Home มุมมองชีวิต ควรรู้ไว้ 13 ความจริงเรื่องเงินจะได้มีเงินเก็บ

ควรรู้ไว้ 13 ความจริงเรื่องเงินจะได้มีเงินเก็บ

บ า งคน สามารถซื้อบ้านของตัวเอง และเปิดธุรกิจ ได้ในวัย 30 ปี ขณะที่บางคนใ นวัยเดียวกันยังหนีไม่พ้น

ความขัดสนต้องดิ้นรนอย่ างเหน็ดเหนื่อย รายได้ที่มีแทบไม่เพียงพอ กับราย จ่าย ใช้เงินแบบเดือนชนเดือน

ดังนั้น เราควรหันมาทบทวนตัวเองว่า เราวาง แผนการเงิน ไว้บ้างหรือยัง ลองสละเวลาสักนิด

มาเช็กลิ ส ต์ ดูซิว่าเราควรจะปรับปรุงตรงไหนบ้าง เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องตก

อยู่ในสภาวะวิกฤตทางการเงิน ในต อนบั้นปลายของชีวิต

1. รายจ่ายสำหรับลูกนั้นแพงมาก

การเลี้ยงดูเด็กสักคนนั้ นมีราคาแพงมาก ทั้งค่าคลอด ค่านม ค่าผ้าอ้อม ค่าเสื้อผ้า ค่าเรียน จนจบปริญญาตรี ฯลฯนั่นจึงเป็นเหตุผลที่

คุณควรคุยกับสามีของคุณ ถึงการวางแผนทางก ารเงินระยะย าวเพื่อช่วยสร้างรากฐานที่ดีที่สุดให้กับครอบครัว

ซึ่งมีวิธีมากมายที่จ ะช่วยสร้างความมั่นคงด้านชีวิต และทางการเงินไปพ ร้อมกัน

2. ไม่ต้องอายที่จะขอปรับตำแหน่ง

ถ้าคุณได้ทำงานในตำแหน่งเดิมมานานกว่า 3 ปี ก็ ถึงเวลาที่คุณต้องก้าวหน้าในอาชีพ และการขอโปรโมชั่น ก็เป็นขั้นตอนที่เหมาะ

สมในการปรับปรุงสถานการณ์ทางการเงินของคุณ นั่นคือเหตุผลที่คุณไม่ควร จะอาย ที่จะขอเลื่อนตำแหน่ง และเพิ่มเงินเดือน

ในเวลาเดียวกัน อย่ ากลัวความรับผิดชอบที่มากขึ้น และภาระงานที่เพิ่มขึ้น ถ้าคุณถูกปฏิเสธการเลื่อนขั้นหลาย ๆครั้ง

ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มคิดถึงการเปลี่ยนงาน หรือการพัฒนาทักษะทา งวิชาชีพของคุณ

3. เช่าบ้าน มีประโยชน์มากกว่าซื้อ

คนส่วนใหญ่มักพิจารณาถึงแต่ค วามอย ากได้บ้านดี ๆ สวย ๆ ทำเลเหมาะ ๆ

และราคาไม่แพงแต่หลายครั้ งที่เรามองข้ามบางอย่ างไป เพราะว่าการซื้อบ้านหากพิจารณาลงไปลึก ๆ

จะพบว่าเงินดาวน์และเงินผ่อนบ้านนั้นเป็นเงินก้อนสำคัญ ที่เราสามาร ถเก็บสะสมไว้เพื่อ

ให้งอกเงยได้อย่ างมหาศาล แต่กลับต้องเอามาจ่ายค่าผ่ อนบ้านที่เต็มไปด้วยดอกเบี้ยมหา โ ห ด

ซึ่งเมื่อเร าคำนวณดี ๆ จะพบว่าดอกเบี้ยทั้งหมดเมื่อรวมกับเงินต้นแล้วซื้อบ้าน

ได้ถึง 2 หลังเลยทีเดียวแถมเ วลาจะขายบ้านก็ย ากแสนย ากอีกนะ ส่วนการเช่าบ้าน ดูเหมือนว่าจะเป็นก ารจ่ายเงิน

ที่อุตส่าห์หามาได้ ไปอย่ างไร้ค่า แต่จริง ๆ แล้วอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ไ ด้ เนื่องจากเราสามารถปรับเปลี่ยนสถานที่ได้เสมอ,

มีค่าใช้ จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ และสามารถเลือกให้ใกล้ที่ทำงานได้ ประหยัดค่าเฟอร์นิเจอร์ และค่าเดินทางไปได้อีก

4. ลงทุนด้านสุขภาพและการศึกษาให้ตัวเอง

มันย าก มากที่จะประสบความสำเร็จเมื่อคุณไม่แข็งแรง นั่นคือเหตุผลที่สำคัญ

ที่คุณจะต้องดูแลตัวเองมีวันหยุดพักร้อนอย่ างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อการพั กผ่อนที่ดี และรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

ข้อสำคัญอีกอย่ างหนึ่ง คือ การศึกษาที่ดี จะเป็นประตูไปสู่โอกาสในการก้าวหน้า และสร้างความมั่นค งให้ชีวิตของคุณ

ดังนั้น คุณควรเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะคนที่หยุดพัฒนา คือคนที่ถูกทิ้งไว้ เบื้องหลัง

5. อย่ าลงทุนในสิ่งที่คุณศึกษามันไม่ดีพอ

แม้ว่าคุณต้องการ สร้างความร่ำรวย ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณก็จำเป็นต้องมีสติ และศึกษาข้อมูลทางการเงินอย่ างรอบคอบ

การทำตามอารมณ์และการลงทุน ในโครงการที่ ไม่น่าไว้วางใจ จะทำให้คุณสูญเสียเงินจำนวนมาก

ดังนั้น จึงเป็นการดีกว่าที่จะ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน เพื่อให้มีการประเมิน

โครงการที่เหมาะสม และเพิ่มโอกา สในการประสบความสำเร็จ

6. อย่ ายืมเพื่อ ชำระหนี้เก่า

หลายคนมักจะยืมเงินบัญชีนู้น มาโปะบัญชีนี้ เพื่อชำระหนี้เก่า หรือชำระห นี้ให้กับบุคคลโดยการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น นี่เป็นวงจรที่

เ ล ว ร้ า ย จะเป็นการดีกว่ามากห ากคุณหยุดสร้างหนี้สินอีกและหันมาประหยัดเงิน

ลดค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่ไม่จำเป็น เพื่อชำ ระคืนเงินกู้ โดยไม่ต้องหยิบยืมอีกต่อไป

7. ติดต่อกับเพื่อนฝูง และพบปะผู้คนใหม่ ๆ

วันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่า มิตรภาพสำคัญกว่าเงิน คุณควรลองเข้าหา สังคมใหม่ ๆ

บ้างอาจจะเริ่มจากการเป็นสมาชิกกลุ่มที่คุณสนใจ, ล งคอร์สพิเศษเพื่อศึกษาในด้านที่อย ากรู้

หรือติดต่อเพื่อนเก่า ๆ ที่เขาประสบความสำ เร็จในชีวิต แล้วขอคำแนะนำจาก

พวกเขาเพราะการมีคอน เนคชั่นที่ดี สามารถสร้างโอกาส สร้างความได้เปรียบให้คุณได้เป็นอย่ างมาก

8. ซื้อรองเท้าและเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี

เสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี จะทำให้คุณสวมใส่มันได้นานกว่าเสื้ อผ้าราคาถูก ดังนั้น จึงถือเป็นเรื่องที่สมควรที่จะใช้จ่ายเงินซื้อในสิ่งที่ทน

และ มีคุณภาพดี ดีกว่าซื้อเสื้อผ้าถูก ๆ แล้วใช้ได้ไม่นานต้องซื้อใหม่อีกหลาย ๆ

รอบ แต่ ทั้งนี้ต้องดูที่ความคุ้มค่า, คุ้มราคาเป็นสำคัญด้วย

9. หลีกเลี่ยงการช้อปกระจาย

แม้ว่า ช่วงเซลส์จะเป็นอะไรที่พวกเรามีความสุขมาก ๆ แต่นั่นก็เป็นจุด

เริ่มต้นข องหนี้สินได้เหมือนกันนะยังไงก็ตั้งสติหน่อยนะ อย่ าเห็นแก่ของถูกจนเป็นหนี้ท่วมหัวเลย

10. เริ่มประหยัดเงินสำหรับวัยชรา

วันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังอายุไม่มาก แต่อีกไม่นานหรอกเดี๋ยวคุณ

ก็ถึงวัยเ กษียณโดยที่ยังไม่ทันตั้งตัว เพราะทุกวันนี้โลกมันหมุนเร็วขึ้น วันเวลาผ่านไปอย่ างรวดเร็วมาก

และเพื่อไม่ให้กลายเป็นคนตกอับตอนแก่ ก็ควรเริ่มเก็บออมเสียตั้งแต่วันนี้ เช่น เก็บวันละ 20 บาทหรือเก็บแบงก์ 50 บาท หรือเปิด

บัญชี ฝากประจำ ก็เป็นวิธีที่ดีสำหรับการวางแผนการเงินในอนาคตเมื่อถึงตอนนั้นเ ราจะได้มีเงินไว้ใช้จ่าย โดยไม่เป็นภาระให้คนอื่น

11. ทำอาหารกินเองที่บ้าน

พวกเราหลายคน ชอบกินในร้านกาแฟและร้านอาหาร บางทีเราอาจจะ ขี้เกียจปรุงอาหารที่บ้านหรืออาจจะคิดว่าการรับประทาน

อาหารนอกบ้านก็ไม่แพงนัก แต่ถ้าลอ งมาคำนวณดูดี ๆ แล้วคุณจะพบว่าการทำอาหารที่บ้านนั้นถูกกว่ามาก

12. นำเงิน เดือนบางส่วนฝากในบัญชีออมทรัพย์ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ชีวิตไม่อา จคาดการณ์ได้ และอาจต้องการใช้เงินเป็นจำนวนมาก แต่มันจะมาจากไหนได้ล่ะ ?ถ้าคุณประหยัดเงินทุกเดือน แล้วใส่ไว้

ในบัญชีออมทรัพย์ คุณจะไม่ต้อ งเดือดร้อนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

อย่ างไม่ทันตั้งตัวเพราะคุณได้วางแผนทางการเงินที่ดีเยี่ยมรองรับไว้อยู่แล้ว

13. ปรึกษาคู่ชีวิตและช่วยกันเก็บออม

คู่ชีวิตควรเป็นเอกฉันท์ในทุกอย่ าง รวมถึงเรื่องเงิน ถ้าคุณพย าย ามที่

จะประหยัดเ งินแต่คู่ของคุณยังใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย คุณจะไม่มีทางรวย ดังนั้น ควรพูดคุยกับคู่ข องคุณและวางแผนการบริหารเงิน

สำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เป็นเอกฉั นท์ กำหนดเป้าหมายทางการเงินร่วมกันและบรรลุเป้าห มายไปด้วยกัน

ทางที่ดีควรหารายได้เสริมด้วย ไม่ว่าจะจากการลงทุน หรือทำ งานฟรีแลนซ์ต่าง ๆ

ที่มา : แรงบันดาลใจสู่ร้อยล้าน

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …