Home มุมมองชีวิต 7 ลักษณะคนเก่ง ที่แฝงอยู่ในที่ทำงาน

7 ลักษณะคนเก่ง ที่แฝงอยู่ในที่ทำงาน

การเลือกสมัครงาน ส่วนใหญ่เราก็มักจะเลือกองค์กรที่เราอย ากทำงานด้วยอยู่แล้ว และเมื่อสมัครไปแล้วนั้น

แต่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าองค์กรนั้นจะเลือกเราหรือเปล่า

เพราะคนที่จะอยู่ในฐานะที่สามารถเลือกองค์กรได้ ไปสมัครงานที่ไหนก็เป็นที่ต้องการของทุกองค์กร

หรือถ้าคิดอย ากลาออกก็จะมี แต่คนดึงตัวไว้และพร้อมจะตอบแทนในสิ่งที่ดีกว่า ก็ต้องได้ชื่อว่าเป็นคนที่เก่ง(จริง)

แต่ถ้ามัวแต่ดูถูกตัวเอง คิดว่าตัวเองไม่เก่งแล้วไม่ยอมพัฒนาตัวเองสักที คุณก็จะนกต่อไปเรื่อยๆ นะครับ

เพราะฉะนั้น ใครอย ากสมหวัง ไม่อย ากนกอีกต่อไป ไปดูกันเลยว่าคนเก่ง (จริง) มีลักษณะอย่ างไร ?

1. มีความมุ่งมั่น

คนที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่น มีการวางเป้าหมายในการทำงาน

ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และแสดงออกให้เห็นถึงความพย าย าม

ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ ถ้างานมีปัญหาก็พย าย ามหาทางแก้ไขปัญหาให้ได้

คนประเภทนี้ เวลาที่ได้รับมอบหมายงานแล้ว มักจะไม่ทำให้เจ้านายผิดหวัง

2. ปรับตัวได้ดี

หมายถึง คนที่สามารถทำงานกับคนอื่นได้ รู้วิธีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

เต็มใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถรับมือกับความ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

โดยไม่กังวัลต่อหน้าที่ที่อาจเพิ่มขึ้น มีความท้าทายต่ออุปสรรค และความผิดพลาดต่าง ๆ

ซึ่งคนที่ปรับตัวได้ดีจะประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนที่อยู่แต่สภาพแวดล้อมเดิมๆ

3. ความคิดเป็นเลิศ

หมายถึง คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและริเริ่มสิ่งใหม่ๆ

ที่สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นได้อย่ างไม่สิ้นสุด

แต่ถ้าคิดอยู่แต่ในกรอบแบบเดิมๆ คุณก็จะไม่ใช่คนพิเศษที่องค์กรต้องการ

4. ทำมากกว่าที่สั่ง

คนประเภทนี้จะมีความรอบคอบ จะทำงานหรือนำเสนอผลงานได้มากกว่าที่ได้รับมอบหมาย ไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำหลายครั้ง หรือต้องให้สั่งหลายรอบ

เช่น หัวหน้าให้ไปดูว่ามีลูกแมวที่เพิ่งคลอดออกมากี่ตัว หากไม่มีคุณสมบัติในข้อนี้ก็

จะนับแค่จำนวนแล้วมา รายงาน แต่คนที่มีคุณสมบัตินี้ จะนับจำนวนและสามารถบอกลักษณะของลูกแมวแต่ละตัวได้อีกด้วย

5. มีความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับองค์กร เพราะหากได้รับมอบหมายงานมาแล้วก็ทำให้สำเร็จ ฉะนั้นหากได้รับมอบหมาย งานอย่ างใดอย่ างหนึ่ง

คุณควรรับผิดชอบตัวเอง ทำงานได้โดยไม่ต้องให้หัวหน้ามาคอยควบคุม หรือคอยตามทวงงาน

6. มีทัศนคติที่ดี

หมายถึง คนที่มองโลกในแง่ดี มองเห็นโอกาสอยู่เสมอ และเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่ างดี

ส่วนใหญ่เวลาทำงาน คนกลุ่มนี้จะทำได้ดีกว่า คนที่มีทัศนคติด้านลบ

เนื่องจากมีใจเปิดกว้าง ไม่ตั้งแง่ก่อนทำ ไม่ค่อยมีปัญหาขัดแย้งกับใคร และยินดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วย

ความเต็มใจ สามารถประสานงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่ างดี เปิดใจยอมรับในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยินดีแก้ไขให้ถูกต้อง

7.ทำงานเป็นทีม

ต่อให้คุณเป็นคนที่เรียนเก่ง มีความสามารถ แต่ถ้าขาดทักษะในการทำงานเป็นทีม

ไม่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้ แทนที่จะสร้างความก้าวหน้าอาจสร้างความถดถอยให้แก่องค์กรได้

ดังนั้นการที่จะทำงานให้สำเร็จลุล่วง บางครั้งจำเป็นต้องมีทีมที่ดี เพื่อช่วยให้ ผลงานออกมาดี

ถึงแม้ในบางครั้งการทำงานคนเดียวจะทำให้เกิดผลงานออกมาในรูปแบบที่คิดไว้ก็ตาม

แต่การทำงานเป็นทีมก็ยังมีความสำคัญกับทุกองค์กรอยู่ดี เพราะความสำเร็จขององค์กร ขึ้นอยู่กับทุกคนในองค์กร

หากคุณมีคุณสมบัติครบทั้ง 7 ข้อนี้ ไม่ว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหน

จากเดิมที่องค์กรต้องเป็นฝ่ายเลือกคุณ คุณจะกลายเป็นฝ่ายที่สามารถเลือกองค์กรได้อย่ างแน่นอนครับ

ที่มา :  jobbkk

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …