทางอารมณ์ขณะเดียวกัน ความฉลาดทางอารมณ์ ยังหมายถึงความสนใจ ที่จะเข้าไป พูดคุยกับผู้คนใหม่ ๆ

3.เปิดกว้าง

คนที่ฉลาดจะไม่ปิดกั้นตัวเอง เมื่อมีโอกาส หรือ ไอเดียใหม่ ๆ เข้ามา เขามักจะมองหาทางเลือกแล้วชั่งน้ำ ห นั ก เพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุด คนเหล่านี้ จะเ ก ลี ย ด การยอมรับอะไรง่าย ๆเขาจะหาคำตอบจนกว่า จะมีหลักฐาน ที่ยืนยันได้จริง ๆ เท่านั้น

4.ชอบอยู่กับตัวเอง

คนที่ฉลาดจะมีความเป็นปัจเจก บุคคลซึ่ง คาดเดาได้ว่า พวกเขาอาจ ใช้เวลาเหล่านั้นขบคิดคำถาม หรือบางเรื่องที่ตัวเอง กำลังสนใจสัมพันธ์ กับในชีวิตจริง ที่หลายครั้งเราเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมา ในเวลาที่อยู่คนเดียว

5.เชื่อมโยงความคิดในเรื่องต่าง ๆ ได้

คนฉลาดจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เพราะว่าพวกเขาสามารถ เชื่อมโยงความคิดจากเรื่อง ที่ดูเหมือน จะไม่เกี่ยวกันได้

6.ปรับตัวและยืดหยุ่น

คนที่ฉลาดมัก จะมีความยืดหยุ่น และปรับตัวได้ดี ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่หวั่นไหวกับความไม่ชัดเจน หรือข้อจำกัดใด ๆมีผลงาน วิ จั ย ด้านจิ ต วิ ท ย า ออกมาสนับสนุนว่า สติปัญญา สามารถปรับเปลี่ยน

พฤติ ก ร ร ม เพื่อ รับมือกับสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนไป

7.รู้ว่าตัวเองไม่รู้

ไม่กลัวที่จะพูดว่าฉันไม่รู้ และพร้อมจะเรียนรู้ ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ เพราะคนที่ไม่ฉลาดจะประเมินความสามารถตัวเองสูงกว่า ความเป็น จริงจากผลการทดลอง ระบุว่านักเรียนกลุ่มที่ได้

คะแนนต่ำที่สุด จากการให้ลอง ทำข้อสอบ ประเมินคำตอบที่ตัวเองจะตอบถูกได้เพียง 5 0 เปอร์เซ็นต์ขณะ ที่นักเรียนกลุ่ม ที่ได้คะแนนสูงสุด ประเมินได้ ใกล้เคียงกับความเป็นจริง กว่ามาก

8.ผัดวันประกันพรุ่ง

คนฉลาดจะผัดวันประกันพรุ่ง จากงานที่ทำประจำ วันหรือทำซ้ำ ๆในเวลาที่เขาพบเป้าหมาย หรือ สิ่งที่สำคัญ กว่านักจิ ต วิ ท ย ากล่าวว่า นี่คือหัวใจ ของการสร้างสรรค์ นวัต ก ร ร ม เลย ก็ว่าได้

9.มีอารมณ์ขัน

คนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่ มักจะเป็นคนที่ฉลาด มีงานศึกษาชิ้นหนึ่ง ระบุว่าคนที่ทำคะแนน การเขียนคำบรรย าย การ์ตูนตลกได้สูงเยอะๆ จะเป็นคนที่ฉลาด ด้านการใช้ภาษา

ที่มา : s i a m e d t a r o

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …