Home มุมมองชีวิต 7 ข้อ แนวคิดเถ้าแก่ อยากรวยต้องลงมือทำ

7 ข้อ แนวคิดเถ้าแก่ อยากรวยต้องลงมือทำ

กว่าที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลย แต่ก็ไม่ได้ย าก

ขอแค่มีความตั้งใจ การที่ใครสักคนจะก้าวจากลู ก น้ อง ขึ้นเป็นเจ้าของกิจการนั้น

ต้องอาศัยทักษะต่างๆ และมุมมองที่ค่อนข้างแตกต่าง และก ล้ าหาญมากกว่าคนทั่วไป ดังนี้

1. ชอบที่จะให้มากกว่ารับ เมื่อจะเข้าทำงานที่ใหม่ คนที่มีนิสั ยเป็นลูก น้อ งจะถามว่า ฉันจะได้ เงิ นเ ดือนเท่าไหร่

แต่ถ้าคนที่มีนิสั ยเถ้าแ ก่ จะบอ กก่อนเลยว่า ชิม ก่อนได้ ถ้าไม่ดีไม่ต้องจ่ายเงิน

2. ทำสิ่งที่แตกต่าง เถ้าแ ก่จะมีความกล้าในการลงมือทำสิ่งใหม่ๆ คิดและมองในมุมที่ต่างออ กไป

ไม่ทำอะไรซ้ำแบบเดิมที่มีคนเคยทำอยู่แล้ว เพราะมันเหนื่ อยเปล่า เถ้าแ ก่จะกล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำ เพราะไม่ต้องแข่งกับใคร

3. หาเงินเก่ง ใช้เงินเป็น เถ้าแ ก่ส่วนใหญ่จะมีนิสั ยชอบหาเงิน แม้เราจะเห็นว่าคน ร ว ยๆ

ใช้เงินแบบไหนแต่ความจริงแล้ว พวกเถ้าแ ก่หาเงินได้เก่งกว่านั้นหล า ยเท่า

เขาจึงสามารถใช้เงินได้อย่ างไม่ขั ด ส น สิ่งสำคัญคือ หากคบกับคนร ว ย

อย่ าดูเพียงแค่เขาใช้เงินแบบไหน แต่ให้ดูว่าเขาหาเงินแบบไหนด้วย แล้วเราจะร ว ยได้ไม่ย า ก

4. มีความรับผิ ดชอบ เถ้าแ ก่ทุกคน มักต้องดูแลรับผิ ดชอบตัวเองตั้งแต่อายุยังน้อยรู้จักบริหารการเงิน

และชีวิตให้สมดุลย์กัน ผู้คนสมัยนี้เป็นเถ้า แ ก่กัน ย ากขึ้นเพราะเมื่อเรียนจบเริ่มมีงานทำ ปุ๊ บ ก็เป็น ห นี้ทันที

5. ใช้เครื่องมือเป็น การใช้เครื่องทุ่นแรง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักร ใช้เทคโนโลยี

หรือใช้ลูก น้ องทำงาน ต้องมีวิ ธีในการใช้งานสิ่งเหล่านี้ให้เป็น

โดยไม่ต้องลงมือทำเองทุกอ ย่ า งเสมอไป เพราะถ้าเป็นเถ้าแ ก่ที่ทำทุก

อย่ า งเองทั้งหมดก็ไม่ต่างจากการเปลี่ยนที่ทำงาน คือจาก ก ร รม ก ร มาเป็น ก ร รม ก รอิสระที่เหนื่อยยิ่งกว่าเดิม

6. มีวิ ธีการพูดที่ทำให้ข า ย ข อ งได้ หากคุณไม่มีทักษะในการพูดเพื่อเจรจา

ข ายของก็ย า กที่จะก้ าวขึ้นเป็นเถ้าแ ก่ได้ หรือคุณควรมีหุ้นส่วนหรือคนที่คุณสามารถใช้งานให้ทำหน้าที่แทนได้

เพราะการทำธุรกิจนั้นการติดต่อสื่ อ ส า รเป็นสิ่งจำเป็น การเสนอข ายของสามารถฝึกฝนได้

การฝึกที่จะข ายให้เก่งคือ การศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ข ายอย่ างลงลึก รู้กว้าง จะทำให้ข ายได้ง่ายขึ้น

7. มองการณ์ไกล

คนส่วน มากไม่ค่อยมองอะไรให้กว้างไกล มักมองแต่เพียงตรงหน้า ณ วันนี้

ลูกจ้างรายวันส่วน มากได้รับเงินแค่ 300 บ า ท ต่อวัน ลูกจ้างประจำก็สนใจแต่เงินเดือนหลักหมื่น

แต่ถ้าเป็นเถ้าแ ก่จะมองถึงผลตอบแทน จากธุรกิจแบบรายปี เพื่อหาวิ ธีในการหาเงินหลักล้าน

ทั้งหมดนี้คือแนวคิดหลักของคนที่จะก้าวขึ้นเป็นเถ้าแ ก่ ที่ประสบความสำเร็จในอ า ชี พ การ งานได้ทุกสิ่งทุกอ ย่ า งนั้น สามารถ

เรียนรู้และฝึกฝนได้ทั้งนั้น เพียงแค่มีความตั้งใจในสิ่งที่จะทำอ ย่ า งแท้จริง และชัดเจนในเป้าหมายของตัวเอง

ตร าบใดที่เราไม่ยอมแพ้กับความล้ ม เ ห ลวที่เกิ ดขึ้น ยังคงมุ่งมั่นสู้ต่อไป โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จก็จะมีมากขึ้น

อย่างน้อยขอให้เราได้ลองลงมือทำอะไรสักอย่าง นั่นก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสทำเงินให้เราแล้ว ในทางตรงกันข้าม

หากสิ่งที่เราทำมีเพียงคิดว่าอย ากจะรวยแต่ไม่ลงมือทำอะไรสักอย่ าง ความรวยก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นกับเรา

ที่มา : k r u s t o r y

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …