Home มุมมองชีวิต ผู้หญิงเก่ง แกร่งจริง เขาจะไม่หยุดทำ 13 สิ่งนี้

ผู้หญิงเก่ง แกร่งจริง เขาจะไม่หยุดทำ 13 สิ่งนี้

1. อย่ าหยุด..ทำงาน

อย่ าลาออกจากงาน มาเป็นแม่บ้านตามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเราจะค่อย ๆ

ดูไร้ค่าไปทีละน้อย ๆ กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไปเสียแล้ว

2. อย่ าหยุด..ฉลาด

จงอย่ าหยุดอ่ า น เขียน เรียนรู้ พย าย ามหาความรู้ใหม่ ๆ ทุกวัน เพราะความรู้ทำให้องอาจ

3. อย่ าหยุด..สวย

จงสวยตามวัย ใส่ใจตัวเองเสมอ อย่ าได้ปล่อยตัวเองโทรม จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเด็ดขาด

4. อย่ าหยุด..ออม

ไม่ว่าจะออมด้วยวิธีไหน ก็ต้องรู้จักออม ทั้งซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อหุ้น ฝากธนาคาร ออมผ่านบริษัทกันชีวิต

หรือจะซื้อทอง ซื้อที่ดิน ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่น ๆ อย่ ารอพึ่งคนอื่นย ามเดือดร้อน เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

5. อย่ าหยุด..หาเงิน

พย าย ามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบานให้เงินไหลเข้ามา เพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่

นอกจากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้ จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงินใช้ได้เอง

6. อย่ าหยุด..ท่องโลกกว้าง

นอกจากความสุขที่ได้บินออกไปนอกรังสู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ ๆ

จากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไฟให้กับชีวิตและใจเราเอง

7. อย่ าหยุด..คบเพื่อน

โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดี ๆ จงพย าย ามหาเวลาไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ๆ

ได้พูดคุยรำลึกความหลังอย่ างมีความสุขกัน เพราะจะทำให้เราไม่พลาดความประทับใจ กับความสุขบางเรื่องไป

8. อย่ าหยุด..หาของอร่อยกิน

การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้วนเสมอไป เพราะเรารู้จักเสพอย่ างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

9. อย่ าหยุด..กตัญญู

คนที่สำเร็จในชีวิต มักเป็นคนกตัญญูรู้คุณคน และคนกตัญญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ

10. อย่ าหยุด..ทำบุญสร้างกุศล

เพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วเบิกบาน และส่งผลให้เรามีความสุขมาจากข้างใน อันเป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิต

11. อย่ าหยุด..ทำสิ่งที่ชอบ

เพราะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงเมื่อไหร่ เมื่อมีโอกาสทำได้ ก็ให้รีบทำเสียเถิด

12. อย่ าหยุด..เล่นกีฬา ออกกำลังกาย

เพราะจิตใจที่ดี ควรอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง เราจะได้ใช้ชีวิตอย่ างเข้มแข็ง และไม่เป็นภาระคนอื่น

13. อย่ าหยุด..รักตัวเอง

เพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารัก พอเรารักตัวเอง

เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่อง และผลของการใส่ใจตัวเอง ก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา ทุกอริยบท

ที่มา : ดร.พนม ปีย์เจริญ

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

8 สัญญาณเหล่านี้ ที่บอกว่า ผู้หญิงคนนี้รักคุณมาก

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนเฮฮาแค่ไหน สักวันคุณก็ต้องหาใครสักคนนึ … …