“รักที่ไม่สมหวัง” อาจเป็นเพราะผลจากสิ่งเก่าที่เคยทำร่วมกันมา - ยิ้มละมุน

“รักที่ไม่สมหวัง” อาจเป็นเพราะผลจากสิ่งเก่าที่เคยทำร่วมกันมา

“รักที่ไม่สมหวัง” อาจเป็นเพราะผลจากสิ่งเก่าที่เคยทำร่วมกันมา

บทสวดไถ่ถอนวิบาก ก ร ร ม ความรัก จากสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังษี

วิบาก ก ร ร ม คือสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งเเต่เกิด เกิดจากผล ก ร ร ม ที่เเต่ละคนเคยทำไว้เมื่ออดีตชาติ การที่ต้องทุกข์ เสียใจเพราะความรักครั้งเเล้วครั้งเล่า ไม่สมหวังเหมือนคนอื่นเขา อาจเกิดจากคำสาปเเช่งของเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร วิธีที่จะไถ่ถอนวิบาก ก ร ร ม เหล่านั้นได้คือการขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นอโหสิ ก ร ร ม ให้ วันนี้มีคาถาแก้ ก ร ร ม คนไร้คู่ จาก สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังษี มาฝากกันค่ะ ลองนำไปท่องกันดูนะคะ

เนื่องจากเราไม่รู้ว่าในอดีตชาติเราเคยทำ ก ร ร ม ใดไว้กับใครบ้าง เคยล่วงเกินหรือทำ ร้ า ย จิตใจใครไว้ ให้สวดคาถาต่อไปนี้เพื่อขอขมาต่อพระรัตนตรัย และใช้เพื่อถอนคำสาปแช่ง ในอดีตชาติ ที่ติดตามมา ไม่เว้นแม้กระทั้งพระพุทธองค์ พระอรหันต์ พ่อ แม่ และถอดถอนคำอธิษฐานของเราเองที่อาจเคยขอให้คู่กับใครไว้ เเต่เขายังไม่มาเกิดได้อีกด้วย

ตั้งสมาธิเเละพนมมือขึ้นอธิษฐาน 

ทำต่อหน้าพระพุทธรูปหรือสวดก่อนเข้านอนก็ได้

ตั้ง นะโม 3 จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกิน บิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร จะด้วย กาย วาจา หรือใจก็ดี ขอได้โปรดอโหสิ ก ร ร ม แก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร

ขอบุญบารมี ในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติ ปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆ โรคภัยใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก ทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ หากมีผู้ใดเคยสร้าง เ ว ร สร้าง ก ร ร ม กับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิ ก ร ร ม ให้ ขอถอนความพ ย า บาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพ ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ด้วยเถิด

ต่อมาให้ระลึกถึง สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังษี

ตั้งนะโม 3 จบ

ชินะปัญชะระ ปะริตตังมัง รักขะตุ สัพพะทา หรือ วิญญาณสัมปันโน อิติปิโส ภะคะวา นะโมพุทธายะ ท่อง 9 จบ

ขอพระอนันตชินเจ้าในบัญชรแวดวงกงล้อม พระโมรปริตรและพระขันธปริตร อรหันต์เจ้า จงคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าให้พ้นจากภยันตรายสรรพสิ่งทั้งปวง ตลอดเวลาทุกเมื่อ

บทอธิฐานขออโหสิ ก ร ร ม

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมังอะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

ก ร ร ม ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกาย ก ร ร ม วจี ก ร ร ม มโน ก ร ร ม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ ให้เป็นอโหสิ ก ร ร ม ให้แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จอง เ ว ร จอง ก ร ร ม ต่อกันอีกเลย แม้แต่ ก ร ร ม ใดที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิ ก ร ร ม ให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มี เ ว ร ก ร ร ม ต่อกันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้่มีอุปการคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ ย า กลำบากเข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดจัญไร และอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรมด้วย ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ

อาจไม่ได้เห็นผลในทันที เพราะเราไม่รู้ว่าเคยทำ ก ร ร ม หนักหนาเเค่ไหนไว้ หมั่นทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร อยู่เสมอ เพื่อขอให้เขาอโหสิ ก ร ร ม ให้ ก ร ร ม หนักจะได้กลายเป็นเบา

เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

ขอบคุณที่มาของ บทความ rowwadee