Home มุมมองชีวิต 4 เรื่องชีวิตตกต่ำแล้วได้เห็น จะทำให้ตาสว่างขึ้น

4 เรื่องชีวิตตกต่ำแล้วได้เห็น จะทำให้ตาสว่างขึ้น

ทุกวันนี้ เศรษฐกิจในบ้ า นเราไม่ค่อยดีนักใครๆก็รู้ยิ่งตอนนี้ มีสถาณการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อการงานต่าง ๆ เลยทำให้เราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้น ในบ้ า นเราหลายคนอาจ จะนึกไม่ออกว่า มีอะไรวันนี้เรามี 4 เรื่องที่เราจะได้เห็น ในยุคนี้ในช่วงแบบนี้

1.เห็นท่าทีที่แท้จริง และคนที่มีน้ำใจ

บางคนก็แอบกักตุนสินค้าโดยมองว่า เป็นโอกาสทำเงิน จากความทุกข์ร้อน ของใครเขาขณะที่บางคนบ ริ จ า ค เงิน เป็นล้าน จัดซื้ อ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ ให้กับโรงพย าบาลหรือแม่แต่ข้าวส า ร อ า ห า รแห้ง และสิ่งของจำเป็ นแจกจ่ายให้ กับคนที่ไ ด้รับความเดือดร้อน

2.พิสูจน์ให้เห็นว่า การมีเงินออม อย่ างน้อย 3 ถึง 6 เดือน เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง

หลายคนเดือดร้อน เพราะที่ผ่านมาไม่เคยคิด ที่จะออมก็พอเข้าใจอยู่บ้ า งแหละสำหรับคนรายได้น้อยจริง ๆ เดือนชนเดือนก็ไม่พองี้ แต่ก็ไม่เป็นไร

บางคนรายได้ พอประมาณ แต่ติดหรูสร้างหนี้ ให้ตัวเองตลอดหวังแต่พึ่งแค่เงินเดือน จากงานประจำ เมื่อเกิดโควิดตกงานทุกอย่ างก็จบบางคนเดือดร้อน แต่ไม่หนักเกินไป เพราะใช้ชีวิตพอเพียงเก็บเงินเคยชิบกันการกิน อยู่อย่ างประหยัดเลย ปรับตัวได้ง่าย

เมื่อถึงคราวฉุ ก เ ฉิ น ก็มีเงินสำรองไว้ใช้ ดูคนที่ดีที่สุด คือดูตอนเกิดวิ ก ฤ ต นี่แหละเหมาะสมที่สุด อย ากรู้ว่าใครทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีก็ให้ดูได้ในตอนนี้พนักงาน ที่ขยันจะมีวินั ยในการทำงา นหรือไม่ถ้าต้อง W o r k f r o m H o m e บริษัทที่ เราทำงานอยู่ทีม ผู้บริหารมีศักยภาพมาก

ขนาดไหนในการบริหาร จัดการกับวิ ก ฤ ต ต่าง ๆ มีเงินสำรอง แค่ไหนฐานะทางการเงินเข้มแข็งมั้ย เศรษฐีจะเห็นแก่ตัว หรือไม่ก็ดูได้จากน้ำใจ ที่เขาหยิบยื่นใ ห้ในช่วงนี้เลย

3.เห็นท่าที่ ขององค์กร และบริษัทที่ทำงานอยู่

องค์กรบางแห่ง มักจะอ้างว่า ได้รับผลกระทบ จากโควิด แบกรับภาระไม่ไหวอาจถือโอกาสเลิกจ้าง ปลดเพราะอย ากจะปลดออกอยู่แล้ว ในขณะที่ทุกคนต้องพึ่งพารายได้

จากงานประจำมากในช่วงนี้ แล้วการหางานใหม่ ก็ไม่ง่ายเลย องค์กรบางแห่งมักมองว่าพนักงานเป็นทรัพย ากรณ์ที่มีคุณค่า พย าย ามดูแลพนักงานให้ดีเท่าที่ทำได้ แน่นอน

ว่าทุกคนได้รับผลกระทบจากเรื่องพวกนี้ แต่หลาย ๆ บริษัทก็ ไม่ลดเงินเดือนยังจ้างอยู่ในระดับ ที่บริษัทรับภาระไหว ไม่ปลดใครออกประคับประคองให้ทุกคนผ่านพ้นไปได้ พอสถานการณ์ช่วงปกตินั้น พนักงานที่มี ประสบการณ์ก็กลับมาทำงานต่อได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ

4.พิสูจน์ให้เห็นว่า อาชีพที่มั่นคงไม่มีอยู่จริง

เช่นนักบินแอร์โฮสเตส แม้แต่ไกด์นำเที่ยวในประเทศ ที่การท่องเที่ยวบูมมาก ตกงานกันหมดนี้ไม่รวมไปถึงอาชีพที่เกี่ยวกับงานบริการพนักงา นขับรถสาธารณะอื่น ๆมากมาย ที่ได้รับผลกระทบกัน

ขณะที่บางอาชีพยังสามารถทำงาน W o r k f r o m H o m e ในช่วงนี้ได้ทำให้ได้รับผลกระทบน้อยลง แต่ก็ต้องเตรียมพร้อม ที่จะรับมือ ถ้าเหตุการณ์ เ ล ว ร้ า ย กว่านี้

ที่มา : จั น ท ร์ เ จ้ า

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …