Home มุมมองชีวิต 9 นิสัยผู้หญิงอารมณ์ดี ใครอยู่ด้วยก็มีความสุข

9 นิสัยผู้หญิงอารมณ์ดี ใครอยู่ด้วยก็มีความสุข

9 นิสัยผู้หญิงอารมณ์ดี ใครอยู่ด้วยก็มีความสุข

1. ยิ้มง่าย

รอยยิ้มของคนที่คิดบวกจะถูกส่งให้กับคนรอบข้างเสมอ ๆแม้กระทั่งยิ้มผ่านสายตาหรือบุคลิกท่าทางที่สามารถส่งยิ้มให้เราได้เช่นกัน

2. มองโลกในแง่ดี

คนที่มีความสุขจะเป็นคนคิดบวกเสมอมีความหวังกับอนาคตและเชื่อในสิ่งที่ลงมือทำซึ่งส่งผลออกมาดีที่สุดในตอนสุดท้ายทัศนคติที่ดีเหล่านี้ส่งผลให้ระดับความเครียดลดลงด้วยเช่นกัน

3. มีพลังขับเคลื่อนและกระตือรือล้น

คนที่คิดบวกพร้อมที่จะเผชิญความท้าทายกับปัญหาและหาวิธีแก้ไขมันได้อย่ างกระตือรือล้น

4. ยอมรับความไม่แน่นอนของชีวิต

คนที่คิดบวกพร้อมจะใช้ชีวิตไปตามความเป็นไปของสังคมผ่านการคิดและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลให้ดีที่สุดและอย่ าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นใน

ที่นี้ไม่ได้หมายความว่าให้ละเลยหรือไม่นึกถึงอนาคตแต่ควรใช้ชีวิตอย่ างมีแบบแผนและรอบคอบอยู่กับความเป็นจริงให้มากที่สุดและทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

5. ซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่น

คนที่คิดบวกจะรู้ตัวเองเสมอว่าเป็นใครและพร้อมจะแสดงตัวตนอย่ างตรงไปตรงมากับคนอื่นรวมถึงจะไม่แสดงอารมณ์ความเชื่อหรือทัศนคติที่ขัดต่อความรู้สึกของตัวเอง

6. ใช้ภาษาสื่อสารเชิงบวกมากว่าเชิงลบ

พย าย ามเน้นไปที่สิ่งที่กำลังมุ่งมั่นและสามารถทำให้เกิดประโยชน์มากกว่ามองสิ่งที่ดูแล้วจะทำให้เกิดปัญหาตามมา

7. อยู่กับปัจจุบัน

คนที่คิดบวกจะปล่อยให้อดีตผ่านไปทั้งข้อผิดพลาดและความสำเร็จครั้งก่อนเพื่อจะมองและสร้างสรรค์ปัจจุบันให้ดีขึ้นหรือพูดง่าย ๆ แค่ “ทำวันนี้ให้ดีที่สุด”ก็พอแล้ว

8. ไม่ดูถูกตัวเอง

การดูถูกตัวเองบ่อย ๆ คิดว่าตัวเองทำไม่ได้ทั้งที่ยังไม่ได้ทำจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงลบทำให้เกิดความไม่มั่นใจไม่เชื่อมั่นในตัวเอง เพราะฉะนั้น

ลองเปลี่ยนจากการดูถูกตัวเองเป็นการหันมาให้กำลังใจตัวเองสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ ที่ลงมือทำไปจะดีหรือไม่อย่ างไร ทุกอย่ างล้วนมีโอกาสพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ

9. ปล่อยวางให้เป็น

ไม่มีอะไรที่เราสามารถครอบครองได้ไปตลอดแม้กระทั่งชีวิตเราเองเมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปโดยเฉพาะความทุกข์หรือปัญหาจะทำให้

เราเป็นคนมองโลกในแง่ร้ า ยลองเปลี่ยนความคิดและปล่อยวางกับบางเรื่องหันมามองหาสิ่งที่จะทำให้ตัวเอง มีความสุขมากขึ้นจะดีกว่า

ที่มา : meokayna

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …