Home ความรัก คนเราถ้า “คู่กัน” แล้ว ต่อให้อยูไกลแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องหากันเจอ

คนเราถ้า “คู่กัน” แล้ว ต่อให้อยูไกลแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องหากันเจอ

คนเราถ้า “คู่กัน” แล้ว ต่อให้อยูไกลแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องหากันเจอ

ในศาสตร์แห่งการดูเนื้อคู่นั้น ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาบอกว่า เนื้อคู่ในลำดับต้น ตั้งแต่ระดับที่ 1- 5 นั้น ถ้าได้มาอยู่ด้วยกันอีกนั้น จะทำให้คนคู่นั้นมีความสุขมากกว่าความทุกข์ เป็นสุดยอดปรารถนาของคนทุกคน แต่ยังมีกรร มอีกประเภทหนึ่งที่ทำให้ถึงแม้จะเป็นเนื้อคู่กันจริง แต่เพราะผลกรร มนี้มาส่งผลก็ทำให้ต้องแยกจากกัน แม้ไม่ย ากจะจากกัน ก็คือกรร มตัดรอน ที่ทำให้แยกจากกัน

เคยและได้ยินไหมที่มีใครบอกว่ารักคนๆ หนึ่งมากๆ และอาจจะเที่ยวประกาศไปทั่วว่า ได้พบเนื้อคู่แล้ว ชาตินี้ต้องรักกันไปจนต าย แต่ต่อมาไม่นานนักก็เลิกรากัน และได้เจอคนใหม่ไปเรื่อยๆ คบกันสักพักก็เลิกกันอีกทั้งที่มั่นใจแล้วว่า ใช่แน่ๆ คนนี้

บางคู่รักกันมาเป็น 10 ปี เตรียมแต่งงานแล้วแต่ก็มีเหตุให้เลิกกันทั้งแบบเจ็บปวดและไม่เจ็บปวดจากกันโดยดี แต่ไม่นานคนทั้งคู่ก็ไปเจอคนใหม่ รักใหม่ คบกันไม่นานก็แต่งงานแบบสายฟ้าแล่บกันไปเลยทั้งคู่ และคนบางคนที่เจอนั้นหรือเคยร่วมครองคู่ในระยะสั้นๆ

ไม่ใช่เนื้อคู่ที่เป็นคู่บุญบารมีแต่เป็นคู่เ วร คู่กรร ม เป็นเจ้ากรร มนายเ วรของเราที่จะมาทำให้เราพบกับกรร มบางอย่างที่เคยทำกับเขา หรือเคยร่วมทำมากับเขา เมื่อได้ชดใช้ซึ่งกันและกันแล้ว ก็หมดสิ้นเ วรกรร ม ก็ถึงเวลาที่ต้องแยกกันไปตามบุญและกรร มของตน

บางคู่เมื่อแยกจากกันแล้วรุ่งเรืองทั้งคู่ มีความสุขทั้งคู่ในชีวิตใหม่ นี่คือผลของกรร มที่เคยมีและได้รับการอโหสิกรร ม หรือกรร มยุติไปแล้วนั่นเอง และคนที่เป็นเนื้อคู่ที่อยู่ลำดับถัดๆ ไป ชาตินี้อาจจะเป็นได้แค่แฟนหรือเพื่อนสนิทต่างเพศเท่านั้น และจะเลื่อนอันดับหรือไม่นั้นอยู่ที่ว่ามีการเกื้อกูลกันต่อหรือไม่

สำหรับคนที่มีความรักต่อกัน แล้วมีเหตุแห่งวิบากกรร มทำให้ไม่ได้ครองคู่กัน ต้องมาเลิกกันในชาตินี้นั้น หรือที่กำลังมีความรักซ้อนที่ซ่อนเร้น ขอให้ระงับเสีย ขอให้คิดปลงใจเสียว่า แค่เป็นเส้นทางชีวิตสองเส้นที่โดนกรร มลิขิตไว้ ให้แค่มาพบกันเพื่อเติมเชื้อในภพต่อไป อย่าพย าย ามไปฝืน เพราะมันอาจจะทำให้เรื่องราวในชีวิตมันยุ่งเหยิงมากขึ้นกว่าเดิม

ขอให้คิดเสียว่าเป็นเส้นทางชีวิตที่ต้องเดินขนานกันไปมาบรรจบกันไม่ได้ ได้แต่มองเห็นกันไปข้างๆ ทาง พอได้ให้รู้สึกดีเป็นกัลย าณมิตร กัลย าณธรรมที่ดีต่อกัน โมทนาบุญในสิ่งที่เขาและเธอทำดี ถึงแม้จะจับต้องไม่ได้ เพราะไม่มีจุดใดในเส้นจะมาแตะหรือสัมผัสกันได้

ต่างคนต่างเดินจนสุดเส้นทางหรือจบเรื่องราวในภพนี้ไป หลังจากนั้นก็ไปว่ากันใหม่ตามบุญตามกรร ม หยุดเรื่องตรงนั้นว่าเป็นแค่เพื่อนกันก็พอ อย่าให้มีกามราคะ มาเป็นปัจจัยผลักดันให้กระทำกรร มไม่ดีต่อตนเองและผู้อื่น หรือที่เรียกว่า กิ๊กหรือชู้

ไม่ว่าจะเป็นทางใจหรือทางกายก็ตาม เป็นเรื่องไม่ดีทั้งสิ้น เพราะเริ่มต้นเหตุไม่ดี ผลลัพธ์ออกมาก็ย่อมไม่ดี ทำให้ทุกข์ทรมานทั้งใจ และกายหลายคน เป็นการสร้างกรร มไม่ดีเพิ่มเติม หลายคนชีวิตนั้นลำบากอยู่แล้ว พอมีเรื่องผิดศีลข้อนี้เข้ามาอีก จะหนักกว่าเดิมหลายเท่า ขอเตือนไว้ด้วยความปรารถนาดี

และในบางคนถึงแม้จะเคยอยู่ร่วมชาติกันมาแต่ปางก่อนก็จริง ในบางคู่ก็ต้องมานั่งกินแห้วหน้าเศร้าเฝ้าหลงรัก ข้างเดียวรอคอยไม่ได้ครองคู่กัน จะต้องมีเหตุที่มาจากกรร มมาตัดรอนและอาจจะเป็นกรร มบีบคั้น ต้องมีอันต้องแคล้วคลาดกันได้เหมือนกันในชาตินี้ ทั้งๆ ที่อาจจะเคยเป็นเนื้อคู่กันก็จริงในปางก่อน

แต่ตอนนี้จึงยังไม่ถึงคิว ถึงเวลา เพราะยังมีวิบากกรร มไม่ดีของตนและของคนที่เราไปแอบชอบมาบังอยู่ หรือมีกรร มตัดรอนไว้ทำให้กรร มที่ทำร่วมกันมาถูกทำลายไป

กรร มตัดรอน หรือ อุปฆ าตกรร ม ที่พูดถึงนั้น หมายความว่า กรร มที่ให้ผลอย่างเด็ดขาดไปเลย เป็นกรร มที่ทำหน้าที่ฆ่ ากรร มอื่นให้สิ้นสุดลงอย่างเด็ดขาด พลังอำนาจของผลกรร มตัดรอนนั้นมีสองอย่างเช่นเดียวกัน คือกรร มฝ่ายดี และกรร มฝ่ายชั่ว

กรร มนี้ทำให้คนที่กำลังแย่ๆ ดีขึ้นฉับพลัน ทำให้คนที่กำลังรุ่งๆ ผลิกกลับตกต่ำได้แบบในเสี้ยววินาที ยกตัวอย่างง่ายๆ คนจนๆ ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแบบไม่คาดฝัน เป็นเพราะกรร มตัดรอนฝ่ายดีมาส่งผลฉับพลันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ

หรือคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โต มีบารมีลูกน้องมากมายเพียงข้ามคืนเดียวเป็นนักโทษอุจฉกรรจ์หนีหัวซุกหัวซุน ไม่มีใครช่วยเหลือได้เลย เหตุที่เป็นเช่นเดียวเพราะกรร มตัดรอนทำหน้าที่นั่นเอง มาจากกรร มที่ทำมาล้วนๆ ไม่มีใครแกล้งหรือบังเอิญแต่อย่างใด

สรุปก็คือ กรร มตัดรอนนี้มีหน้าที่ตัดกรร มฝ่ายตรงข้ามกับตนให้สิ้นสุดลงอย่างเด็ดขาด ซึ่งรุนแรงยิ่งกว่าพลังอำนาจของกรร มเบียดเบียน ในเรื่องของความรักอาจจะมีบุญร่วมกันมา แต่เมื่อมีกรร มตัดรอนที่มีแรงมากกว่ามาตัดมาดักหน้าไว้ก็ไม่อาจจะมาครองคู่กันได้

เช่น บางคู่กำหนดแต่งงานกัน พอใกล้ๆ วันหรือถึงวันแต่งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีกรร มมาตัดรอนให้ต าย หรือมีเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดโรคกรร มโรคเ วรฉับพลันทำให้แต่งกันไม่ได้ ทั้งๆ ที่ไม่มีเค้าลางล่วงหน้าเลย หรืออยู่ดีๆ มีเหตุต้องยกเลิกการแต่งงานกะทันหัน

หรือจะเป็นด้วยกรร มบีบคั้น หรือที่เรียกกันว่า อุปปีฬกกรร ม มาบีบคั้นในทางที่ไม่ดี หรืออาจจะเป็นเพราะกรร มใหม่ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันไม่มีแรงพอ จึงยังไม่เกิดผล ยังเชื่อมกันยังไม่ติด เป็นไปได้หลายสาเหตุเพราะอำนาจแห่งกรร ม

ยังไม่รวมถึงแรงสัจจะอธิษฐานอีก หากคนใดปรารถนาหลุดพ้นในชาติไหนได้มีการตั้งสัจจะอธิษฐานไว้ไม่ขอมีคู่ ขอมีชีวิต ขอมีความสุขกับเส้นทางการปฏิบัติธรรม ได้เกิดปัญญาช่วยเหลือคนอื่น ก็ยิ่งจะปิดทางเรื่องคู่ครองเลย หากไม่มีการขอถอดถอนคำสัจจะอธิษฐาน เหตุหนึ่งในการที่ทำให้ไม่มีคู่ในชาตินี้ จะเจาะแบบละเอียดในบทต่อไป

แต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริงลำดับต้นของจริง ไม่ต้องกลัวว่าจะแคล้วคลาดกัน ไม่อย ากเจอก็ต้องเจอ นึกว่าจะไม่เจอกันอีกแล้วในชาติ ก็ต้องเจอ เพราะถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริงๆ แล้ว มีกรร มดีบุญใหม่มาช่วยเป็นปัจจัยตัวช่วยเสริม ช่วยเหลือผลักดัน เมื่อถึงเวลาแล้ว มีทั้งบุญเก่า บุญใหม่พร้อม ไม่มีวิบากกรร มไม่ดีมาคอยขัดขวางอีก เรียกว่า ทางสะดวกที่ต้องกลับมาเจอกัน

ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อให้อีกคนอยู่ขั้วโลกใต้ อีกคนอยู่ขั้วโลกเหนือ บุญและกรร มก็ยังลิขิตพามาเจอกันได้ ต่อให้ได้แต่งงานมาแล้วเป็นสิบๆ ครั้งร้อยๆ ครั้ง ในชาตินี้ก็ยังมีโอกาสได้กลับมาเจอ มาครองคู่กันอีก หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องรักข้ามขอบฟ้า หรือคนที่มาแต่งงานกันตอนแก่เฒ่าวัยชรา เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นกันบ่อยๆ คงจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้าง

คนที่เคยเป็นคู่รักกันตอนหนุ่มสาว ต่อมามีกรร มมาบัง มีกรร มมาส่งผลต้องแยกกันทั้งๆ ที่ไม่อย ากจาก ต่างคนต่างไปพบคู่ในลำดับต่อไป และภายหลังตอนแก่ก็กลับมาเจอกันอีก เมื่อกรร มไม่ดีที่มาบัง มาแยกให้จากกันนั้นถูกชดใช้หมดกรร มไปแล้ว จึงมาพบกันกลายมาเป็นความรักแบบลมหวน

ถ้าในเวลานี้มีโอกาสได้เจอเนื้อคู่ในลำดับต้นๆ แล้ว และสามารถอยู่ร่วมกันเป็นคู่ครองได้ในชาติภพนี้ ก็อย ากจะแนะนำด้วยความปรารถนาดีว่า ในช่วงเวลาในชีวิตปัจจุบัน ก็ควรที่จะช่วยดูแลเกื้อกูลกันและกัน เรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาบั่นทอนชีวิตคู่นั้นคือ วิบากกรร มหรือผลกรร มที่ทั้งสองคนต้องชดใช้ที่ทำร่วมกันมาและฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเคยกระทำต่อกัน ถ้ายังมีความรักต่อกันก็ขอให้อโหสิกรร มต่อกันเสีย

มีการกระทบกระทั่งกัน หนักนิดเบาหน่อยก็ควรจะให้อภัยซึ่งกันและกัน หมั่นชวนกันไปทำบุญ มีชีวิตร่วมกันไปในทิศทางที่ดี ชวนกันรักษาศีล รักษาธรรมให้มั่นคง อย่าไปออกนอกลู่นอกทาง ลด ละ เลิกบาปทั้งปวง ช่วยกันเตือนสติห้ามปรามกันและกัน ความสุขก็จะมากกว่าทุกข์ กรร มที่มีต่อกันจะได้ตามไม่ทันส่งผลไม่ได้ในชาตินี้ เพราะบุญพาหนีไปไกลเสียแล้ว

ในชาติหน้าถ้าอย ากจะได้มาเจอเป็นคู่ครองกันอีก ก็เร่งสร้างบุญกุศลร่วมกัน และบุญเฉพาะตัว ก็อาจจะนำพามาพบกันอีกในทุกชาติภพได้ เพราะแรงของบุญเป็นผู้นำพามาให้เจอกัน

จากหนังสือสร้างบุญเพื่อเป็นธรรมทานชุดที่ 2

Load More Related Articles
Load More By nunchar par
Load More In ความรัก
Comments are closed.

Check Also

วิธีเลือกคนที่ควรรัก เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกไม่ผิดคน

วิธีเลือกคนที่ควรรัก เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกไม่ผิดคน เ … …