Home ความรัก คำว่าคู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุด แต่ขอที่เข้าใจกันก็พอ

คำว่าคู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุด แต่ขอที่เข้าใจกันก็พอ

คำว่าคู่ชีวิตในสมัยนี้หลายๆ คนมักจะเข้าใจกันผิดสะส่วนใหญ่ว่าแท้จริงแล้วคนสองคนที่อยู่ด้วยกันนั้นควรจะกระทำซึ่งกันและกันอย่ างไรเลยทำให้กลายเป็นเป็นปัญ หากันอย่ างมากในแบบที่เห็นกัน วันนี้เราก็เลยมีบทความดีๆ

ที่จะสื่อให้คู่รักหลายๆ คู่นั้นได้รู้สักทีว่าคำว่าคู่ชีวินั้นแท้จริงมันคืออะไรแม้นมี วาสนา ขอแค่บ้านแสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคงหากแต่แข็งแรงอบอุ่นด้วยความรักใคร่ กลมเกลียว ไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู

หากแต่งามหมดจรดด้วยจิตใจของครอบครัว ที่ปรารถนาดีต่อกัน ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรรค์หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตร

ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันไม่หวังว่าต้องดีที่สุด หากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกันไม่หวังว่าสวย หล่อลากดิน หากแต่เดินไปด้วยกันแล้วส่งเสริมไม่หวังเป็นช้างเท้าหน้า เท้าหลัง หากแต่เดินเคียงกันไปในทุ กวันดี ร้ ายด้วยรอยยิ้ม

ขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้ ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตาอวดใครๆหากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดี ไม่หวังรายได้มหาศาลหากแต่สมความสามารถติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้ สำคัญคือไม่มีหนี้สินจากสินทรัพย์เสื่อมราคาเพื่อรักษาหน้าตาในสังคม ขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดีไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จเป็นตำนาน หากแต่มีสุขภาพที่ดีตามวัย

ไม่มีโร ค ภัยไข้ เ จ็บทรมานตัวเองและคนรอบข้าง ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบรอรับมรดกสมบัติเอาหน้าหากแต่ลูกหลานรักรู้คุณ น้อมรับมรดกแห่ง วาสนา ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่าขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคมไม่หวังยัดเยี ยดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุ กด้านหากแต่มีปัญญาเอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัยหากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ มีมารย าท จนใครๆที่ได้รู้จักเมตตาเอ็นดู

และสำคัญ คือมีปัญญาแยกแยะชั่ วดีอย่ าให้ใครด่ามาถึงพ่อแม่ว่า ไม่สั่งสอนสุดท้ายหากยังเหลือ วาสนา ไม่หวังงาน ศ พ แห่งเกียรติยศหากแต่ลมหายใจสุดท้ายที่สงบ

พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลา ตั้งจิตอธิษฐานจะทำให้ได้ดั่งหวังด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พย านในมุ่งมั่น มิใช่ดลบันดาล ตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แนะเข็มทิศทางไปสู่ วาสนามิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพ ระ บทสรุปแห่ง มี หรือ ไม่มี วาสนา นั้นไซร้ เราทุ กคนล้วน เลือกได้เองอย่ างแท้จริง

ที่มา : yakrookaset

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียนบทความ
Load More In ความรัก
Comments are closed.

Check Also

ชีวิตคู่ อยู่กันด้วยฐานะแฟน แต่คู่ชีวิต คือ คนที่หวงแหน อยู่เคียงข้างกัน

ม่าเป็นคนที่อยู่ข้างๆ กงมาตลอด ม่ากับกงคือคำนิย ามของคำ … …