Home มุมมองชีวิต 5 วิธีฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจเย็น มีสติ ทำได้แบบนี้โคตรมีความสุข

5 วิธีฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจเย็น มีสติ ทำได้แบบนี้โคตรมีความสุข

เมื่อในปัจจุบันนี้มีสิ่งกระตุ้นให้คุณนั้นเป็นคนอารมณ์ร้อนใจร้อนได้ง่าย อาจจะเป็นเ พราะการทำอะไรและการติดต่อสื่อสารในทุกวันนี้รวดเร็วขึ้นจึงทำให้ทุกๆ คนนั้นมีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากสมัยก่อน มากๆ

แต่อย่ างไรก็ต ามหากคุณนั้นยังอย ากที่จะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ างมีความสุขและชีวิตสงบคุณนั้นจะต้องหัดทำ 5 วิ ธี ฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจเย็นโคตรมีเสน่ห์ และน่าเคารพ ไปดูกันว่าคนอย่ างคุณนั้น

จะสามรถฝึกให้ตัวเองเป็นคนใจเย็นและมีสติทุกครั้งเมื่อต้องปะทะกับคนอื่นๆ หรือไม่บางทีการใจเย็นและการมีสติ จะทำให้เราดูมีวุฒิภาวะเพิ่มมากขึ้นในการใช้ชีวิต เมื่อเราโตขึ้นเราต้องตัดนิสัยเด็ก ๆ

ทิ้งไป เช่น นิสัยชอบโวยวาย ใจร้อน ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลเพ ราะว่าการกระทำเหล่านั้น มักจะส่ งผลเสียต่อเรามากกว่าผลดี ทำให้บางครั้งเราอาจจะเดือ ดร้อนเพ ราะนิสัยเหล่านี้ได้ เชื่อเถอะนะว่าคนที่ใจเย็นและมีสติ

มักจะดูมีเสน่ห์ในสายต าของคนอื่นมากกว่าคนที่มีนิสัยใจร้อน และข า ดสติยับยั้งชั่งใจอีกทั้งยังจะช่วยให้เรามีบุคลิกที่ดี ทั้งภายนอ กและภายใน ซึ่งมันเป็นเสน่ห์ที่เราสามารถสร้างมันได้

เพ ราะฉะนั้นเวลาจะเกิดอะไรก็ต าม เราควรที่จะใจเย็นและใช้สติในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จะดีกว่านะเพร าะมันดูเป็นคนมีวุฒิภาวะมากกว่าคนที่ใจร้อนชอบโวยวายและใช้อารมณ์ตัดสิน มาก ๆ เลยล่ะ

1 ห า ยใจลึก ๆ

เมื่อเรารู้สึกว่าหลาย ๆ สิ่งมันไม่เป็นไปตามที่เร าคาดหวังไว้ การถอนหายใจแล้วหายใจเข้าลึก ๆก็สามารถช่วยให้เราสงบจิตใจและร่างกายตัวเองได้ซึ่งวิธีการผ่อนคลายง่าย ๆ นี้ จะช่วยลดความกระวนกระวายใจ

ที่ซึ่งจะนำพาความรู้สึกในแง่ลบต่าง ๆ อย่ างเช่นอารมณ์หงุดหงิด เสียใจ ผิ ดหวังหรือโ กรธเคืองลงได้ ความอดทนเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝนด้วยตนเอง เช่นเดียวกับการมองโลกในแง่ดีเพร าะไม่มีใครสามารถช่วยเราได้ และมันก็ไม่ใช่เรื่องย าก

ที่เราจะทำ ถ้าหากเรามีความอดทนมากขึ้นเราก็จะมีความสุขมากขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งสิ่งของภายนอ กเลยค่ะ

2 เอ่ยขอบคุณให้มากขึ้น

การขอบคุณมีประโยชน์มากมาย การวิจัยหนึ่งแสดงให้เห็นว่าการขอบคุณทำให้เรารู้สึกมีความสุขมากขึ้นเครียดน้อยลง และช่วยทำให้มองโลกในแง่ดีมากขึ้นและการศึกษาที่ถูกตีพิมพ์ ในวารสารด้านจิตวิทย า

Psychological Science ในปี 2014 ยังพบอีกว่าการขอบคุณสามารถช่วยให้เรามีความอ ดทนมากขึ้น ขณะที่ Ye Li นักวิจัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทย าลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์

ได้เปิดเผยว่า การที่เราแสดงออ กว่าเรารู้สึกอย่ างไรจะช่วยให้เราควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นแถมยังช่วยลดการข าดความอดทนลงได้ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องย ากค่ะ ในการฝึกขอบคุณก็แค่เพียงเราเอ่ยคำว่าขอบคุณ

กับคนที่ทำบางสิ่งให้คุณด้วยรอยยิ้มหรือนึกขอบคุณตัวเองเมื่อสามารถทำบางสิ่งได้เมื่อเราขอบคุณจนเป็นนิสัย ก็จะทำให้เรามองโลกในแง่ดีและมีความอ ดทน มากขึ้นได้อย่ างแน่นอนค่ะ

3 มีสติให้มากขึ้น

เชื่อว่าหลายคนก็คงต้องเคยวอกแวก ทำในสิ่งที่เราไม่รีบร้อนแทนที่จะทำในสิ่งที่เร่งด่วน มากกว่าโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัว นั่นก็เป็นเ พราะเราไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญกับสิ่งต่าง ๆ ได้

หลายครั้งที่ความคิดของเรา มักโดดไปมาระหว่างเรื่องนั้นเรื่องนี้ จนทำให้เราไม่สามารถควบคุมความคิดตนเองได้ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เรารู้สึกยุ่งย ากและวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา จนทำให้เรากลายเป็นคนเร่งรีบ

และมีความอดทนน้อยลง การมีสติและการตระหนักถึงความคิดของเราอยู่เสมอจะช่วยทำให้เราสามารถจัดระเบียบความคิดของเราได้ดียิ่งขึ้น ลองเขียนความคิดต่าง ๆ

ของคุณ ลงในกระดาษดูค่ะ จะช่วยให้คุณจัดการความคิดของตัวเองได้และทำให้เรารู้ว่าสิ่งใดที่ทำให้เรารู้สึกรีบเร่งหรือทำให้เราไม่มีความอดทน วิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถควบคุมความคิดไม่ให้วอกแวกได้ง่าย ๆ ค่ะ

4 ฝึกตัวเองให้รู้จักการรอคอย

ความพึงพอใจที่เกิดขึ้น เมื่อได้รับในสิ่งที่ต้องการทันทีทันใดแม้จะทำให้เรารู้สึกดี แต่นักวิจัยทางจิตวิทย ากลับมองว่ามันให้ความหมายที่ตรงข้ามกัน โดยในการศึกษาหนึ่งพบว่าการรอคอยบางสิ่งจะทำให้เรารู้สึก มีความสุขในระยะย าวมากกว่า

ซึ่งการทำให้เรามีนิสัยการรอคอยที่ดีที่สุดก็คือ การฝึกตัวเองให้รู้จักการรอนั่นเองโดยอาจจะเริ่มจากการรอในระยะเวลาสั้น ๆ สัก 10 นาทีหรือ การรอคอยรายการโทรทัศน์ ที่ชอบที่ฉายในช่วงวันหยุดเมื่อเราสามารถรอจนเป็นนิสัยได้แล้ว ก็จะทำให้เรามีความอ ดทนมากขึ้นอย่ างไม่น่าเชื่อ แถมยังทำให้คุณมีความสุขและไม่หงุดหงิดเมื่อต้องพบกับ สถานการณ์ที่ต้องรอนาน ๆ อีกด้วย

5 ฝึกยอมรับความย ากลำบากให้ได้

บางครั้งความสะดวกสบายก็ไม่ได้ดีเสมอไปเพร าะความสะดวกสบายเหล่านั้นจะทำให้เรารู้สึกมีความอ ดทนน้อยลงและเมื่อเราต้องเจอกับความย ากลำบาก เราจึงไม่สามารถอ ดทนกับมันได้

ดังนั้น เราจึงควรที่จะฝึกให้ตนเองทนกับความย ากลำบากและความไม่สะดวกสบายให้ได้ และเมื่อเราสามารถอ ดทนกับสิ่งเหล่านั้นได้ เราก็จะมีความอ ดทน มากขึ้นและสามารถมีความสุข แม้ว่าต้องพบเจอกับสิ่งที่ดูย ากลำบากก็ต าม

ที่มา : dhammasawatdee

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …