Home มุมมองชีวิต พูดตรง กับ พูดไม่ให้เกียรติ มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะ

พูดตรง กับ พูดไม่ให้เกียรติ มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะ

พูดตรง กับ พูดไม่ให้เกียรติ มันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะ

คนที่ พูดไม่ดี ปากเสี ย พูดทำลา ยน้ำใจคนอื่น เป็นการกระทำที่ไม่น่ายกย่อง และ อย่าอ้างว่า เป็นคนพูดตรง หรือ อ้างว่า เป็นคนจริงใจ การพูดเพื่อให้ตัวเองอยู่เหนือผู้อื่นเสมอ คิดว่าตัวเองเท่านั้นที่ดีที่สุด และคิดว่าคนอื่นด้อ ยกว่านั้น มันเป็นความคิดที่น่ารังเกีย จอย่างสิ้นเชิง

การใช้คำพูดโดยไม่คิดก่อน ตะโกน ขึ้นเสียง หรือ พูดแรงๆ ไม่ใช่ คนพูดตรง อย่าอ้าางว่าจริงใจ ต้องแยกแยะให้ออกระหว่าง คนพูดตรง กับ ไม่รู้จักกาละเทศะ อย่าเอาคำว่า พูดตรง มาใช้เป็น ข้ออ้าง ในการพูดแบบไม่คิด อย่าเอาคำว่า พูดตรง มาใช้เป็น ข้ออ้าง ในการไร้มารย าท

บางคนพูดไปโดยไม่ได้คิดว่าคำพูดจะไป ทำ ร้ า ย ใครบ้าง แล้วเอาคำว่า ก็ฉันเป็นคนพูดตรงๆ มาใช้เป็นเหตุผลในการพูดแบบนั้น ซึ่งมันไม่ใช่เหตุผลที่ดีนักหรอก เพราะมันมีเส้นบางๆ กั้นอยู่ ระหว่าง พู ด ต ร ง กับ ป า ก ห ม า

บางครั้งเราก็ต้องเลือกฟังให้ดีอย่าเอา คำ ข ย ะ มามีอิทธิพลกับตัวเองมากนัก เพราะบางประโยคมันก็เป็นแค่ เ สี ย ง เ ห่ า จากใครบางคนเท่านั้น การ พูดตรง ที่ดี ควรจะพูดออกไปแล้วเกิด ประโยชน์ เป็นการบอกความจริง เพื่อให้อีกฝ่ายเกิดผลดี พูดเพื่อเป็นการพัฒนาตัวเขา หรือปรับปรุงตัวเขาให้ดีขึ้น

และ สิ่งสำคัญในการพูดแบบนี้คือ การแสดงออกอย่าง จริงใจ ว่าเรา หวังดี ในสิ่งที่พูด เลือกสรรคำให้ดี ให้น่าฟัง น้ำเสียงและท่าทางที่ อ่อนโยน คนฟังจึงจะเปิดใจรับฟังความคิดของเราเอง

ที่มา กาลครั้งหนึ่ง

Load More Related Articles
Load More By nunchar par
Load More In มุมมองชีวิต
Comments are closed.

Check Also

วิธีเลือกคนที่ควรรัก เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกไม่ผิดคน

วิธีเลือกคนที่ควรรัก เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกไม่ผิดคน เ … …