ไม่มีใครอยากทำถูกแย่งคนรัก อย่าสร้างบาปด้วยการ ผิดผัว ผิดเมีย คนอื่น - ยิ้มละมุน

ไม่มีใครอยากทำถูกแย่งคนรัก อย่าสร้างบาปด้วยการ ผิดผัว ผิดเมีย คนอื่น

ไม่มีใครอยากทำถูกแย่งคนรัก อย่าสร้างบาปด้วยการ ผิดผัว ผิดเมีย คนอื่น

คนในปัจจุบันนี้มักไม่ค่อยกลัวในเรื่องของ เ ว ร ก ร ร ม กันเท่าไหร่นัก ไม่ค่อยได้นึกถึงผลการกระทำในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ก่อลงไป ไม่ว่าเราจะทำอะไรนั้นย่อมส่งผลในชีวิตของเราเสมอ

เ ว ร ก ร ร ม เปรียบเสมือนสิ่งที่ติดตามเราอยู่ใกล้ๆนี่เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ ก ร ร ม สำหรับผู้ที่ชอบทำผิดศีลข้อ 3 นั่นคือ กาเมสุ มิจฉาจารา  เ ว ร ะมะณี พวกที่มักมากในกามและชอบคบกับสามีของคนอื่น คนเหล่านี้แหละระวังตัวไว้ให้ดีเพราะต้องได้ชดใช้ ก ร ร ม ที่ก่อไว้อย่างแน่นอน

ศีลข้อ 3 ที่เราพูดมานี้หมายถึงอะไร กาเมสุ มิจฉาจารา  เ ว ร ะมะณี หมายถึง การล่วงเกินผู้อื่น การประพฤติผิดในกาม ซึ่งการตัดสินว่าได้กระทำผิดในข้อนี้นั้น จะมีองค์ประกอบในการตัดสินดังนี้

1 มีจิตคิดจะล่วงเกิน ประหนึ่งว่า แค่คิดว่าจะทำ ก็ผิดแล้ว

2 มีความพ ย า ย า มและดำเนินการ หมายถึง การพ ย า ย า มที่จะเข้าหา พ ย า ย า มทำให้เขาสนใจ โดยไม่สนใจว่าเขาจะมีใครอยู่แล้วก็ตาม จะได้หรือไม่ได้ไม่รู้ แต่ขอให้ฉันได้ทำ

3 ได้ล่วงเกินสมปรารถนา นับตั้งแต่อวัยวะถึงอวัยวะ การทำ ร้ า ย ร่างกาย เป็นต้น

ผู้ที่กระทำจึงต้องมีพฤติ ก ร ร ม ที่ปิดบังและซ่อนเร้น การกระทำอกุศลเช่นนี้ ผลที่จะได้รับในชาตินี้ อันได้แก่

มีผู้เกลียดชัง เพราะการกระทำในการผิดลูกผิดเมียของเขานั้นย่อมสร้างความโกรธแค้นและความเสียใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลที่คุณจะได้รับคุณจะมีศัตรูและมีคนที่เกลียดชัง ชีวิตไม่เจริญ

ขัดสนทรัพย์ไม่มีเงินใช้ หากินไปวันๆ หามื้อกินมื้อ ไม่ว่าจะทำอะไรชีวิตที่เป็นอยู่นั้นก็ไม่มีวันเจริญ

อดอ ย า ก ย า กจน พฤติ ก ร ร ม ที่ทำผิดในกามโดยที่ตั้งใจนั้น เป็นการกระทำของตนเองทั้งสิ้น ที่เป็นผู้ที่ไม่รู้จักพอ รักแต่ตัวเอง ไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ อีกทั้งยังเบียดเบียนความสุขของผู้อื่นกลายมาเป็นความสุขของตน จึงเป็นการสร้างทางให้ตนเองต้องอดอ ย า ก ย า กจน

มีผู้คิดปอง ร้ า ย เพราะแน่นอนว่าคุณได้สร้างศัตรูไว้หลายคน ส่งผลทำให้คนเหล่านั้นมีความเจ็บช้ำใจกับการกระทำของคุณอาจจะ ทำให้คนเหล่านั้นเกิดความโกรธแค้นถึงขั้นทำ ร้ า ย ได้

มากด้วยความวิตกกังวล เพราะเหตุที่ได้เคยกระทำ ก ร ร ม ที่ต้องปกปิด กลัวว่าใครจะรู้เรื่องราวที่ตนเองกระทำมา จึงทำให้เกิดมาต้องเป็นคนที่มีแต่ความวิตกกังวล

ส่วน เ ว ร ก ร ร ม ที่จะต้องชดใช้เมื่อจากไปแล้ว ก็คงไม่ต้องไปไหน นอกจาก นรก นั่นเอง พอเกิดมาชาติหน้า ก็ใช่ว่าจะสบาย เพราะต้องเกิดมาชดใช้ ก ร ร ม กับสิ่งที่ตัวเองได้ก่อเอาไว้ ยกตัวอย่างเช่น มักจะผิดหวังในเรื่องของความรัก มีคู่รัก คนอื่นก็จะมาเอาไป อาจต้องกลายเป็นเมียน้อยเขา เป็นต้น

หากใครที่กำลังอ่านบทความนี้ และคุณกำลังทำอยู่นั้น ถ้ามีโอกาสคุณจงหยุด หยุดในสิ่งที่กำลังกระทำ เพราะเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครมีความสุขกับสิ่งที่ทำอยู่ไม่มีใครพึงพอใจในฐานะที่กำลังเป็น ความสุขนั้นไม่มีวันยั้งยืน ถึงแม้คุณจะได้เขามาครองได้อย่างสมใจแต่บาป ก ร ร ม ก็จะติดตามตัวคุณไปจนตลอดชีวิต

ขอบคุณที่มาของ บทความ bangnapost