Home มุมมองชีวิต 9 วิธีรักแบบคนฉลาด รักให้ได้แบบนี้ ไม่มีเสียใจ

9 วิธีรักแบบคนฉลาด รักให้ได้แบบนี้ ไม่มีเสียใจ

สงสัยกันบ้างไหมคะ ว่าเดี๋ยวนี้ทำไมคนเรามักตัดสินปัญหาความรักด้วยความ รุ นแ ร งความรักเป็นความสุข หรือความทุกข์ขึ้นอยู่กับว่าเราคิดหรือมองความรักอย่ างไร เ พื่อไม่ให้ความรักเป็นความทุกข์กลับมาทำลายตัวเราเอง

และคนรอบข้างความรัก ควรจะเป็นสิ่งที่ ทำให้ตัวเองและคน ที่เรารักมีความสุขด้วยส่วนใหญ่ที่คนเรามีปัญหาอาจเพราะเรารักเขาแต่เขาไม่รักเราจึงไปทำให้เขาหรือตัวเราเป็นทุกข์ ซึ่งทางจิตวิทย า มองว่าความรักที่ดีต่อสุขภาพ

หรือ ถูกสุขภาพจิตนั้นควรเริ่มจากการรู้จักรักตัวเองเสียก่อน“หลายคนมักจะมองว่า การรักตัวเองคือ การเห็นแก่ตัว หลงตัว เองไม่สนใจคนอื่น แท้จริงแล้วหากรู้จักรักตัวเองอย่ างพอเพียงจะเห็นถึงคุณค่าของตัวเอง

ความรู้สึกโหยหาความรักจากผู้อื่นก็จะมีอิทธิพลน้อยลง”อีกป ระเด็นที่มักพบเห็น อยู่บ่อยครั้งคือส่วนให ญ่เข้าใจว่าความรักต้องเกาะติดอยู่ไม่ได้ถ้าขา ด อีกคน เป็นเหมือนความรักสไตล์คลาสสิ กทั้งหลายเช่น

โรมิโอ&จูเลียต หรือสะพานรักสารสิน ที่หากไม่มีเธอ ฉันต้องขา ด ใจถือว่ าเป็นความรักที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพราะหากอีกฝ่ายไม่ยั่งยืนหรือแม้ไม่คิดจะทอดทิ้ง แต่ต้องจากไปด้วยกาลเวลา แล้วจะทำอย่ างไรนอกจากนี้หากมองในแง่ที่ว่า

คนเราเมื่อรักกันได้ก็ย่อมเบื่อหน่ายจืดจางได้เช่นกัน หรือกระทั่งย ามที่อีกฝ่ายจำเป็นต้องไปทำงานไปทำภารกิจส่วนตัวจนต้ องห่างกันสักระยะ ถ้าอีกคนไม่สามารถอยู่คนเดียวได้

พราะหวังให้อีกคนเป็นผู้ให้ความสุขทั้งหมด ย่อมจะต้อง ทุกข์เป็นประจำส่วนคนที่ถูกพึ่งพิงเกาะติดก็จ รู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายหากต่างฝ่ายรู้จักสร้างความสุขด้วยตัวเองได้ด้วยเช่น ทำงานอดิเรก คบเพื่อน ก็จะช่วยให้สัมพันธภาพดีขึ้นแต่ก่อนที่ทุกข์อันเกิดจากคว มรักจะรุมเร้าวั นนี้เรามี 9 วิธี “รัก” อย่ างไร ไม่เป็นทุกข มาฝากค่ะ

1. ควรมีความสุขได้ด้วยตั วเอง คนอื่นเป็นเพียงโบนัสที่เพิ่มเข้ามา

2. ควรปรารถนาให้ผู้อื่นเกิดสุขด้วย ไม่ใช่คิดถึงแ ต่ความสุขของเราเช่น เมื่อคนที่เรารักไม่รักเราแต่เขามีความสุขของเขา แม้เราจะเศร้าก็ยังคิดได้ว่าอย่ างน้อยก็ได้เห็นคนที่เรารักมีความ สุข

3. ลดความคาดหวัง แม้เราจะเป็นปุถุชนซึ่งคงตัดความคาดหวังไม่ได้แต่ถ้าเรายิ่งคาดหวังจากอีกฝ่ายน้อย โอกาสที่เราจะสมหวังก็ยิ่งมากขึ้น

4 . ยอมรับความแตกต่าง ทั้งด้านสรีระและความคิดของผู้อื่น ความคิดไม่ตรงกันนั้นถือเป็นเรื่องธรรมชาติหากฝ่ายหนึ่งไม่พย าย า มทำให้อีกฝ่ายคิดเหมือนกัน

และพย าย ามเข้าใจว่าเหตุใดจึงคิดต่างกัน ปัญหาก็จะไม่เกิดหากเข้าใจและยอมรับได้แล้วเมื่อเห็นเขาทำตัวไม่ถูกใจไม่น่ารัก ขี้บ่นใจร้อน เราก็จะปรับตัวให้เข้า กับเขาและมอบความรักให้ได้ง่ายขึ้น

5. รู้จักยอมรับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ความรักจึงจะยืนย าวเพราะความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาของโลกเพลงโปรด ฟังซ้ำอาหารจานประจำ กินบ่อยก็เบื่อ

ความรักที่เคยจี๋จ๋าหวานแหว วอาจจืดจางลงแต่ยังคงความผูกพันและสัมพันธ์อันดี หรือแม้จะเลิกราร้างห่าง บางคู่ก็ยังเป็นเพื่อนรู้ใจต่อกันได้

6. ไม่ควรทำแต่สิ่งที่ตัวเองชอบ หรือ สิ่งที่ตนคิดว่าดีให้คนอื่นเพียงอย่ างเดียวจะต้องมองถึงความต้องการของเขาด้วยจะได้ไม่ต้องมาน้อยใจ ว่าเราอุตสาห์หวังดียอมเหน็ดเหนื่อยทำเพื่อเขา แต่เขากลับไม่ เห็นคุณค่า

7. ความเกรงใจ เป็นอ งค์ประกอบสำคัญ ควรเอาใจเขามาใส่ใจเราเพราะคนใกล้ชิดสนิทกันมักคิดว่าจะสามารถทำอะไรตามใ จตัวได้แทบทุกเรื่องจนลืมนึกถึงความรู้สึกของอีกคนไป

8. พูดจาชื่นชมในสิ่งดีของกั นและกัน เป็นอีกหนึ่งวิธีมอบความรักที่ควรทำบางคนละเลยว่าอยู่ด้วย กันมานานเรื่องดีเขาคงรู้อยู่แล้วไม่ต้องชมจึงเอาแต่พูดถึงสิ่งไม่ดีหรืออย ากให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลง เอาแต่บ่นโดยไม่เคยชม คนฟังก็ท้อใจเหมือนกัน

9. การแ สดงออกของความรัก ถ้ารักแล้วไม่แสดงออกเลยอีกฝ่ายคงไม่รู้เพราะเขาไม่มีตาทิพย์แต่การแสดงความรู้สึกแค่ไหนอย่ างไรคงต้องดูว่าเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการด้วยส่วนความต้องการของเราก็ควรบอกตรงๆ ไม่ใช่คาดหวังให้คู่ของเราเป็นหมอดู

คอยเดาใจ และถ้าจะรักให้ดี ต่อสุขภาพจิตทุกคนควรคิดให้ความรักเป็น ด อ ก ไม้สวยงามเป็นของหวานสำหรับชีวิตอย่ ายึดติดว่าเป็นทุ กสิ่งทุกอย่ าง อย่ าคิดว่า “รัก”เป็นข้าวปลาอาหารหรืออากาศที่ขาด ไม่ได้ “อย ากให้คนที่มีทุกข์เพราะรักคิดด้วยว่า

ก่อนที่จะมาเจอคนรักยังมีพ่อแม่พี่น้องเพื่ อนพ้อง และคนอื่นอีกมากมายที่เรารักและรักเราอย่ าให้คนเ พียงคนเดียวเป็นทุกสิ่งทุกอย่ าง การจะรักใคร ควรรักอย่ างมีสติไม่ทุ่มเทจนหมดตัว และค วรเผื่อใจให้กับตัวเอง ครอบครัว และเพื่อน เพราะหากเกิดพลาดพลั้ง

ครอบครัวและคนใกล้ชิดมีส่วนสำคัญที่จะเยียวย าหรือเตือนสติไม่ให้ผู้ผิดหวังในความรักกระทำเรื่องที่จะเสียใจในอนาคตได้“เท่านี้คุณก็มีความรัก ที่ดีต่อสุขภาพได้แล้วค่ะ”

ที่มา :  p a n t i p

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คู่รักควรระวังไว้ 10 สาเหตุที่ทำให้ความรักต้องจบ

ความรักที่ผ่านมาในชีวิตแม้จะจบไม่สวยก็ถือเป็นบทเรียนสำค … …