Home มุมมองชีวิต พ่อก็เริ่มแก่ แม่ก็เริ่มล้า อย่าลืมดูแลท่านในวันที่มีโอกาส

พ่อก็เริ่มแก่ แม่ก็เริ่มล้า อย่าลืมดูแลท่านในวันที่มีโอกาส

พ่อก็เริ่มแก่ แม่ก็เริ่มล้า อย่าลืมดูแลท่านในวันที่มีโอกาส

พ่อแม่นั้นมีพร ะคุณมากมายไม่อาจจะพูดออกมาให้หมดได้ ดังนั้นลูกๆจึงควรมีจิตสำนึกต่อท่านทั้งสองบ้าง ลูกๆควรจะเริ่มจากรู้จักบุญคุณของพ่อกับแม่หมายความว่ารู้ว่าท่านทั้งสองดีกับเรายังไงบ้างและสูงขึ้นไปอีก คือตอบแทนคุณของท่านทั้งสอง โดยมีการตอบแทนคุณพ่อกับแม่

ตามหลักของมงคล ที่ 11 บำรุงบิดาและมา รดานั้น สามารถที่จะแบ่งออกเป็น สองช่วง นั้นคือเมื่อท่านทั้งสองยังดำรงชีวิตอยู่ในตอนนี้ก็ควรที่จะช่วยเหลือกิจการงานของท่านทั้งสอง และเมื่อท่านเข้าสู่ วัยชรๅ ลูกนั้นก็ควร ดูแลปรนนิบัติการกินอยู่ของท่านทั้งสอง ให้สะดวกสบายที่สุดเท่าที่ทำได้ และเอาใจใส่รักษาใจท่าน ช่วยเหลือท่านทั้งสองเมื่อท่านป่ ว ยไม่ สบาย

เมื่อท่านไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว ก็จัดพิธีการตามประเพณีให้กับท่าน และเมื่อทำบุญตักบาตร ทำบุญอุทิศส่วนกุศล ก็อุทิศให้ท่านสม่ำเสมอ แม้ว่าเรานั้นจะตอบแทน พร ะคุณของท่านทั้งสองถึงปานนี้แล้วยังนับว่ามันเล็กน้อยไปเลย เมื่อเทียบกับความรักความเมตตาของท่านทั้งสองที่มีพ ระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านที่มีต่อเรา

ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีนั้นต้องการจะสนองพร ะคุณท่านให้ได้ทั้งหมด จงทำดังนี้

1. นำพาให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาในพร ะพุทธศๅสนา

2. นำพาให้ท่านยินดีในการบริจาคทาน

3. นำพาให้ท่านรักษาศีล

4. นำพาให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้

เพราะว่าการตั้งอยู่ในศรัทธา การรักษาศีล การให้ทาน การทำสมาธิภาวนา นั้นเป็นประโยชน์โดยตรงต่อท่านและคือประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่มาก แก่ตัวพ่อและแม่ ผู้ปฏิบัติเองทั้งในภพนี้และภพหน้าจะเป็นประโยชน์อย่ างมากและเป็นหนทางไปสู่นิพพาน

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ มี 12 ประการ ดังต่อนี้

1 ส่งผลให้พ้นทุ กข์พ้นภัยได้

2 ส่งผลให้เป็นคนมีสติรอบคอบ

3 ส่งผลให้เป็นคนมีเหตุผล

4 ส่งผลให้มีความอดทน

5 ส่งผลให้แคล้วคลาดภั ยเมื่อคับขัน

6 ส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ

7 ส่งผลให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

8 ส่งผลให้เป็นตัวอย่ างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลังๆ

9 ส่งผลให้พบความสุข

10 ส่งผลให้ได้ลา ภโดยง่าย

11 ส่งผลให้ได้รับการยกย่องและสรรเสริญ

12 ส่งผลให้จะได้ลูกเป็นคนที่ดี

เพราะการปรนนิบัติในมารดาบิดานั้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เอง เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงบนสวรรค์ ทั้งนี้สำหรับผู้เป็นลูก หรือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ตามแต่ยังมีพ่อแม่ ซึ่งเป็น ปู่ ยา ตา – ยาย ของลูกอยู่ หากใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกยังดีไม่พอ เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ก็ยังทัน กลับบ้านไปดูแลท่านเอาใจใส่ท่านให้

มากๆเหมือนกับที่ท่านดูแลเรามา รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นเจริญขึ้นแน่นอนเพราะสิ่งที่ท่านได้รับกลับมา คือ รอยยิ้มและความสุขทางใจที่หาจากไหนก็ไม่ได้แน่นอน

ขอบคุณบทความดีๆจาก : dekwat999.com

Load More Related Articles
Load More By yimlamun
Load More In มุมมองชีวิต
Comments are closed.

Check Also

คนรักกันจริงเขาจะไม่ปล่อยมือ ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหน

คนรักกันจริงเขาจะไม่ปล่อยมือ ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหน วันนึง … …