Home มุมมองชีวิต 5 วิธีใช้เงินทำงานแทน คนรวย ฉลาด มักทำกัน

5 วิธีใช้เงินทำงานแทน คนรวย ฉลาด มักทำกัน

มีใครบ้างครับที่รู้สึกว่า ทำงาน เท่าไรก็รู้สึกว่ามีเงินใช้ไม่ค่อยจะพอ อย่ างที่ใจต้องการเสียทีไหนจะต้องจ่ายค่าที่พักค่าน้ำ มันรถ ค่าอาหาร ค่าของใช้ในบ้านกระจุกกระจิกอีกแต่ถึงกระนั้น ชีวิตการเงินของคุณจะไม่แย่ขนาดนั้น หากคุณไม่ละเลย

โอกาสในชีวิตในการหมั่น หาความรู้เพื่อนำมาปรับใช้เข้า กับชีวิตของตนเอง จริงอยู่นะครับที่เราอาจไม่ได้เกิดมาบนกอง เงินกอง ทองโอกาสในชีวิตอาจไม่เท่าคนที่เกิดมาเพรียบ พร้อมทกอย่ าง

แต่คุณสามารถเลือก ไขว่คว้าโอกาสเข้ามาหาตัวเองได้ด้วยการศึกษา หาความรู้ใหม่ๆในเรื่องที่ตนเองสนใจ ยกตัวอย่ าง เช่น หากคุณมีความสนใจในด้านการทำอาหารคุณอาจจะศึกษาวิธีการ

เปิดร้านอาหาร หรือถ้าสนใจเรื่องการเงิน ก็ลอง ศึกษาการลงทุนในหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นต้นเมื่อศึกษาจนเข้าใจแล้ว ก็อย่ าปล่อย ให้มันผ่านเลยไป คุณควรเริ่มลงมือทำ เลย

อาจเริ่มจากการลงทุนเล็กๆ ก่อนจะได้ไม่ต้องใช้เงิน มาก พอมั่นใจมากขึ้นก็ค่อยขย ายกิจการไปซึ่งถ้าสำเร็จก็เป็นสิ่งที่ดี แสดงว่าคุณศึกษาสิ่งนี้มาได้เป็นอย่ างดีถ้ายังไม่สำเร็จก็ลองมองหาจุดบกพร่องและแก้ไขดู

เพราะความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาโดยง่ายมีความรู้อย่ างหนึ่งที่มีความสำคัญมากแต่อาจไม่มีใครสอนคุณมาก่อน ก็คือ ความรู้เรื่องการเงินส่วน บุคคลที่จะทำให้รู้จักใช้เงินเป็น มีความ

ฉลาดด้านการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันเอาเองเชื่อว่าคุณคงเคยได้ ยินข่าวคนทำงานที่ประสบความสำเร็จในอาชีพสูงแต่ดันสร้างข้อผิดพลาดด้านการเงินจนไม่นานชีวิตก็ต้องลำบากและมีห นี้สินจำนวนมาก

ซึ่งเหตุการณ์นี้จะเจอ บ่อยขึ้นตอนเกิดวิกฤต เศรษฐ กิจคนที่สุขภาพการเงินไม่แข็งแรงจะได้รับผลกระทบ หนัก ดังนั้น จึงควรหาความรู้เรื่องการเงินส่วนบุคคลไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกัน

ความเสี่ยงของการเกิดปัญหาที่มีสาเหตุจากเงินนั่นเอง ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของตนเองผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอมุม มองการใช้เงินในด้านต่างๆ ที่มีหลักการควรทำตาม ดังนี้

1. ด้านกำลัง ทรัพย์

วางแผนออมเงินและมีเงินออมไว้เผื่อสถานการณ์ฉุกเฉินเสมอ

2. ด้านระดับการใช้

ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้ นอกจากจะทำให้ออมได้เยอะขึ้น

ยังทำให้รู้สึกดีต่อ สภาพการเงินของตัวเองด้วย

3. ด้านรูปแบบการใช้

ใช้เงินเก็บไปกับลงทุน มากกว่าการ บริโภคเช่น นำเงินเก็บไปซื้อกองทุนรวมดีกว่านำเงินจำนวนนั้นไปซื้อมือถือเครื่ องใหม่โดยที่การบริโภคสินค้า ต้องดูความจำเป็นเป็นหลัก

4. ด้านแนวการใช้

ใช้เงินสร้างทรั พย์สินดีกว่าเอาเงินไปสร้างหนี้สินเพราะทรัพย์สินทำให้เกิดผลตอบแทนคือ มีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นแต่หนี้สินมีแต่ทำให้เงินในกระเป๋าน้อยลง

5. ด้านค่าเสียโอกาส

จริงอยู่ที่การเป็นมนุุ ษย์เงินเดือนทำให้มีเงินเข้ากระเป๋ามาใช้สม่ำเสมอ แต่ก็เหมือนกับการเอาเวลาส่วนหนึ่งในชีวิตไปแลกกับเงินเดือนซึ่งทำไม่ได้ตลอด พออา ยุเยอะก็ต้องเลิก

ถ้าอย ากประสบความสำเร็จต้องใช้เงินแลกเวลาด้วยเพราะทุกวันมี เวลาจำกัดแค่ 24 ชม.แต่สิ่งที่ต้องทำมีมากมาย งานบางอย่ างจึงควรกระจายออกจ้างคนอื่นมาทำให้

เช่น เปิดร้านขายของ ก็จ้างคนมาช่วยขาย ลงทุนผ่า นกองทุนรวม ก็จ้างให้ผู้จัดการกอ งทุนดูแล เป็นต้น…ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ แล้วจะรู้ว่า การใช้เงิน ไม่ได้หมายความว่าเสียเงิน เสมอไป

ที่มา : จันทร์เจ้า

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

5 มหาเสน่ห์ของผู้หญิง ทำให้แฟนทั้งรัก ทั้งหลง

เกิดเป็นผู้หญิงอย่ าหยุดสวย แต่สวยอย่ างเดียวคงไม่พอค่ะ … …