Home มุมมองชีวิต 13 ข้อดีของคนมีเงินเก็บ เป็นแรงบันดาลใจให้ออมเงิน

13 ข้อดีของคนมีเงินเก็บ เป็นแรงบันดาลใจให้ออมเงิน

การออมเงินอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามหรือไม่ได้ให้ความสำคัญ เ พราะเงินที่หามาได้ก็แทบจะไม่พอใช้ หรือใช้เงินเก่งจนไม่มีเงินเหลือเก็บก็เลยไม่คิดเรื่องการออมเงิน แต่ถ้าศึกษาข้อดี

ของการมีเงินออมแล้วอาจจะทำให้คุณเปลี่ยนวิธีคิดและเริ่มเก็บเงิน เริ่มออมเงินได้เลย การออมเงินเป็นสิ่งที่ย ากแต่ถ้าสามารถทำได้ก็จะเป็นผลดีกับตัวเองเ พราะในย ามลำบากก็จะมีเฉพาะเงินออมเท่านั้นที่จะช่วยเราได้

ตัวอย่ าง ข้อดีของการมีเงินออม มีเงินเก็บข้อดีของการมีเงินออมนั้นมีมากมายหากยังไม่เริ่มการออมเงิน บางทีเหตุผลดีๆสักข้ออาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณก็เป็นได้

1 เงินออมมีประโยชน์มากย ามเกิดวิกฤติเ พราะชีวิตคนเรามีความไม่แน่นอนอาจจะมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อดังนั้นจึงต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้ในย ามฉุกเฉิน จะได้ไม่ต้องไปพึ่งพาใคร

2 เงินออมทำให้เรามีความสุขคนมีเงินออม มีเงินเก็บก็จะไม่เครียดหน้านิ่วคิ้วขมวดเพ ราะกลุ้มใจกับเงินที่ไม่พอใช้ เมื่อมีเงินออมก็จะมีความสุขมากขึ้น

3 เงินออมจะทำอะไรก็ทำได้อิสระมากขึ้นเมื่อมีเงินออมก็ไม่ต้องเหนือยในการทำงานมากนักมีเวลาทำอะไรมากขึ้น ไม่ต้องหางานเสริมไม่ต้องทำงานมากขึ้น ชีวิตมีอิสระมากขึ้นอย ากทำอะไรก็สามารถทำสิ่งที่ชอบได้

4 เงินออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลานการมีเงินออมก็จะไม่เป็นภาระลูกหลานบางคนมีรายได้เดือนหนึ่งหลักหมื่นที่ลูกหลานต้องช่วยกันจ่าย เ พราะตัวเองก็เ จ็ บป่วยมีหลายโ ร ค

หากมีเงินออมก็จะไม่ลำบากลูกหลานแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้หากลูกหลานนิสัยไม่ดีพย าย ามแย่งสมบัติ

5 เงินออมทำให้เป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือคนไม่มีเงินออม ไม่มีสมบัติอะไรเลย จะดูไม่น่าเชื่อถือไม่มีความภูมิฐาน โดยเฉพาะหากอายุมากแล้วแต่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลย ดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นต้องคิดถึงการมีเงินออมให้มากๆ

6 เงินออมทำให้มีความมั่นคงในชีวิต

ชีวิตคนเราต้องใช้เงินในการซื้อข้าวของเครื่องใช้ซื้อปัจจัยที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตหากมีเงินออมชีวิตก็จะมีความมั่นคงมากขึ้น

7 เงินออมทำให้ชีวิตไม่ลำบากหากตกงานเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปทำให้งานบางอย่ างต้องล้ม ห าย ต าย จาก เช่น พนักงานธนาคารสำนักพิมพ์ ดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวรับมืออย่ างบรรดาหนุ่มสาวโรงงานหากมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ทำงานแทนมนุษย์ก็จะมีโอกาสตกงานแน่นอน ดังนั้นต้องออมเงินไว้

8 เงินออมไว้เผื่อการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ข้าวของเครื่องใช้ ทรัพย์สินต่างๆ บ้านรถเครื่องมือมีโอกาสชำรุดเสียหายตามวันเวลาดังนั้นก็ต้องมีเงินออมไว้เผื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง

9 เงินออมไว้เผื่อช่วยเหลือคนอื่น

การมีเงินออมหากพี่น้อง ครอบครัว เพื่อนฝูงมีปัญหาการเงินก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือได้เพร าะคนเรานั้นชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดีย ามเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือกันแต่ละคนก็จะมีคราวเคราะห์สลับกันไป

10 เงินออมมีส่วนช่วยประเทศ ช า ติการเก็บเงินออมไว้ในธนาคาร เพื่อให้มีการก ู้เงินไปลงทุนต่างๆ ก็จะเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติทางอ้อม ฟังดูดีมากจริงๆ

11 เงินออมเป็นหลักฐ า นค้ำประกันการก ู้เงินได้สำหรับคนที่ทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีเงินออมเ พราะจะช่วยให้มีความน่าเชื่อถือหากจะต้องทำเรื่องก ู้เงินเพื่อซื้อบ้านหรือที่ดิน

12 เงินออมช่วยทำงานแทนเราการนำเงินออมไปลงทุนอย่ างการซื้อหุ้นแล้วได้เงินปันผลทุกปีก็ถือว่าเงินออมนั้นทำงานแทนเรามีรายได้มาเลี้ยงเราทุกปี อย่ างการซื้อหุ้นเก็บไว้สัก 3 ล้านก็จะมีรายได้จากเงินปันผลไม่ต่ำกว่าปีละ 100,000 บาท

เพียงพอต่อการใช้จ่ายในแต่ละเดือนสบายๆข้อดีของการมีเงินออมยังมีอีกมากโดยส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ออมเองโดยเฉพาะย าม แก่ชรา จำเป็นต้องมีเงินออมไว้ใช้จ่าย เ พราะทุกวันนี้อย่ าไปหวังพึ่งพาใครมีแต่เงินออมของเรานั่นเองที่จะสามารถพึ่งพาได้

ที่มา : stand-smiling

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …