Home มุมมองชีวิต ในยุคสมัยนี้ 4 วิธีอยู่บ้านแต่มีรายได้

ในยุคสมัยนี้ 4 วิธีอยู่บ้านแต่มีรายได้

สำหรับคนที่กำลังเผชิญกับปัญหา ที่ทำให้เราต้องตก อยู่ในช่วงวิก ฤ ต และมันส่งผลกระทบต่อรายได้ของเรา ฉะนั้น เราจึงอย ากแนะนำอย ากจะมาช่วยเพิ่มรายได้ให้กับทุกคนในสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้

วิธี ที่ 1 : ล ง ทุ น

จำให้ขึ้นใจก่อนว่า “การล ง ทุ น มีความเ สี่ ย งเสมอ ผู้ล ง ทุ น ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ” โดยเฉพาะช่วงวิกฤ ตเศ รษฐกิจย่ำแ ย่ อย่างนี้

การลงทุ นก็คือการเพิ่มจำนวน เงินด้วยเงิน ถ้าจะพูดง่ายๆ นั่นก็คือการนำเงินที่เรามีไปลงทุ นนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นในกองทุ นหรือหุ้ นค่ะจากเงินน้ อยๆ มันก็สามารถเพิ่มมู ลค่ามากขึ้นได้นะ โดยการล ง ทุ น ให้ได้ผลตอบแทนนั้น อาจจะใช้เวลา และต้องลงทุ นในระยะย าว

โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมากมาย ปล่อยให้เงิน เพิ่มมูลค่าของตัวมันเองเพียงแค่เราต้องรู้จักตลาดการลงทุ นให้ดี และศึกษาข้อมู ลก่อนตัดสินใจ

วิธี ที่ 2 : ทำคอนเทนต์

มีอยู่หลายแบบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบ บทคว าม ภาพถ่าย วิดีโอทั้งหมดนั้นเรียกว่าค อนเทนต์ การทำตอนเท นต์นั้นก็ไม่ได้ย ากอะไรจริงๆ แล้วการที่เราโพ สเรื่อ งร าว รูป วิดีโอต่างๆ บนโซเชียลมีเดีย

ก็ถือว่าเป็นคอนเ ท นต์เช่นกัน แล้วค อ นเ ท นต์แบบใดจึงจะช่วยสร้างร ายได้ให้กับเรา หาไอเดียดี การสร้างคอนเทนต์ดูนะเราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรให้มีคนสนใจเรามาเล่นโ ซเชี ยลมีเดี ยที่เกิ ดประโยชน์กันเถอะ

วิธีที่ 3 : ปลูกผักสวนครัว

บางคนอาจจะมองว่าเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มร ายได้ จริงหรอ แต่ว่าจะมากหรือน้อยก็ถือเป็นการเพิ่มร ายได้นะดีกว่าไม่ได้เพิ่มมาเลย แล้วการปลูกผักสวนครัวเนี่ยก็ง่าย ไม่ต้องล ง ทุ น เยอะ ทั้งยังผักสวนครัวก็ยังโตไว ได้ผลผลิตเร็ว

บวกกับเทรนด์ปัจจุบันที่คนยุคใหม่ ใส่ใจสุ ข ภ า พ กันมากขึ้น ยังไงแล้วเนี่ยผักก็ต้องขายได้เพราะคนเราก็ต้องกินอ า ห า ร ทุกวัน อีกทั้งเรายังสามารถเก็บ ไว้กินเองได้ เป็นการประหยั ดด้วย

วิธี ที่ 4 : ข ายของออ นไ ลน์

ช่วงวิกฤ ตเช่นนี้ การค้ าข ายนอกบ้ า นซบเซาเพราะจากผู้คนไม่ค่อยออกจากบ้ า น มาช้อปกันไง เพราะต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้ า นเพราะโ ควิ ด หลายคนคงไม่รู้ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังช้อปปิ้งกัน

แทบจะทุกวัน แม้อยู่บ้ า น เพราะเรามีช้อปปิ้งอ อ นไลน์ที่แสนง่ายดายฉะนั้น การข ายของ อ อ นไ ลน์ ก็นับว่าเป็นทางออกที่จะช่วยทำให้การค้ าข ายนั้นสามารถไปต่อได้ วิธีนี้ง่ายมากๆ เราไม่จำเป็น

ต้องใช้เงินทุ นเยอะ ไม่ต้องมีหน้าร้านให้ยุ่งย าก แค่ใช้ช่องทางโซเชี ยลมีเดีย ที่เรามีให้เกิ ดประโยชน์เท่านั้นเอง

ที่มา : e-yhangwa

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …