Home ความรัก เป็นผู้ชาย ต้องรู้จักหน้าที่ เป็นผู้หญิง ต้องรู้จักดูแลครอบครัว บทความดีๆที่อยากให้อ่าน

เป็นผู้ชาย ต้องรู้จักหน้าที่ เป็นผู้หญิง ต้องรู้จักดูแลครอบครัว บทความดีๆที่อยากให้อ่าน

เป็นผู้ชาย ต้องรู้จักหน้าที่ เป็นผู้หญิง ต้องรู้จักดูแลครอบครัว บทความดีๆที่อยากให้อ่าน

บนรถมีพ่อแม่และลูก เบื้องหลังมีภรรย า หากคุณไม่ระวัง เกิดหกล้มขึ้นมา จะเกิดอะไรขึ้น?

ต่อให้คุณไร้ค่าในสายตาใคร แต่คุณคือผู้ยิ่งใหญ่สำหรับครอบครัว

เป็นผู้ชาย ต้องรู้จักแบกรับหน้าที่

เป็นผู้หญิง ต้องรู้จักรับผิดชอบครอบครัว

ที่ผู้ชายเหนื่อย ก็เพราะผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังไม่ยอมค้ำจุน

ที่ผู้หญิงเหนื่อย ก็เพราะผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าไม่ยอมออกแรงลาก

ที่พ่อแม่เหนื่อย ก็เพราะลูกไม่เอาความ

ที่ลูกเหนื่อย ก็เพราะบ้านไม่เป็นบ้าน

อย่าผ่อนแรงของตนจนทำให้อีกคนต้องแบกหนัก ทุกคนมีหน้าที่ จงรับผิดชอบในหน้าที่ ทุกสถานะต้องมีตัวตน มิใช่เพียงแค่นามให้เรียกขานเท่านั้น จงให้ความสำคัญกับทุกๆ คนในครอบครัว.. และเหลียวดูคนข้างกาย ไม่มีใครเหนื่อยน้อยกว่าคุณ

โบราณจีนกล่าวไว้ว่า

ชนะอย่าจองหอง ล้มเหลวอย่าห่อเหี่ยว เป็นคำเตือนที่คนรุ่นก่อนฝากไว้ให้คิด คำกล่าวนี้ บอกแก่คนรุ่นหลังว่า อย่าเป็นเพราะความสำเร็จเพียงเล็กน้อย ก็เย่อหยิ่งจองหองจนมองไม่เห็นหัวใครๆ และอย่าเป็นเพราะล้มเหลวเพียงครั้งคราว ก็ดับไฟทั้งโลกให้มืดมิด

แม้เก่งจงอย่ากร่าง แม้ด้อยจงอย่าต่ำต้อยในหัวใจ เพราะผู้อยู่ในระดับสูงอาจมีปัญญาในระดับล่าง ส่วนผู้อยู่ในระดับล่างอาจมีปัญญาระดับสูงก็เป็นได้ สวนด อ กไม้ สวยงามเพราะหลากพฤกษา ใช่งามเพราะด อ กเพียงชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น

คนเราก็เช่นกัน หากคุณเก่งจงช่วยพยุงอย่าเหยียบย่ำ หากคุณด้อยจงคอยหนุนอย่าขวางลำ

พึงเกื้อกูล พึงค้ำจุน พึงหนุนนำ

ที่มา khaonaroo

Load More Related Articles
Load More By ผู้เขียน
Load More In ความรัก
Comments are closed.

Check Also

คนที่เป็นเมียน้อย ต้องแย่แค่ไหนถึงจะทำได้

คนที่เป็นเมียน้อย ต้องแย่แค่ไหนถึงจะทำได้ กรณี กินน้ำใต … …