Home มุมมองชีวิต 6 วิธีเพิ่มเสน่ห์ให้ผู้หญิงดูดี แต่คนอยากเข้าใกล้

6 วิธีเพิ่มเสน่ห์ให้ผู้หญิงดูดี แต่คนอยากเข้าใกล้

ถึงแม้ว่าความเฟรนด์ลี่ เข้ากับคนได้ง่ายจะสร้างบรรย ากาศและน่าเข้าหาได้แต่หากคุณวางตัวได้ไม่ดีเพียงพอ คนที่เข้ามาก็อาจจะไม่ค่อยอย ากคบหาคุณมากเท่าที่ควร

ดังนั้น ลองมาปรับเสน่ห์ของคุณกันใหม่ตามนี้ เพื่ออัพเกรดให้ตัวคุณเองดูแพงขึ้นจนใครๆก็อย ากเข้าหา ซึ่งจะต้องทำอย่ างไรบ้างนั้น ตามไปดูพร้อมๆ กันเลยค่ะ

1 ผู้หญิงที่ดีต้องไม่นินทาคนอื่น

เริ่มจากการกระทำเล็กๆ ในสังคม ผู้หญิงโดยส่วนใหญ่คือเพ ศที่ชอบจับกลุ่มพูดคุยกันในบางกลุ่มสนทนาอาจมีเรื่องนินทาว่าร้ า ยคนอื่น

ลักษณะการวางตัวแบบนี้จะทำให้คนภายนอกมองว่าคุณดูเป็นคนไม่ดีไม่น่าเข้าหาและไม่น่าไว้วางใจได้ ดังนั้น จึงอย ากแนะนำให้ปล่อยผ่ านกลุ่มสนทนาที่ชอบนินทาคนอื่น ไม่เข้าไปยุ่งหรือเดินเลี่ยงออกมาเป็นดีที่สุด

2 เป็นคนดีต้องมีทั้งมา รย าทและรู้กาลเทศะ

สำหรับข้อนี้ถือเป็นลักษณะโดยทั่วไปที่คนทุกคนต้องยึดถือ และปฏิบัติตามเนื่องจากทุกสังคมต่างมีวัฒนธรรมและมา รย าทขั้นพื้นฐานที่ต้องทำตามกันอยู่แล้ว อย่ างน้อยๆ

ก็เรื่องของคำพูด ข้อแนะนำสำหรับผู้หญิงที่อย าก ดูดีดูแพง ให้พูดคำว่า “ขอบคุณ”และ “ขอโท ษ” ให้ชินปาก เชื่อได้เลยว่าคนนอกที่ได้ฟังจะรู้สึก ดีและมองเห็นมุมน่าสนใจ หรือความน่ารักในตัวคุณได้ไม่ย ากเลย

3 ไม่ต้องพูดทุกอย่ างที่คิด อะไรไม่ดีก็เก็บไว้ในใจ

เรื่องนี้นอกจากจะเป็นมา รย าททางสังคมที่ดีแล้ว ยังทำให้ผู้หญิงที่ยึดถือและปฏิบัติตามดูแพงมากขึ้นด้วย เพราะบางครั้งคุณก็อาจจะไม่สามา รถควบคุมทุกอย่ างที่คิดได้

แต่จำไว้ว่าก่อนที่จะพูดหรือแสดงความคิดเห็นอะไรต้องผ่ านการกลั่นกรองก่อนเสมอเพราะคำพูดบางคำอาจทำร้ า ยความรู้สึกของคนฟังได้ แต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้คุณพูดแสดงความเห็นเลย

แบบนั้นก็อาจจะทำให้คุณอึด อัดใจได้ ดังนั้น คุณต้องมองหาจุดกึ่งกลางระหว่างการเป็นตัวของตัวเองไปพร้อมๆ กับการคำนึงถึงจิตใจของคนรอบข้างควบคู่กันด้วย

4 พูดให้ตรง แต่ไม่ทำร้ า ยจิตใจคนฟัง

หลายคนอาจจะเข้าใจผิ ดว่า ผู้หญิงที่ดูแพงจะต้องพูดน้อย เรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ต้องบอกเลยอันที่จริงผู้หญิงที่ดูแพง คือ ผู้หญิงที่ใช้คำพูดที่เหมาะสม ตรง

ไม่อ้อมค้อมให้เสี ยเวลาในการสื่อสา รกับผู้อื่น แต่คำพูดตรงๆ ก็ต้องคำนึงถึงสถานการณ์และสภาพจิตใจของผู้ฟังด้วยเช่นกัน อย่ างในสถานการณ์ที่โดยพูดถึงด้วยคำไม่สุภาพโดนล้อ คุณก็ไม่จำเป็นต้องทน แต่สามา รถตอบกลับด้วยถ้อยคำสุภาพได้

5 ความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเอง คือสิ่งสำคัญ

ผู้หญิงที่มีบุคลิกที่ดี มีความมั่นใจในตัวเอง จะทำให้คุณมีจุดยืนเป็นของตัวเองและน่าเข้าหาอย่ างมาก ซึ่งความมั่นใจนี้ สามา รถแสดงออกได้ผ่ านท่าทาง ทั้งการนั่ง ยืน เดิน

หรือแม้กระทั่งคำพูด ซึ่งบุคลิกภาพแบบนี้สามา รถฝึกฝนกันได้และรับรองได้เลยว่าคุณจะสามา รถสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบให้กับใครหลายคนได้ อย่ างไม่ย ากเลยค่ะ

6 เป็นผู้หญิงที่จิตใจดีมีเมตตา และให้เกียรติคนอื่น

ผู้หญิงบางคนอาจมีความมั่นใจมากจนเกินไป จนทำให้ดูกลายเป็นคนหยิ่งไม่น่าเข้าหาดังนั้น คุณต้องลดความเห็นแก่ตัวเพิ่มความใจดี และเพิ่มความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเข้าไปด้วย

เพราะถ้าหากคุณไม่ให้เกียรติคนอื่น นอกจากคนอื่นจะไม่ให้เกียรติคุณแล้วยังทำให้คนภายนอกมองคุณไม่ดีตามไปด้วยหากอย ากเป็นคนสวย ดูดี ดูแพง

ไม่จำเป็นต้องมองหาเสื้อผ้าเครื่องประดับราคาสูงมาสวมใส่ เพียงแค่คุณปรับบุคลิกภาพและเข้าหาคนอื่นด้วยวิธีการวางตัวอย่ างเหมาะสมเพียงเท่านี้ก็สามา รถเพิ่มเสน่ห์ให้คุณสวย ดูดีและดูแพงได้แล้วค่ะ

ที่มา : postsabaidee

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …