Home มุมมองชีวิต หากเป็นคู่บุญคู่แท้กัน จะมีความรู้สึกแบบนี้ต่อกัน

หากเป็นคู่บุญคู่แท้กัน จะมีความรู้สึกแบบนี้ต่อกัน

1. รู้สึกคิดถึงกัน เมื่อต้องห่างกัน

คนรักกันก็ต้องคิดถึงกันเป็นธรรมดา และคุณจะรู้สึกคิดถึงกันเมื่อมีเห ตุจำเป็นที่จะต้องห่างกัน

และไม่ใช่ความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ทั้งสองคนจะรู้สึกเหมือนๆ กัน

2. สบายใจ เมื่อได้อยู่ใกล้ๆ

เป็นคู่แท้ของกันและกัน อยู่ด้วยกันจะรู้สึกสบายใ จ มีความสุข ไม่ต้องคิดเยอะ

ไม่เครี ยด ต่างฝ่ายต่างคือความสบายใจของกันและกันนั่นเอง

3. เป็นตัวของตัวเอง

คุณรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง ไ ม่ต้องฝืนอะไรทั้งนั้น คุณกล้าที่จะเผ ย ข้อเสี ยของคุณให้อีกฝ่ายรับรู้

ไ ม่ต้องทำตัวในแบบที่ อีกฝ่ายชอบเพื่อเอ าใ จเค้า ทั้งคุณและเขาก็ไม่ได้เรียกร้อง

ให้อีกฝ่ายเปลี่ยนตนเองเพื่อความพึงพอใจของใคร

4. จะมองเห็น อนาคตร่วมกัน

มองเห็นอนาคตร่วมกัน อนาคตที่มีกันและกันอยู่ หลายครั้งที่คุณทั้งสองวางแผนร่วมกันว่าจะแต่งงาน

จะใช้ชีวิตคู่อย่ างไร จะมีลูกกี่คน เมื่อคุณนึกภาพออกนั่นแสดงว่า คุณมีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในอนาคตแล้ว

5 รู้สึกไว้ใจกันและกัน

ไม่รู้สึกหว าดระแ วงว่าอีกฝ่ายจะแอบไปมีใครมั้ย จะไ ม่รู้สึกว่าต้องตามหึ งห วงหรือต้องคอยเช็ ค

อีกฝ่ายตลอด แต่คุณจะรู้สึก สบายใจ วางใจ ไว้ใจ

6. เคารพครอบครัวของอีกฝ่าย

คุณและเขาต่างก็เคารพสมาชิกในครอบครัว ให้เกียรติพ่อแม่และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ

ด้วย และรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขา เขาเองก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณเช่นเดียวกัน

7. เคารพพื้นที่และเวลาส่วนตัว

แม้จะรัก หรือคิดถึง และอย ากใช้เวลาอยู่ด้วยกันเพียงใด แต่คุณสองคนก็เข้าใ จในพื้นที่และเวลาส่วนตัวของกันและกัน

คุณจะไม่ก้ า ว ก่ า ย หรือเข้าไปยุ่ งเมื่อคุณไปเที่ยวกับเพื่อน หรือจะต้องไปต้องทำงาน

8. รู้สึกหล งใ หลกัน

คุณทั้งคู่รู้สึกหล งให ลในกันและกันและไ ม่ใช่รู้สึกเฉพาะตอนแรกเมื่อคบกัน

แต่มีความรู้สึกรักและต้องการใช้เวลาด้วยกันอย่ างสม่ำเสมอ ไม่เคยรู้สึกเ บื่อกันเลย

9. อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่า ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

การคบกันของคุณและเขา ทำให้ต่างฝ่ายต่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ทั้งการดูแลสุขภาพตัวเอง ทั้งเรื่องหน้าที่การงาน เพราะว่าอย ากทำตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อนคนที่เรารัก

10. อยู่ด้วยกันเงียบๆ โดยไม่รู้สึก อึ ด อั ด

ถึงคุณและเขาจะไ ม่มีเรื่องคุยกัน แต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันแบบเงียบๆ ได้ไ ม่รู้สึกอึ ดอั ดแต่กลับรู้สึกมีความสุขซะมากกว่า

เมื่อคุณรู้สึกเช่นนี้แสดงว่าเขาคือคู่แท้ของคุณแล้วล่ะ

11. กล้าที่จะพูดคุยถึงปั ญหาต่างๆ

คุณกล้าที่จะเล่าปั ญหาต่างๆ ของคุณให้เขาฟังทั้งปั ญหาเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว

หรืออะไรก็แล้วแต่ โดยที่คุณเ ชื่อว่าเขาจะไ ม่รังเกีย จหรือรำคา ญสิ่งที่คุณเล่า

คุณเชื่ อว่าเขาจะรับฟังคุณอยู่เสมอ และคุณยินดีที่จะรับฟังเรื่องราวของเขาเหมือนกัน

และรู้สึกว่าการรับฟังปั ญหากันและกันเป็นการเรียนรู้และทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้น

12. อย ากให้อีกฝ่ายมีความสุขเสมอ

ต่างฝ่ายต่างอย ากให้อีกฝ่ายมีความสุข เมื่อคิดทำอะไรก็มักจะนึกถึงอีกฝ่ายเสมอ

และจุดประสงค์ในการตัดสินใ จทำอะไรหลายๆ อย่ างก็เพื่อความสุขของอีกฝ่ายนั่นเอง

13. รู้สึกมั่นคงและปลอ ดภั ย

แม้ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็ตาม ขอแค่มีกันอยู่ คุณจะรู้สึกว่าเขาสามารถป กป้อ งคุณได้เสมอ

คุณจะรู้สึกป ลอดภั ยเสมอเมื่ออยู่กับเค้า รู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งให้คุณได้

14. อยู่ข้างเสมอในเวลาที่อีกฝ่าย อ่ อ น แ อ

คุณจะรู้สึกมั่นใจได้ว่า เขาจะไ ม่มีวันไปไหน เขาจะอยู่กับคุณเสมอในวันที่คุณรู้

สึกอ่ อนแ อหรือเจอเรื่องราวแ ย่ๆ ในชีวิตคุณจะมีเขาอยู่ข้างๆ คอยเป็นกำลังใจให้เสมอ

15. ยอมรับข้อเสี ยของกันและกันได้

รู้สึกว่าข้อเสี ยของอีกฝ่ายเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคุณ เพราะคุณสามารถเข้าใ จ

และยอมรับได้โดยไ ม่รู้สึกฝื นอะไร และรู้ว่าทุกๆ คน ย่อมมีข้อเสี ยอยู่แล้วเป็นธรรมดา

16. รู้สึกขอบคุณ

คุณจะรู้สึกขอบคุณอีกฝ่ายมากๆ ที่ช่วยเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตของกันและกัน

เพราะคุณนึกไ ม่ออกเลยว่าเมื่อไ ม่มีเขา ชีวิตคุณจะเป็นอย่ างไร จะมีความสุขมั้ย

17. มีเป้ าหมายในชีวิตเหมือนๆ กัน

คุณทั้งคู่มีเป้ าหมายในชีวิตที่เหมือนกัน คุณต้องการอะไรที่เหมือนๆ กัน

และรวมถึงทัศนคติการใช้ชีวิตต่างๆ ที่ตรงกันมีคำจำกั ด ความของคำว่าประสบความสำเร็จที่คล้ายๆ กัน

18. ต่างฝ่ายต่างรู้สึกอย ากใช้เวลาร่วมกัน

เมื่อคุณอย ากเจอเขา เขาก็อย ากเจอคุณ โดยไ ม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอว่าจะต้องมาเจอหน้ากัน

หรืออีกฝ่ายไ ม่ได้รู้สึกอึ ดอั ดที่จะต้องใช้เวลากับคนรัก

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In มุมมองชีวิต

Check Also

คน 7 ประเภทที่ทำให้คุณลำบากใจไปตลอดชีวิต

บ่อยครั้งที่การถูกขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไ … …